Zmniejszenie ? Nagły zwrot w przebiegu procedowania ustawy budżetowej na 2017 r., w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy.

ciecia-budzetowe

 

Już niebawem okaże się,  jaki będzie finał działań podjętych przez Głównego Inspektora Pracy (co godzi się podkreślić, przy wsparciu organizacji społecznych reprezentujących pracowników PIP),   a zmierzających do zwiększenia budżetu naszej instytucji na 2017r, głównie w części obejmującej wynagrodzenia.

 

 

Przypomnijmy, że  w  dniu 18.10.2016 r. projekt budżetu PIP na 2017 r. poparła Rada Ochrony Pracy, 2 dni później sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, a w dniu 16.11.2016 omawiała go sejmowa Komisja Finansów Publicznych (dalej KFP).  Przyjęto jako oczywiste tezy przedstawione przez przewodniczącego ROP, posła Janusza Śniadka (PiS). Podkreślił on m.in., że projekt budżetu PIP na rok przyszły nie wzbudził zastrzeżeń posłów, został skonstruowany oszczędnie w zakresie zabezpieczenia administracyjnego funkcjonowania urzędu. Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie nałożono bardzo dużo nowych zadań na inspekcję pracy, co uzasadnia potrzebę jej wzmocnienia kadrowego. Przypomniał także, iż od 2009 r. PIP pozostaje w tyle za innymi grupami zawodowymi administracji państwowej pod względem poziomu wynagrodzeń i ta niesprawiedliwa dysproporcja wymaga korekty.

 

Informujemy, iż ta sama sejmowa Komisja Finansów Publicznych w dniu 1.12.2016 r. przyjęła zgłoszoną przez jej przewodniczącego poprawkę o znacznym zmniejszeniu przedstawionych  dwa tygodnie wcześniej propozycji wydatków niektórych instytucji i urzędów. W odniesieniu do Państwowej Inspekcji Pracy jest to pokaźna kwota 15,147 mln  zł , która miała zrekompensować kolejne znaczne rozszerzenie nałożonych na PIP obowiązków ustawowych oraz pozwolić na powolne wychodzenie naszej instytucji z „czarnej dziury” płacowej, w której tkwimy od 2009 r.

 

Stało się to oczywiście „przy okazji” zmniejszania planowanych wydatków całemu  szeregowi podmiotów,  np. NIK – 2,7 mln zł, RPO – 3,85 mln zł, GIODO – 3,8 mln. zł, Krajowe Biuro Wyborcze  – 1,5 mln. zł, IPN – 36,5 mln. zł, Rzecznik Praw Dziecka – 1,0 mln. zł, KRS – 35,7 mln. zł.  Zmniejszenie budżetów kilku instytucji wywołało na sali – niezbyt zresztą ożywioną – dyskusję. W kwestii budżetu PIP z dużą determinacją występowała  wiceprzewodnicząca KFP, poseł Krystyna Skowrońska (PO), która nawiązując do poprzedniego posiedzenia KFP stwierdziła: „[…] to znaczy, że nasze siedzenie na Komisji   i omawianie podwyżek w tej części i  możliwości  zrównania   wynagrodzeń  pracowników inspekcji pracy – poszło z dymem. Ta poprawka kasuje wszystko.  Dalej poseł Skowrońska zapytała, czy nie jest wobec tego zagrożony m.in. w PIP  wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, określony przez ministra na 1.3%. Jej wystąpienie zakończyło się dość dramatycznym podsumowaniem, iż o wynagrodzenia w inspekcji posłowie obu obozów, także w poprzedniej kadencji mocno się bili, że w inspekcji są najniższe wynagrodzenia i  dotyczy  to rzeszy pracowników.  Poprawkę powyższą,  mającą numer 112 –  Komisja przegłosowała stosunkiem głosów 23:11.

 

Przy okazji także – i to jest element pozytywny – mogliśmy się dowiedzieć z ust przewodniczącego KFP, posła Jacka Sasina, że Państwowa Inspekcja Pracy nie jest jedną z instytucji „pozostających w sporze z rządem”, a więc w przegłosowanym zmniejszeniu wydatków PIP nie ma żadnych podtekstów.

