Archiwum dnia 31 maja 2020

Interpelacja do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu stosowania wybranych przepisów bhp przy wykonywaniu pracy najemnej w podmiotach niebędących pracodawcami

  Zgłaszający: Filip Kaczyński Data wpływu: 16-04-2020   Szanowna Pani Minister!   Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż umowa o pracę rozciąga się na przedsiębiorców niebędących pracodawcami zgodnie z art. 304 § 3 Kodeksu pracy. Jednocześnie art. 3041 Kodeksu pracy, w „zakresie określonym przez pracodawcę lub inny […]