Nowy system informatyczny w PIP: SEOD – szansa na zwiększenie efektywności czy kolejna biurokratyczna przeszkoda?

newsweek.images

 

Od około dwu miesięcy w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z poleceniem głównego inspektora pracy  prowadzi się intensywne testy systemu do elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD).

 

 

 

Elektroniczny i póki co  teoretyczny obieg istnieje równolegle do funkcjonującego dotychczas obiegu papierowego. Testy obejmują obieg wszystkich spraw ze znacznym wyłączeniem dokumentacji kontroli przeprowadzanej przez inspektorów pracy. System wmusza jednak aktywne zaangażowanie się weń inspektorów pracy jako osób sprawy te prowadzących.  Póki co, inspektorom pracy obsługa spraw w obiegu elektronicznym zajmuje znacznie więcej czasu niż w formie tradycyjnej – papierowej. Dodajmy, czasu spędzonego „za biurkiem”, którego tym samym nie są w stanie przeznaczyć na realizację czynności kontrolno-nadzorczych „w terenie”. Wygląda również na to, że w dalszych etapach wdrażania systemu także około 200 najbardziej doświadczonych pracowników merytorycznych – nadinspektorów pracy zmuszonych zostanie przez system do praktycznego zaprzestania prowadzenia czynności kontrolnych,  gdyż to oni realizując dotychczasowe funkcje inspektora i koordynatora działań inspektorów w określonym obszarze   (co może kojarzyć się głownie z funkcją lidera, czy też mentora)  – przejmą dodatkowo pracochłonną funkcję oddziału kancelarii.

 

testNa szczęście są to na razie testy, co prawda angażujące znaczne zasoby organizacji, i głównym ich celem jest wykazanie mocnych i słabych punktów tego systemu. Dodajmy, systemu opracowanego za poważne środki budżetowe i czekającego na wdrożenie przez okres dłuższy niż wielomiesięczny.

 

Wydaje się, że podstawowym mankamentem nowego systemu  obiegu dokumentów, jest jego niedostosowanie do specyfiki pracy inspektora pracy, czyli do pracy „w terenie” w oderwaniu od biura i obsługi kancelaryjnej. Rodzi się więc pytanie, czy to SEOD powinien zostać dostosowany do specyfiki funkcjonowania inspekcji pracy w Polsce, czy inspekcja pracy musi się diametralnie zmienić, aby uczynić zadość założeniom stworzonego według własnej (miejmy nadzieję) specyfikacji oprogramowania.

 

Mimochodem przypominamy publikowane na naszej stronie publicznie deklaracje kierownictwa Urzędu, że inspektor pracy ma tylko prowadzić czynności kontrolne i nadzorcze, a działalność urzędu będzie ukierunkowana na jego wsparcie  w terenie.  Jak mantrę przy takich okazjach oczywiście powtarzamy art. 3 ust. 2 Konwencji Nr 81 MOP, zgodnie z którym „Inspektorom pracy mogą być powierzone jakiekolwiek inne obowiązki tylko pod warunkiem, że nie będą przeszkadzać  w skutecznym wykonywaniu ich zadań głównych ani w jakikolwiek sposób naruszać autorytetu i bezstronności, potrzebnych inspektorom w stosunkach z pracodawcami i pracownikami.”

 

W związku z tym – czy szklanka jest już bardziej pełna czy bardziej pusta? A może, co zasugerują bardziej bystrzy, właśnie wymienia się po prostu szklankę na większą ? Nie jest naszą rolą prowadzenie teoretyczno – teleologicznych rozważań w tym obszarze, ale pora jest najwyższa, aby głęboko się nad sprawą zastanowić. Świat idzie do przodu i wprowadzanie tego typu systemów elektronicznych jest po prostu nieuchronne. Chodzi o to, żeby to zrobić przynajmniej dobrze! Pamiętajmy, że nie jesteśmy instytucją która ma koncentrować się na własnych problemach – wypełniamy ważną misję dla dobra całego społeczeństwa, któremu wszak jesteśmy coś winni.

 

imagesApelujemy więc gorąco do wszystkich Koleżanek i Kolegów o  poważne podejście do zagadnienia i przekazywanie własnych uwag co do funkcjonowania SEOD kierownictwom swoich okręgów lub kierownictwu GIP,  organizacjom związkowym zrzeszającym inspektorów pracy, a jak ktoś ma taką wolę to również naszemu stowarzyszeniu.  

