Archiwum miesiąca Październik 2017

„Mrożenie” lub nie ? Ciąg dalszy dyskusji nad budżetem PIP na 2018 r.

W nawiązaniu publikacji z 15.10.2017 r. na temat projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 r. informujemy, że na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej (ROP), które miało miejsce w dniu 24.10.2017 r. kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy zaprezentowało dochody oraz wydatki PIP zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.  Z przekazanych wówczas […]


Pytania o Europę: „Wydelegowani”. Debata w Warszawie.

W dniu 19.10.2017 mieliśmy przyjemność przysłuchiwać się kolejnej debacie zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację Eberta w Polsce z cyklu: „Pytania o Europę”, poświęconej tym razem pracownikom delegowanym, czyli osobom zatrudnionym, które zostały wysłane przez pracodawcę, żeby tymczasowo świadczyć usługi w innym kraju członkowskim UE.  Chociaż pracownicy delegowani stanowią małą część rynku pracy w […]


Prace nad budżetem Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2018.

Na 49 posiedzeniu Sejmu rozpoczęły się prace parlamentarne nad budżetem państwa na 2018 r., których elementem będzie również uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.  Oczywiście, jak przez ostatnie lata, tak i w tym roku, z uwagą śledzimy przebieg zdarzeń i starać się będziemy pozytywnie wspierać starania czynione w tej materii  zarówno przez kierownictwo urzędu, jak i […]


Wiesław Łyszczek nowym Głównym Inspektorem Pracy.

Informujemy, iż od 10 października 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy ma nowego szefa. Na to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński powołał inspektora Wiesława Łyszczka.   Jesteśmy przekonani, iż  ta dokonana przez Marszałka Sejmu nominacja wiązać się będzie z dalszym zwiększaniem efektywności działań Państwowej Inspekcji Pracy oraz poprawą warunków pracy inspektorów pracy […]


Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku tematem posiedzenia Komisji Sejmowych. Wkrótce debata nad budżetem państwa na 2018 r.

Informujemy, że 12 października 2017, o godz. 15:00 odbędzie się wspólne posiedzenie połączonych Komisji Sejmowych tj. Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku (druk nr 1703) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej […]


Zmiany w przepisach dotyczących szkoleń bhp i służby bhp. Konsultacje publiczne.

Informujemy, iż Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  otrzymało od Pani Jadwigi Emilewicz,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (UD 278) –  do zaopiniowania  w ramach konsultacji publicznych.