Archiwum dnia 9 stycznia 2023

Od 17 stycznia 2023 r. następuje zmiana stawek popularnej „kilometrówki”.

    W Dzienniku Ustaw z 2 stycznia 2023 r. pod poz. 5 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.      Znowelizowany przepis przewiduje, że przedmiotowe stawki nie mogą […]