Archiwum dnia 15 maja 2018

Alfred Bujara: „Gołym okiem widać, że bez zwiększenia środków finansowych PIP nie jest w stanie w pełni realizować swoich nowych zadań…”

  Jak informuje na swoim głównym portalu internetowym NSZZ Solidarność, związek ten chce wzmocnienia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze obejmowanym przez ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele.     W tym celu handlowa Solidarność zwróciła się z pismem ( link ) do głównego inspektora pracy o zintensyfikowanie kontroli w sklepach, które obchodzą zapisy ustawy […]