Archiwum dnia 2 września 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi – konsultacje społeczne.

  Do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął projekt rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi – w celu wyrażenia opinii.     Pragniemy nadmienić, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy za zasadne uczestniczenie […]