 

Niewielka to jednak pociecha. Czy głosowanie to oznacza fiasko starań podejmowanych przez Głównego Inspektora Pracy o większy budżet PIP  na przyszły rok?  Mamy nadzieję że jednak nie. Jest jeszcze kilka możliwości działania, mamy chociażby liczących się i mających wpływy w najwyższych kręgach władzy partnerów społecznych – i ufamy, że wszystkie te możliwości zostaną skutecznie wykorzystane.

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wraz z organizacjami związkowymi działającymi w PIP kieruje do sejmowych decydentów apel o poparcie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, w brzmieniu zaproponowanym przez Głównego Inspektora Pracy, a popartym w dniu 18.10.2016 r. przez Radę Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozytywnie zaopiniowanym w dniu 20.10.2016 r. przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej.

 

Ponadto, chcąc wesprzeć prowadzone przez wiele osób działania, wzorem roku 2014 proponujemy wspólną akcję:

Zamejluj (do) swojego posła

 

Wyślij w ciągu najbliższego tygodnia  maila do wybranego/wybranych posła/posłów   w szczególności  należących do Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość oraz zasiadających w Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP,  bo to właśnie do nich należy  decyzja, czy w 2017r. będziemy mogli być bardziej godnie i sprawiedliwie wynagradzani.    

 

Niech każdy napisze co mu leży „na sercu”. Wystarczy może jedno zdanie:

 

„Panie Pośle/Pani Poseł.  Proszę o wsparcie propozycji budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2017 r.  przedstawionej przez Głównego Inspektora Pracy, zgodnie z rekomendacją Rady Ochrony Pracy oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.”

 

 

Transmisja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych z dnia 1.12.2016 r:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=58919E3DE7F95FBBC125807500424B65  (interesujące fragmenty: 13:57, 14:17)

 


Kierunek słuszny. Kilka ważnych i mniej ważnych pytań, odpowiedzi i supozycji na temat Państwowej Inspekcji Pracy.

one-way-images

 

W długie, listopadowe wieczory zachęcamy P.T. Czytelników naszej strony internetowej do lektury ostatnio opublikowanych wypowiedzi z prawej i lewej strony sceny politycznej, mających istotne znaczenie dla naszej codziennej działalności.

 

 

  • Jakie są korzyści płynące z włączenia Państwowej Inspekcji Pracy w struktury rządowe i jakiej odpowiedzi udzielono na interpelację i wniosek w tej sprawie do Pani Premier – autorstwa poseł Krystyny Pawłowicz (PiS).
  • Czy i w jakim zakresie PiS wywiązał się ze swoich zapowiedzi w kontekście funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy, czy np. rozszerzono uprawnienia kontrolne, zwiększono stan kadrowy PIP, wprowadzono kadencyjność GIP – w interpelacji poselskiej posła Pawła Olszewskiego (PO) i odpowiedzi wiceministra Stanisława Szweda.
  • Czy inspekcja pracy dryfuje nie wiadomo dokąd, pozostaje w letargu, a może jest potrzebna rewolucja ? – w artykule red. Adriany Rozwadowskiej zamieszczonym w (apage satanas!) „Gazecie Wyborczej” z dnia 17.11.2016r.

 

– – – – – –

do pobrania:

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6BC2B5C1&view=5

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=BCCF449A2D574D7CC125800A00497316&view=S

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=FBFCF679C8598222C125802E004A4505&view=S

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=5447E15BAD62BC72C1258045004A0676&view=S

 

http://wyborcza.biz/biznes/1,147666,20992541,panstwowa-inspekcja-pracy-w-letargu-troche-wiecej-pieniedzy.html#BoxBizLink

 

 


Dalej optymistycznie w sprawie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017. Stanowisko Komisji Finansów Publicznych.

budzet2017

Przypomnijmy w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. (druk sejmowy 881), w części 12, dział 751, rozdział 75101 (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez głównego inspektora pracy kwotę 332 790 tys. zł. W odniesieniu do poprzedniego roku budżetowego w którym było to 314 249 tys. zł. – jest to więc kwota o 18 541 tys. zł wyższa. Przy czym na wydatki bieżące jednostki budżetowej – a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe – przewidziano z tego kwotę 314 245 tys. zł. (w roku poprzednim łącznie z rozdziałem budżetu 75195 – 293 902 tys. zł).

