Życzenia

23 grudnia 2011 | Bez kategorii

Wszystkim Koleżankom i Kolegom Inspektorom Pracy, pozostałym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy bez których wsparcia nie można wyobrazić sobie naszego działania, wszystkim Przyjaciołom zaangażowanym w ideę ochrony człowieka w środowisku pracy – składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na niwie działalności zawodowej oraz w życiu prywatnym.

Niech nasza służba Społeczeństwu będzie właściwie oceniana i doceniania, a warunki jej pełnienia niech będą bezpieczne i godne.

Niech nam wszystkim, w nadchodzącym 2012 roku, towarzyszy wzajemna życzliwość,  solidarność oraz wiara  i nadzieja, że najpiękniejsze i najlepsze dni są ciągle jeszcze przed nami.

Zarząd Główny Waszego SIPRP


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.