Podsumowanie sondażu specjalnego „Kto awansuje do ćwierćfinału EURO 2016 ?”

LOGO EURO 2016

 

 

Głosowanie odbywało się  w okresie  09-18.06.2016 r. i zakończone zostało przed rozpoczęciem trzeciej kolejki w rozgrywkach grupowych uczestników EURO 2016.

 

 

 

Głosy oddane na poszczególne zespoły rozłożyły się następująco: Francja (10,99%), Rumunia (1,57%), Albania (1,05%), Szwajcaria (1,57%), Anglia (8,38%), Rosja (4,19%), Walia (4,71%), Słowacja (1,57%), Niemcy (12,04%), Ukraina (1,57%), Polska (9,95%), Irlandia Północna (1,05%), Hiszpania (10,47%), Czechy (1,57%), Turcja (1,05%), Chorwacja (3,14%), Belgia (5,24%), Włochy (9,4%), Irlandia (1,57%), Szwecja (0,52%), Portugalia (4,71%), Islandia (2,09%), Austria (1,05%) oraz Węgry (0,52%).

 

Uczestnikom sondażu udało się trafnie wytypować aż 7 drużyn, które awansowały do ćwierćfinału tj. Niemcy, Francję, Polskę, Włochy, Belgię, bo Portugalia i Walia w sondażu znalazły się ex aequo  na 8 miejscu . Oczywiście, z tej dwójki życzymy awansu sympatycznym Walijczykom. Chyba mało kto dawał szansę ostatnim ćwierćfinalistom – drużynie z Islandii. Hiszpania oraz Anglia, które w naszym quizie uplasowały się odpowiednio na 3 i 6 pozycji – odpadły z turnieju. Jak widać, czasem  piłka nożna, tak jak życie – potrafi nas nieźle zaskoczyć.

 

Po raz pierwszy w historii, w ćwierćfinale rozgrywek EURO zobaczymy zespół z białymi orłami na koszulkach, z czego się niezmiernie cieszymy. Być może jest to dobry znak również dla naszych starań o przywrócenie symboliki Orła  w działalności inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy !

 

Teraz przyszedł czas na typowanie Mistrza Europy w piłce nożnej, a na naszej stronie internetowej głosować będzie można do czasu rozpoczęcia meczu finałowego.  Życzymy trafnego wyboru.

 


Propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – konsultacje społeczne.

konsultacje społeczneDo Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął projekt zmian w rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) – w celu wyrażenia opinii.

 

Pragniemy nadmienić, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja ekspercka brało  udział w spotkaniu roboczym poświęconym zaprezentowaniu i omówieniu propozycji zmian w ww. rozporządzeniu. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu spotkaniach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu środowiska inspektorów pracy, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać propozycje zmian w przepisach, a także odnosić się do innych przedstawianych propozycji. Konferencja odbyła się w dniu 17.03.2016 r. w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju. ………


Zaproszenie Komisji Ergonomicznej O/ PAN w Krakowie oraz Oddziału Krakowskiego PTErg.

PTEpan.imagesKomisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 23 czerwca (czwartek) o godz. 18.00, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.); z następującym porządkiem dziennym:

 

Praca dyplomowa „Projekt wyposażenia gabinetu ginekologicznego” – przedstawi mgr Karolina Hołdys (absolwentka Wzornictwa Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach),

– dyskusja,

– sprawy bieżące,

– wolne wnioski.


Sąd Najwyższy wypowiedział się o systemie wynagradzania w PIP.

Sąd NajwyższyNiniejsza publikacja stanowi nawiązanie do zamieszczonego na stronie SIPRP w lutym 2014 r. artykułu: „Problem który trzeba wreszcie rozwiązać. Orzeczenia sądów potwierdzają nierówne traktowanie w zatrudnieniu inspektorów dwu instytucji kontrolnych”, oraz artykułu zamieszczonego rok później: „Wyrok Sądu Okręgowego w (…) ws. dyskryminacji płacowej w PIP.”

