Rada Ochrony Pracy oraz Komisja do Spraw Kontroli Państwowej za dokonaniem zmiany na stanowisku głównego inspektora pracy.

12 czerwca 2024 | Bez kategorii

Informujemy, że w dniu 11 czerwca 2024 r. zarówno Rada Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Komisja ds. Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała wniosek Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o odwołanie z pełnionej funkcji Katarzyny Łażewskiej – Hrycko oraz powołanie na  stanowisko głównego inspektora pracy Marcina Staneckiego – obecnie dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, a wcześniej wieloletniego inspektora pracy PIP.

 

W trakcie autoprezentacji Kandydat, poza odpowiedzią na zadawane pytania szeroko przedstawił priorytety jakie chciałby zrealizować po powołaniu go na to stanowisko. Z satysfakcją odnotowujemy, że wśród wymienionych nie zabrakło tych od lat postulowanych przez nasze Stowarzyszenie jak np. odbudowa autorytetu i zwiększanie niezależności inspektorów pracy, odejście od statystycznego postrzegania pracy inspektora pracy, specjalizacja, zmiana modelu kształcenia w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu, uproszczenie procedur kontrolnych (chociażby poprzez zniesienie tzw. upoważnień do kontroli), a także podniesienie poziomu wynagrodzeń pracowników PIP. Wyrażamy przekonanie, że nowy główny inspektor pracy zrealizuje również zgłaszany od 12 lat przez SIPRP postulat uwzględnienia elementów symboliki państwowej w najważniejszych dokumentach urzędowych sygnowanych przez inspektorów pracy i na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Wypada wspomnieć,  że Kandydat regularnie czyta publikacje na stronie internetowej SIPRP.  Pan Marcin Stanecki zadekarował również współpracę z organizacjami społecznymi, rozliczenie nieprawidłowości związanych z działaniem poprzednich władz PIP, i – co jest szczególnie ważne „tu i teraz” – dokonanie uzgodnień z organizacjami związkowymi w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników Państwowej Inspekcji Pracy za 2024 r.

 

Zainteresowanych sprawą czytelników zachęcamy do zapoznania się z relacjami z posiedzenia zarówno Rady Ochrony Pracy, jak i Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

 

link do posiedzenia Rady Ochrony Pracy – https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=823D4DBB2AC6A2A0C1258B350031973B

 

 

link do Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej – https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=A9A85C61EE1A3FCFC1258B3300349210

 

 

Wręczenie aktu powołania zostało zaplanowane na dzień 14 czerwca o godz. 15.00.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby zostawić komentarz.