 

Uwagi te przesyłać będziemy związkom zawodowym  – uznanym przez Głównego Inspektora Pracy partnerem społecznym do tego typu negocjacji.

 

 

 

 


Zaproszenie Instytutu Spraw Publicznych. Konferencja: „Unia Europejska. Reorganizacja. Jak wymyślić UE na nowo?”

2077430728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Spraw Publicznych zaprasza na debatę z udziałem czołowych znawców Unii Europejskiej: Danuty Hübner (Parlament Europejski), Marka Cichockiego (Centrum Europejskie Natolin), Janisa Emmanuilidisa (European Policy Centre)

 

Jak piszą organizatorzy: „Wakacje się skończyły. Zaczynamy debatę o Europie!”
W polityce europejskiej to było gorące lato. Unia Europejska zmaga się z wieloma kryzysami: problemami gospodarczymi, dalszym naporem imigrantów i zagrożeniami bezpieczeństwa ze strony terrorystów i putinowskiej Rosji. W siłę rosną populiści i eurosceptycy. Do tego brytyjskie referendum tuż przed wakacjami na nowo rozbudziło debaty o tym, czym właściwie ma być Unia Europejska.

 

Z polskiego punktu widzenia to debata kluczowa, bo pozostając poza strefą euro, która dąży do coraz silniejszej integracji, możemy pozostać z boku procesu decydowania o wspólnej europejskiej przyszłości. Przywódcy Niemiec, Francji i Włoch rozmawiali o UE na włoskiej wyspie Ventotene, gdzie w 1941 roku powstał manifest europejskiego federalizmu. Angela Merkel przyjeżdża omawiać propozycje reform z szefami krajów Grupy Wyszehradzkiej do Warszawy. Polski głos musi być w tych dyskusjach dobrze wypracowany, konkretny i znany.

 

Nasza dyskusja odbywa się tuż po wakacjach, bo nie ma czasu do stracenia. Już dwa tygodnie później w Bratysławie nad przyszłością UE bez Wielkiej Brytanii będą dyskutować przywódcy 27 państw UE.

 

Zapraszamy Państwa do włączenia się do debaty o polskiej wizji Europy i podzielenia swoimi spostrzeżeniami, jaka ma być Unia Europejska po Brexicie.

 

Ten głos nie pozostanie bez echa. W ramach inicjatywy New Pact for Europe, koordynowanej przez European Policy Centre w Brukseli, polski głos zostanie zestawiony z pomysłami ekspertów z kilkunastu innych krajów UE. Na tej podstawie powstanie paneuropejski „pakiet propozycji”, który ma zawierać propozycje zmian w funkcjonowaniu UE i jej politykach.

 

Miejsce i data konferencji: Warszawa,  Hotel Mercure Grand, ul. Krucza 28, 1 września 2016 r, godz. 18:00


Kolejny akt dramatu. Co może się jeszcze stać w Bydgoszczy?

images

 

Czy może być większy dramat ludzki związany z pracą niż losy bohaterów reportażu wyemitowanego  przez TVN  w dniu 11.08.2016 r. pt. Mobbing w inspekcji pracy? „Problem istnieje”.  Naprawdę trudno to sobie wyobrazić.  I jest to dramat rozbitych psychicznie pracowników OIP w Bydgoszczy,  zarówno tych wypowiadających się jak i tych milczących – i  o czym naocznie można się było przekonać – dramat okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy, nie umiejącego rozwiązać problemu i psychicznie równie rozbitego.

 

Przychodzi nam niestety skonstatować, że zbyt optymistycznie sądziliśmy, że sprawa ta zostanie wyjaśniona wewnątrz naszej instytucji, szybko, obiektywnie i dogłębnie, w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości – czego życzyliśmy wszystkim pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, a także kierownictwu OIP i całej naszej instytucji w opublikowanym 2.01.2015 r. na naszej stronie internetowej artykule „Co się dzieje? Niepokojące doniesienia z Bydgoszczy.” (http://www.siprp.pl/co-sie-dzieje-niepokojace-doniesienia-z-bydgoszczy/ )

 

W swoich reakcjach nasze Stowarzyszenie starało się zachować umiar i pełen obiektywizm.  Opublikowaliśmy więc także w dniu 8.01.2015 r. stanowisko okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy w sprawie publikacji „Expresu Bydgoskiego” i „Nowości. Dziennik Toruński” ”( http://www.siprp.pl/stanowisko-okregowego-inspektora-pracy-w-bydgoszczy-w-sprawie-publikacji-expresu-bydgoskiego-i-nowosci-dziennik-torunski/ ).