 

Przypomnijmy, iż opisaliśmy m.in. casus jednego z inspektorów pracy, który skierował do Sądu Rejonowego w W. pozew przeciwko Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w W. –  o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania. Uproszczając treść wniesionego powództwa, można stwierdzić, iż inspektor pracy porównał swoje wynagrodzenie z wynagrodzeniem innego inspektora pracy i doszedł do wniosku, iż jego wynagrodzenie zostało ukształtowane w sposób nieprawidłowy, gdyż otrzymywał wynagrodzenie niższe niż jego kolega wykonujący taką samą pracę.

 

Sąd podzielił stanowisko powoda i stwierdził, iż z uwagi na to, że praca wykonywana przez wskazanych w pozwie inspektorów była pracą o jednakowej wartości, brak było podstaw do różnicowania wynagrodzenia zasadniczego, a pozwany (OIP w W.), akceptując taką sytuację, i nie doprowadzając do ujednolicenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na wymienionych stanowiskach – doprowadził do naruszenia zasady równego traktowania. ……..


Nie samym chlebem żyje inspektor – EURO 2016 !

LOGO EURO 2016Już w tym tygodniu rozpoczną się Mistrzostwa Europy we Francji. Od 10 czerwca do 10 lipca 2016 r. najlepsze drużyny starego kontynentu będą rywalizować o mistrzowski tytuł. Łącznie rozegranych zostanie 51 meczów. Pierwszy raz w historii turnieju finałowego Mistrzostw Europy wezmą w nim udział aż 24 zespoły.

 

Faza grupowa Euro 2016 przebiegać będzie w dniach od 10 do 22 czerwca. Awans do rundy pucharowej wywalczą po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy oraz cztery najlepsze drużyny, które znajdą się trzecich miejscach.

 

W przypadku, gdy reprezentacje mieć będą po tyle samo punktów po zakończeniu fazy grupowej – o kolejności będą decydować kolejno: po pierwsze – liczba punktów zdobytych przez te drużyny w bezpośrednim starciu na turnieju mistrzowskim po drugie: różnica bramek zdobytych i straconych w meczach bezpośrednich, po trzecie: liczba strzelonych goli w konfrontacjach bezpośrednich. Bardzo ważną zmianą w przebiegu Euro 2016 będzie zastosowanie technologii goal-line, która opiera się na  systemie kamer znajdujących się na terenie całego boiska. Ta metoda pozwala arbitrom spotkania natychmiast  ocenić, czy piłka przekroczyła linię bramkową. W trakcie meczów nie będą więc pojawiać się błędy w postaci nieuznania prawidłowo zdobytego gola. Kolejną zmianą przepisów jest ta dotycząca faulowania rywala w polu karnym. Teraz, jeśli zawodnik chcący zaatakować piłkę przekroczy przepisy względem swojego przeciwnika w „szesnastce” może zostać ukarany maksymalnie żółtą kartką, a jego drużyna rzutem karnym. Zrezygnowano z zasady „podwójnej kary” w tej sytuacji.

 

Inne ważne zmiany to:……


Chwila satysfakcji. Czyżbyśmy mieli rację? Ważne deklaracje zastępcy głównego inspektora pracy Zbigniewa Ryfki.

inpektorpracy6.16W aktualnym (VI.2016) numerze miesięcznika „Inspektor Pracy” zamieszczono wywiad z nowym zastępcą głównego inspektora pracy p. Zbigniewem Ryfką.

 

Mowa jest o priorytetach działania PIP oraz głównych celach jakie stawia przed sobą nowy wiceszef urzędu. Podkreślić przy tym warto, że nowy zastępca GIP posiada duże doświadczenie zawodowe pracy inspektorskiej w terenie (co przez długich kilka ostatnich lat było wyraźną przeszkodą w nominacjach na to stanowisko),  a więc głos ten jest szczególnie dla inspektorów pracy ważny i godny refleksji.

