Archiwum dnia 3 marca 2023

Interpelacja w sprawie potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy

    Interpelacja nr 36896 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy   Zgłaszający: Filip Kaczyński   Data wpływu: 29-10-2022   Szanowna Pani Minister! Niejednokrotnie w prasie branżowej poruszana jest tematyka potrąceń z wynagrodzenia osób wykonujących pracę najemną na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych w celu zapewnienia utrzymania lub kiedy uzyskane […]