 

Jesteśmy  dumni że pracujemy w Państwowej Inspekcji Pracy i tak jak większości inspektorów jest nam niezmiernie przykro, że taki rozwój wydarzeń położył się głębokim cieniem na wizerunku inspekcji, podważony został także autorytet inspektorów pracy, od których oczekuje się skutecznego rozwiązywania tego typu problemów (jak mobbing, czy dyskryminacja płacowa) w podmiotach kontrolowanych.

 

Mamy więc prawo oczekiwać, chociażby tylko ze wspomnianego wyżej powodu rozwiązania naszego wspólnego problemu. Czy da się pogodzić sprzeczne racje skonfliktowanych stron dla dobra wspólnego?. Czy dramat zamienić ma się  w tragedię? Czy wewnątrz naszej instytucji są jeszcze autorytety? Czy adres Prokuratury to naprawdę adres w tej sprawie właściwy?

 

Ubocznym, lecz bardzo doniosłym skutkiem wspomnianego wyżej reportażu jest także nadmierne i zupełnie nieuprawnione zrelatywizowanie przez osoby reprezentujące naszą instytucję zjawiska  mobbingu i przedstawienie mobbingu jako „subiektywnego odczucia”, doszło także do deprecjacji stosowanego w praktyce kontrolnej inspektorów pracy jedynego wszak dostępnego narzędzia – tzw. „ankiety antymobbingowej”. Proszę wytłumaczyć podmiotom kontrolowanym, a szczególnie osobom piszącym skargi, że jest to  po prostu niewinne „badanie nastrojów” . I nic z tej pracy inspektorów nie wynika !.

 

Zaufanie do inspektorów pracy podważone zostało także  w sferze wartości. Wszak paradygmatem naszej działalności jest szeroko rozumiana „tajemnica skargowa”.  Jeżeli zaś w anonimowe ankiety przeprowadzone  przez „crème de la crème” inspekcji pracy, w których  pracownicy OIP wyrażali właśnie swoje skargi i żale  – okazały się nieanonimowe, i  przeciętny widz dowiedział się przy tym że „nic się nie stało” –  to można przypuszczać co tenże obywatel  o tym wszystkim pomyślał.

 

Warto także przy tej okazji zastanowić się co w Bydgoszczy, ale przecież nie tylko doprowadziło do takiej eskalacji konfliktu?. Nasze Stowarzyszenie pisało  o takich  niebagatelnych elementach naszego funkcjonowania, generujących  konflikty jak: brak kadencyjności na stanowiskach kierowniczych, niejasne procedury awansowe, dyskryminacja płacowa, patologiczny system ocen oparty na formalizmach, nadmierne obciążenia biurokratyczne generujące popełnianie błędów itp.  Warto się nad tym zastanowić – i w ramach przeciwdziałania mobbingowi –  wyciągnąć wnioski.

 

Na marginesie musimy zauważyć, że nasze poprzednie publikacje „w temacie bydgoskim” , zamieszczone na www.siprp.pl wszak w interesie społecznym – spowodowały wciągniecie także redakcji naszego portalu w opisywany w reportażu „matrix”. Korespondencja w tej sprawie z pomorsko-kujawskimi instytucjami wymiaru sprawiedliwości nie podważyła jednak (jak widać) determinacji Zarządu SIPRP w dążeniu do wyjaśnienia sprawy z pożytkiem dla wszystkich zaangażowanych w konflikt stron, ale przede wszystkim w interesie całego środowiska inspektorów pracy PIP, których mamy zaszczyt reprezentować.

 

 

link do reportażu

 

http://player.pl/programy-online/uwaga-odcinki,351/odcinek-4676,mobbing-w-inspekcji-pracy-problem-istnieje,S00E4676,64896.html

 

 

 


Szykują się zmiany w postępowaniu administracyjnym.

paragrafDo uzgodnień oraz konsultacji publicznych trafił projekt (z 4 lipca 2016 r.) ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministra Rozwoju.

Przedłożony projekt zawiera propozycje licznych zmian w prawie administracyjnym, dlatego też pozwalamy sobie zasygnalizować jedynie te być może najbardziej istotne. Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz uzasadnieniem, które zostały zamieszczone na końcu niniejszej publikacji.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy „w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach nieuregulowanych w ustawie bądź przepisach wydanych na jej podstawie albo w przepisach szczególnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego”, – tak więc zmiany w KPA dotyczą także Państwowej Inspekcji Pracy. …..