 

 

www wice portretNowy zastępca GIP, deklaruje w swoim zakresie działania położenie głównych akcentów na odbiurokratyzowanie pracy inspektorów, stworzenie warunków do specjalizacji w większym niż dotychczas zakresie, a także wypracowanie nowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo inspektorów podczas prowadzenia kontroli. Są to wg niego istotne elementy, jeśli chcemy nadać urzędowi nową dynamikę działania, większą efektywność i skuteczność. ……


Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmianie niektórych innych ustaw – stanowisko Rady Ministrów, a opinia SIPRP.

 

 

indeksInformujemy, że Rada Ministrów w dniu 31.05.2016 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W dalszej części tekstu sygnalizujemy jedynie najistotniejsze zapisy tego projektu (który różni się znacznie od wersji poprzedniej, omawianej szeroko w mediach).

 

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 12 zł brutto (kwota waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.) dla pracujących na podstawie umów-zleceń oraz umów o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych (wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwach trzecich, czyli poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym). …..


Zmarł Leszek Zając – Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

 

fobject id-153864

 

 

Z ogromnym smutkiem dowiedzieliśmy się, że w dniu 27 maja 2016 r., w wieku 63 lat zmarł Leszek Zając – Zastępca Głównego Inspektora Pracy.   Inspektorem pracy był od 1981 r.

 

 

 

 

 

W zmarłym straciliśmy inspektora o bogatym doświadczeniu zawodowym, ale przede wszystkim człowieka cechującego się ogromnym spokojem wewnętrznym, posiadającego rzadką umiejętność łączenia ludzi o różnych nieraz racjach, zawsze życzliwego i pełnego szacunku dla innych.

 

Takim go zapamiętamy.

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

—————————–


Spotkanie Zarządu SIPRP z Głównym Inspektorem Pracy.

SIPRP - logoInformujemy, iż w dniu 20 maja br. w Głównym Inspektoracie Pracy odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej z Głównym Inspektorem Pracy p. Romanem Giedrojciem. Ze strony naszego Stowarzyszenia w spotkaniu uczestniczyli kol. Leszek Rymarowicz – Prezes Zarządu Głównego,  kol. Zbigniew Sagański – Wiceprezes,  kol. Michał Jeleński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Ze strony Głównego Inspektoratu Pracy uczestniczyli także: p. Ewa Dośla – Dyrektor Gabinetu GIP, p. Halina Tulwin – Dyrektor Departamentu Prawnego, p. Lidia Szmit – Dyrektor  Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki (w drugiej części spotkania),  p. Jerzy Barzowski – Doradca GIP.

 

R.Giedrojć. Źródło-GazetaPrawnaGłówny Inspektor Pracy na wstępie przedstawił podejmowane przez niego działania, zarówno w sferze finansowej jak i organizacyjnej urzędu, a  także niektóre z przedsięwzięć zaplanowanych na najbliższe miesiące. Podkreślił przy tym  pełne zrozumienie i poparcie zarówno przedstawicieli rządu, jak  i parlamentarzystów koalicji – dzięki czemu udało się w tym roku realnie zwiększyć wynagrodzenia pracowników PIP.

 

Zwrócił przy tym uwagę na potrzebę głębokich zmian wewnątrz instytucji, m. in w zakresie procedur wewnętrznych, efektywności (a co za tym idzie oszczędności), które nastąpią w przyszłym roku. Kolejny raz podkreślił rolę inspektorów pracy w strukturze PIP, konieczność specjalizacji i wagę podejmowanych działań antykorupcyjnych. Główny Inspektor Pracy wyraził także swój pogląd na niektóre działania naszego Stowarzyszenia (m.in. „apel w sprawie podwyżek”, wnioski o przywrócenie w działalności inspektorów symbolu godła państwowego, uchylenie zarządzenia w sprawie tzw. ocen bieżących). Szef PIP zwrócił szczególną uwagę na przywracanie tożsamości historycznej naszej instytucji, w czym SIPRP ma znaczny udział – deklarując tym zakresie swoje pełne poparcie.  Omówił również ważną rolę organizacji związkowych funkcjonujących wewnątrz Państwowej Inspekcji Pracy.  Zadeklarował przy tym pełną otwartość na wszelkie inicjatywy społeczne, również działalność SIPRP, w ramach obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach. ……


Relacja z VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Pracowników PIP .

