Regulamin forum

Warunkiem koniecznym do korzystania z systemu komentarzy i dokonywania wpisów na Forum jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym regulaminem  i akceptacja jego postanowień.

 

Decyzją Zarządu Głównego SIPRP z 1.08.2012r. wpisów na Forum  może dokonywać każdy czytelnik naszej strony internetowej. Wpisy na Forum w zamieszczonych tam kategoriach mogą być dokonywane w dowolnych tematach. 

 

Do większości opublikowanych na stronie artykułów można zamieszczać komentarze. Komentarze pod danym artykułem po uprzednim zalogowaniu się, można zamieszczać nie dłużej niż do 90 dni od dnia jego opublikowania, po tym czasie będzie to już niemożliwe. Dane autorów wnoszonych komentarzy inne niż „nick” zastrzeżone są wyłącznie do wiadomości Redakcji. Komentarz i wpis na Forum przez opublikowaniem podlegają uprzedniemu zaaprobowaniu przez moderatora, które jest realizowane bez zbędnej zwłoki.

 

W przypadku powoływania się w komentarzu na opublikowany wcześniej artykuł  lub w razie cytowania go w komentarzu w całości lub części  należy także zamieścić link do tego artykułu.  Zamieszczenia komentarza, ani wpisu na Forum nie należy traktować jako możliwości wniesienia skargi do inspektorów pracy lub do innych instytucji za ich pośrednictwem, bo nie do tego instrumenty te mają służyć.

 

Treści zamieszczane w komentarzach nie będące faktycznymi komentarzami do opublikowanego artykułu nie będą zatwierdzane przez moderatora, a w konsekwencji nie będą też publikowane. Będą też odrzucane przez moderatora i nie będą publikowane komentarze i wpisy na Forum, które w szczególności:

 

* zawierają wulgaryzmy (art. 3 ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
* obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
* obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego);
* zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
* nawołują do agresji.
* przyczyniają się do łamania praw autorskich (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);
* są bezpośrednimi atakami na innych dyskutantów lub Redakcję;

* zawierają odnośniki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje;
* propagują alkohol (art. 2 (1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
* propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
* są reklamami;

* nie mają wiele wspólnego z komentowanym artykułem lub wcale go nie dotyczą;

 

Jeśli zaś ktoś chce zgłosić umotywowane zastrzeżenia do opublikowanego komentarza lub wpisu na Forum – może to zrobić pisząc maila z uzasadnieniem i wskazaniem „przewinienia” oraz swoich danych – kierując go na adres: zarzad@siprp.pl lub korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt, a zgłoszenie takie pod względem zasadności zostanie przeanalizowane przez moderatora i przedstawiciela Zarządu. W zależności od ustaleń ww. zespołu będą podejmowane odpowiednie rozstrzygnięcia, co do dalszych losów kwestionowanego komentarza lub wpisu na Forum.

 

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i wpisów na Forum – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.