Zadaniowy system czasu pracy inspektorów pracy? Artykuł dyskusyjny.

zadaniowy czas

 

W opinii Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażanej już na naszej stronie internetowej –  aktualnie obowiązująca ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy rozwiązania takiego nie wyklucza.

 

Plusem było by lepsze dopasowanie czasu prowadzenia przez inspektorów pracy PIP kontroli  do realiów funkcjonowania większości pracodawców. Obecnie tylko nikły ułamek kontroli przeprowadzanych jest po godz. 15.00/16.00. Tak więc spoza kontroli i nadzoru inspekcji w Polsce „wymykają się” systematycznie „godziny szczytu” funkcjonowania  większości przedsiębiorców. Zupełnie wyjątkowo przeprowadzane są także kontrole w nocy, w soboty i niedziele czy w święta. Ostatnią akcję kontrolną wykonywania pracy w  handlu w święto – przeprowadziliśmy 8 (sic!) lat temu.

 

zadaniowy czas pracyMówimy więc o prostym rozwiązaniu – jednak „bezinwestycyjnie” zwiększającym skuteczność działania organów kontrolnych i umożliwiającym objęcie nadzorem ogromnej rzeszy osób pracujących po godzinie 16.00.  Powszechne obecnie jest rozpoczynanie pracy o 9.00-10.00,  i jej kończenie 17.00-18.00. Syreny fabryczne oznajmiające początek i koniec „szychty”  o 6.00 czy 7.00 rano – to obrazek nawet nie z przeszłej, ale zaprzeszłej epoki. A system pracy urzędu – wywodzi się ciągle tak jakby właśnie stamtąd. …….


Prawie cały świat na XXXI ŚDM w Krakowie. Are We ready?

ŚDM

 

Jakby to nie zabrzmiało, na kilka dni Polska, a szczególnie Kraków stał się znaczącym miejscem na globie. Z ponad 180 krajów przybyły do nas grupy uśmiechniętych, przyjaznych, młodych ludzi. Okazuje się że nie  istnieją  bariery językowe czy kulturowe. Tylu wyrazów sympatii i wzajemnej życzliwość Kraków chyba jeszcze nie doświadczył. Gościć będziemy Papieża Franciszka z przesłaniem do młodych ludzi całego świata.

 

 

Przesłaniem Bożego Miłosierdzia – przesłaniem bardzo konkretnym, kierowanym do wszystkich, niezależnie od wieku, zarówno do jednostek jak i do społeczeństwa. Również my, inspektorzy pracy, pełniący ważną służbę społeczną, w dużej części na rzecz słabych, wyzyskiwanych i pokrzywdzonych – w przesłaniu XXXI ŚDM znajdziemy wiele wskazówek, którymi powinniśmy się kierować także w życiu zawodowym……..


Wystąpienia generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Co z tego będzie?

argumens. indeksNa naszej stronie internetowej wielokrotnie pisaliśmy o trwającym jak się wydaje bez końca procesie nakładania przez ustawodawcę na Państwową Inspekcję Pracy – jak by nie patrzeć instytucję kontroli prawa pracy i legalności zatrudnienia – coraz to nowych zadań, i to zadań coraz to bardziej odległych od misji działania inspekcji pracy w innych krajach europejskich.

 

Dwa niedawne, omawiane poniżej wystąpienia generalne Rzecznika Praw Obywatelskich takich nowych zadań oczywiście na Państwową Inspekcję Pracy nie nakładają, ale niewątpliwie skłaniać powinny do refleksji nad niezbadanymi, być może, wyrokami ustawodawcy.

W wystąpieniu do Głównego Inspektora Pracy w sprawie uchylania się od płacenia alimentów (sygnatura: V.7100.5.2016) z dnia 27.04.2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka zwrócili uwagę na problem ukrywania przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do płacenia alimentów. …….


Kwadratura koła – czyli ile inspekcji w Inspekcji ?

optym

 

Minęła właśnie połowa roku, roku bardzo ważnego we współczesnej historii Państwowej Inspekcji Pracy. Nastąpiła wszak zupełna zmiana otoczenia politycznego inspekcji,  zmiana władzy wewnątrz instytucji, można na nowo zdefiniować priorytety i podstawowe zadania PIP. Widać już pierwsze, pozytywne efekty podjętych przez nowego głównego inspektora pracy działań.