Zakończył się trwający w dniach 18-20 maja VII Krajowy  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Związek ten liczy około 1000 członków, którzy reprezentowani byli przez ok 100 delegatów.

 

 

Realizując jeden z punktów porządku obrad Jolanta Zedlewska – Przewodnicząca ustępującej Komisji Krajowej przedstawiła sprawozdanie z pracy tego gremium w mijającej kadencji, zwracając szczególną uwagę na dokonania władz związku i realizację uchwał o charakterze finansowym, a w pozostałym zakresie kierując do sprawozdania przesłanego Komisjom Okręgowym związku.

 

Z pewnym żalem należy skonstatować, że ustępującej Komisji nie udało się doprowadzić do wykonania uchwał zgłoszonych przez delegatów 4 lata temu w Łodzi, odpowiadających  inicjatywom podejmowanym także przez  SIPRP, a dotyczących: umożliwienia inspektorom pracy posługiwania się w  pismach urzędowych kierowanych do obywateli i innych podmiotów prawnych – godłem Rzeczypospolitej Polskiej, dokonania oceny ergonomicznej oprogramowania „Navigator”. …..


Zaproszenie Komisji Ergonomicznej O/ PAN w Krakowie oraz Oddziału Krakowskiego PTErg.

pan.imagesKomisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 24 maja (wtorek) o godz. 18.00, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.) – na którym  dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski (Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki), przedstawi referat:  „Interfejs, czyli kulturowy kontekst współczesnych wyzwań ergonomii .

 

PTENa posiedzenie to zapraszamy szczególnie, ponieważ dotyczy ono obszaru, w którym Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP już od kilku lat stara się aktywnie wpływać na rzeczywistość – czyli na oprogramowanie stanowiące podstawowe narzędzie pracy inspektorów pracy.

 

Z różnym zresztą skutkiem – o czym świadczą publikacje na naszej stronie internetowej (z uwagi na ich znaczącą liczbę wskazujemy jedynie linki do niektórych z nich): …..


VII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Kalbornia 18-20 maja 2016 r.

ludki

 

Miło nam poinformować, że w dniach 18-20 maja 2016 r. w Kalborni  (koło Ostródy) odbędzie się VII Krajowy  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy – najliczniejszego związku zawodowego zrzeszającego pracowników PIP, w tym także członków SIPRP.

 

Obok interesującej i na pewno gorącej jak zwykle dyskusji zarówno na tematy wewnątrzorganizacyjne jak  i tematy ogólne, dotyczące  spraw wszystkich pracowników naszej instytucji, Zjazd udzielić ma  absolutorium ustępującej Komisji Krajowej, dokonać wyborów nowych władz Związku oraz przyjąć uchwały wskazujące kierunki działania  ZZP PIP na najbliższe lata.  W drugim dniu obrad gościem Delegatów będzie szef naszej instytucji Roman Giedrojć.

 

Przypomnieć wypada, iż w mijającej kadencji delegaci uchwalili ok. 20 uchwał,  dotyczących m.in. wynagrodzeń pracowników PIP, organizacji „dyżurów wypadkowych”, rozliczania delegacji, odbiurokratyzowania PIP, udziału w akcji protestacyjnej sfery budżetowej itp.  Uchwały najwyższej władzy statutowej ZZPPIP w wielu punktach zbieżne były z niektórymi akcjami społecznymi prowadzonymi przez Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP, i dotyczyły  m.in. wprowadzenia w PIP podmiotowego zakresu stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu zgodnej ze stanowiskiem Rządu RP, umożliwienia inspektorom pracy posługiwania się w  pismach urzędowych kierowanych do obywateli i innych podmiotów prawnych godłem Rzeczypospolitej Polskiej, dokonania oceny ergonomicznej oprogramowania „Navigator”, uchylenia zarządzenia GIP w sprawie tzw. „ocen bieżących” inspektorów pracy itp. ……


Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosek Głównego Inspektora Pracy w sprawie powołania Zbigniewa Ryfki na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.

ryfka_zbigniew_insp_pracy_kaj

 

Informujemy, iż w czasie dzisiejszego posiedzenia Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosek Głównego Inspektora Pracy w sprawie powołania Zbigniewa Ryfki na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.

