Archiwum dnia 8 listopada 2017

# JAWNOŚĆ’ 2017 w Warszawie.

W dniu 6 listopada 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie poświęcone projektowi ustawy o jawności życia publicznego.  Przygotowany przez ministra-koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego projekt zakłada m.in. obowiązek prowadzenia jawnego rejestru umów cywilnoprawnych (nota bene obecnie wiele instytucji państwowych odmawia udzielenia takich informacji nawet parlamentarzystom – co zakrawa na istny skandal), […]