 

Wydaje się, że Państwowa Inspekcja Pracy powoli powstaje z kolan, a w końcu w świecie polityki uzyskaliśmy rzeczywiste, a nie tylko werbalne i koniunkturalne wsparcie. Droga przed nami jednak wciąż daleka i czyha na niej wiele niespodzianek i niebezpieczeństw. Może ta „półrocznica” to dobry pretekst do postawienia sobie (na nowo) kilku podstawowych pytań.  Na przykład jaki ma być docelowy model funkcjonowania inspekcji, i co  na drodze do tego celu  udało się już osiągnąć.

 

Oczywistym jest już, iż zupełnie nieprzystający do złożonej rzeczywistości jest forsowany przez wiele ostatnich lat i kolejnych szefów PIP model „inspektora uniwersalnego”, to jest takiego, co zajmie się konstrukcją maszyny, promieniowaniem elektromagnetycznym, robotnikami na rusztowaniu, ale policzy też należny ekwiwalent za urlop czy wysokość składki na ubezpieczenie społeczne. A w międzyczasie przeprowadzi konkurs rysunkowy dla dziatwy w wiejskiej szkole, złapie kilku Wietnamczyków nielegalnie wykonujących pracę i w dodatku ku ogólnemu zachwytowi oprowadzi wycieczkę zagraniczną z zaprzyjaźnionej inspekcji. Aha, i „sprzeda” to tzw. mediom. ………


Podsumowanie sondażu specjalnego „Kto wygra EURO 2016?”

 LOGO EURO 2016Głosowanie odbywało się  w okresie  28.06-10.07.2016 r. i zakończone zostało przed rozpoczęciem meczu finałowego EURO 2016. Głosy oddane na poszczególne zespoły rozłożyły się następująco: Francja (20,8%), Walia (0%), Niemcy (24,1%), Polska (34,5%), Belgia (3,4%), Włochy (6,9%), Portugalia (6,9%), Islandia (3,4%).

 

 

Najwięcej głosów oddano na drużynę z Polski, następnie na drużynę z Niemiec, co piąty uczestnik starając się wytypować zwycięzcę wskazał na gospodarza zakończonych mistrzostw – aktualnego wicemistrza Europy. Jedynie co czternasty uczestnik tego  sondażu z wyprzedzeniem wskazał trafnie faktycznego zwycięzcę turnieju i aktualnego mistrza Europy – drużynę z Portugalii, która (jak pamiętamy) po dogrywce, w serii rzutów karnych wyeliminowała z turnieju drużynę biało-czerwonych. Tyle samo osób do tytułu mistrza Europy typowało drużynę z Italii. Na 6 miejscu w sondażu uplasowały się ex aequo  Belgia oraz Islandia, a żaden z uczestników naszej zabawy nie oddał głosu na Walię.

 

 

W tym miejscu pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom  EURO 2016, a szczególnie narodowej reprezentacji z białymi orłami na koszulkach za dostarczenie nam – kibicom wielu emocji w czasie oglądania meczów z ich udziałem w zakończonym turnieju piłkarskim i chcemy życzyć nam wszystkim, by okazji takich nie zabrakło także w przyszłości.


Opinia SIPRP do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn […] do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

SIPRP - logoJak już pisaliśmy wcześniej (patrz: komunikat na stronie SIPRP z dnia 21.06.2016 r.), po zebraniu opinii środowiska inspektorów pracy, a także po dokonaniu uzgodnień z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Pracy – do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju p. Tadeusza Kościńskiego skierowaliśmy opinię do projektu  rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

Zaznaczamy, iż uczestniczyliśmy aktywnie w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo, w roboczym spotkaniu uczestniczył silny i zjednoczony  zespół w składzie wiceprezes SIPRP kol. Zbigniew Sagański oraz gł. specjalista w GIP kol. Mirosława Kamińska. Zaprezentowaliśmy wspólne stanowisko, które częściowo zostało uwzględnione w kolejnej wersji załącznika do projektu rozporządzenia.

 

Nasza opinia do aktualnej wersji rozporządzenia jest pozytywna, aczkolwiek podtrzymujemy w nim trzy ważne – naszym zdaniem – uwagi…….


Debata: „Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. O potrzebie i perspektywach jej wprowadzenia” .

whistle.imagesZ satysfakcją informujemy, że Fundacja im. Stefana Batorego oraz Forum Związków Zawodowych, z którymi to organizacjami SIPRP utrzymuje ścisłe kontakt organizują w dniu 4 lipca debatę na temat zjawiska whistleblowingu oraz ustawy o prawnej ochronie sygnalistów.