 

 

Zbigniew Ryfka jest specjalistą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. Ukończył studia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera górnika. W latach 1985-1991 pracował w przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Sosnowcu na stanowisku osoby dozoru średniego. W 1991 roku rozpoczął pracę w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Pracował w sekcji nadzorującej kopalnie węgla kamiennego, którą następnie przez wiele lat kierował. Reprezentował OIP w pracach Komisji ds. Oceny Stanu Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Pełnił także funkcję Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach ds. Nadzoru.

 

Serdecznie gratulujemy !


Zaproszenie od Senator Anny Marii Anders.

ANDERSPani Senator Anna Maria Anders, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów  ds. Dialogu Międzynarodowego zaprasza serdecznie  do wspólnego uczczenia  w dniu 12. maja 2016  r. –  dwu rocznic:  72. rozpoczęcia  zwycięskiej bitwy o Monte Cassino oraz 46. śmierci  śp.  Generała Władysława Andersa.

 

O godz. 10.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego  w Warszawie przy ul. Długiej  odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta, której przewodniczyć  będzie  JE. Ks. Bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego, po czym po przemarszu ulicami Warszawy,  o godz. 11.30  uroczystości patriotyczne odbędą się  pod Pomnikiem Bitwy o Monte Cassino (obok Arsenału).

 

rocznica zaproszenie 2Jak czytamy w liście przesłanym do SIPRP, Pani Minister bardzo zależy, aby zaproszenie to dotarło do wszystkich – szczególnie żołnierzy i kombatantów, ale także do młodzieży i jej wychowawców – do wszystkich, którym drogie są wartości patriotyczne i pamięć o naszej chlubnej historii.

 

Bądźmy więc w tym dniu przynajmniej myślą – RAZEM.

 

Zarząd Główny SIPRP


Odpowiedź Głównego Inspektora Pracy na apel Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

PIP TABLICA,Jak informowaliśmy już na naszej stronie internetowej ( http://www.siprp.pl/regulacje-wynagrodzen-w-pip-nasz-apel-do-glownego-inspektora-pracy/ ) – nawiązując do dotychczasowych działań naszego Stowarzyszenia skierowaliśmy w dniu 14.04.2016 r.  do Głównego Inspektora Pracy apel o spowodowanie w ramach ostatnich regulacji płac, uwzględnienia w możliwie szerokim zakresie, postulatu zmniejszenia nieuzasadnionych dysproporcji  w wynagrodzeniach inspektorów pracy wykonujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości, przy pełnym poszanowaniu uprawnień osób kierujących jednostkami organizacyjnymi PIP oraz partnerów społecznych.

 

Informujemy,  iż w dniu 19.04.2016 r. Rzecznik Prasowy GIP Pani Danuta Rutkowska, z upoważnienia Pana Romana Giedrojcia, Głównego Inspektora Pracy – przekazała nam pismo stanowiące odpowiedź szefa inspekcji na apel Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ponieważ  pismo to zawiera bardzo ważne i ważkie, zarówno dla członków SIPRP jak i wszystkich inspektorów pracy treści i sformułowania  oraz stanowi  niejako podsumowanie pięcioletniej działalności społecznej naszego Stowarzyszenia – zgodnie z przyjętą w SIPRP zasadą, publikujemy je na naszej stronie internetowej wraz z pełną treścią „apelu” do którego bezpośrednio się ono odnosi.

 

Dziękując Głównemu Inspektorowi Pracy za tak szybką odpowiedź na nasze pismo –  Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,  jako organizacja pozarządowa – liczy na dalszą owocną współpracę w zarówno z Kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy jak i reprezentującymi pracowników PIP organizacjami związkowymi.

 

do pobrania:

 

APEL  SIPRP

 

odpowiedź  GIP  na  APEL  SIPRP