 

bat. indeksStowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej od kilku lat współpracuje z Fundacją im. Stefana Batorego i aktywnie włącza się w społeczną inicjatywę ukierunkowaną na stworzenie w Polsce ram prawnych ochrony sygnalistów (whistleblowerów).  Prezes  SIPRP Leszek Rymarowicz jest członkiem Grupy Ekspertów ds. Sygnalistów przy Fundacji im. Stefana Batorego.

 

Przypominamy, że sygnaliści to osoby, które ujawniają informacje na temat nieprawidłowości w swoim otoczeniu zawodowym. Co ważne, robią to w dobrej wierze – występują w obronie wartości, które są istotne z punktu widzenia interesu publicznego. Dzięki nim wychodzi na jaw wiele nadużyć i nieprawidłowości, których konsekwencje ponosi całe społeczeństwo.  ……..


Medycyna pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej. I Otwarta Konferencja – Rzeszów-Jasionka, 1 lipca 2016.

576134e9ef0af_o,size,969x565,q,71,h,7c2109

 

W dniu 1 lipca 2016 r. w podrzeszowskiej Jasionce odbędzie się interesująca, otwarta konferencja: Medycyna pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej………


Podsumowanie sondażu specjalnego „Kto awansuje do ćwierćfinału EURO 2016 ?”

LOGO EURO 2016

 

 

Głosowanie odbywało się  w okresie  09-18.06.2016 r. i zakończone zostało przed rozpoczęciem trzeciej kolejki w rozgrywkach grupowych uczestników EURO 2016.

 

 

 

Głosy oddane na poszczególne zespoły rozłożyły się następująco: Francja (10,99%), Rumunia (1,57%), Albania (1,05%), Szwajcaria (1,57%), Anglia (8,38%), Rosja (4,19%), Walia (4,71%), Słowacja (1,57%), Niemcy (12,04%), Ukraina (1,57%), Polska (9,95%), Irlandia Północna (1,05%), Hiszpania (10,47%), Czechy (1,57%), Turcja (1,05%), Chorwacja (3,14%), Belgia (5,24%), Włochy (9,4%), Irlandia (1,57%), Szwecja (0,52%), Portugalia (4,71%), Islandia (2,09%), Austria (1,05%) oraz Węgry (0,52%).

 

Uczestnikom sondażu udało się trafnie wytypować aż 7 drużyn, które awansowały do ćwierćfinału tj. Niemcy, Francję, Polskę, Włochy, Belgię, bo Portugalia i Walia w sondażu znalazły się ex aequo  na 8 miejscu . Oczywiście, z tej dwójki życzymy awansu sympatycznym Walijczykom. Chyba mało kto dawał szansę ostatnim ćwierćfinalistom – drużynie z Islandii. Hiszpania oraz Anglia, które w naszym quizie uplasowały się odpowiednio na 3 i 6 pozycji – odpadły z turnieju. Jak widać, czasem  piłka nożna, tak jak życie – potrafi nas nieźle zaskoczyć.

 

Po raz pierwszy w historii, w ćwierćfinale rozgrywek EURO zobaczymy zespół z białymi orłami na koszulkach, z czego się niezmiernie cieszymy. Być może jest to dobry znak również dla naszych starań o przywrócenie symboliki Orła  w działalności inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy !

 

Teraz przyszedł czas na typowanie Mistrza Europy w piłce nożnej, a na naszej stronie internetowej głosować będzie można do czasu rozpoczęcia meczu finałowego.  Życzymy trafnego wyboru.

 


Propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – konsultacje społeczne.

konsultacje społeczneDo Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął projekt zmian w rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) – w celu wyrażenia opinii.

 

Pragniemy nadmienić, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja ekspercka brało  udział w spotkaniu roboczym poświęconym zaprezentowaniu i omówieniu propozycji zmian w ww. rozporządzeniu. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu spotkaniach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu środowiska inspektorów pracy, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać propozycje zmian w przepisach, a także odnosić się do innych przedstawianych propozycji. Konferencja odbyła się w dniu 17.03.2016 r. w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju. ………


Zaproszenie Komisji Ergonomicznej O/ PAN w Krakowie oraz Oddziału Krakowskiego PTErg.

PTEpan.imagesKomisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 23 czerwca (czwartek) o godz. 18.00, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.); z następującym porządkiem dziennym:

 

Praca dyplomowa „Projekt wyposażenia gabinetu ginekologicznego” – przedstawi mgr Karolina Hołdys (absolwentka Wzornictwa Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach),

– dyskusja,

– sprawy bieżące,

– wolne wnioski.