 

Po tym jak pozytywną opinię o propozycji zwiększenia budżetu PIP wyraziła na posiedzeniu w dniu 18.10.2016 r. Rada Ochrony Pracy,  a w dniu 20.10.2016 r. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP – w dniu 16.11.2016 r. o budżecie PIP debatowała także Komisja Finansów Publicznych. Opinię przedstawili posłowie: Tadeusz Dziuba i Janusz Śniadek, koreferat wygłosił poseł Stefan Strzałkowski. ……


BHP przy obsłudze żurawi – ciąg dalszy. Ważne spotkanie w Ministerstwie Rozwoju.

z18506216vdf-operatorzy-zurawi

 

Niedawno informowaliśmy P.T. Czytelników naszej strony internetowej o społecznych inicjatywach rozwiązania problemu braku uregulowań prawnych obejmujących pracę operatorów żurawi – które stały się wszak wszechobecnym elementem krajobrazu naszego pięknego kraju.

 

 

Wspomnieliśmy także  nieczęsto spotykaną inicjatywę – wystąpienie w sprawie BHP Rzecznika… Praw Obywatelskich.  ( http://www.siprp.pl/krawiec-domy-buduje-murarz-szyje-ubrania-rzecznik-praw-obywatelskich-wystepuje-z-inicjatywa-wydania-waznego-przepisu-bhp/). Oczywiście, należy podzielić pogląd, że luka legislacyjna w tym zakresie zwiększa ryzyko wypadkowe w budownictwie i stanowi ważny problem społeczny.

 

pl_logo_mrInformujemy, iż w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 13 odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju spotkanie związane z wysłuchaniem opinii w zakresie tworzonego  rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa pracy przy obsłudze żurawi  oraz mające na celu zapoznanie się problemami, zarówno w sektorze budownictwa jaki i w innych gałęziach gospodarki, gdzie wykorzystywane są tego typu maszyny.  Nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone do udziału w tej grupie roboczej.

 

Mamy nadzieje, że – szczególnie na etapie skonkretyzowanego  projektu –  będzie okazja do zaprezentowania i włączenia w procedowane rozporządzenie rozwiązań proponowanych od lat przez Państwową Inspekcję Pracy. Mamy również nadzieję na owocną współpracę w tym zakresie z Głównym Inspektoratem Pracy, jak  było to w trakcie prac nad rozporządzeniem dotyczącym ciężkich maszyn budowlanych i drogowych ( http://www.siprp.pl/propozycje-zmian-w-rozporzadzeniu-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzesnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzadzen-technicznych-do-robot-ziemnych/

 

http://www.siprp.pl/opinia-siprp-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-bhp-podczas-eksploatacji-maszyn-do-robot-ziemnych-budowlanych-i-drogowych/ ).

 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Szanownych Koleżanek i kolegów o podzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami, uwagami, casusami i wreszcie pomysłami  dotyczącymi  zarówno rzeczonych żurawi jak i ich operatorów – i przesłanie ich na adres Zarządu Głównego SIPRP adres zarzad@siprp.pl w terminie do 15 grudnia 2016 r.  Na pewno nasz głos powinien być, zarówno w dyskusji jak i redakcji przepisu uwzględniony!


Bene de patria meritus. Kwiaty od inspektorów pracy na grobie Mariana Klotta de Heidenfeldt.

dsc05536W dniu Narodowego Święta Niepodległości na grobie Mariana Kotta de Heidenfeldt, Głównego Inspektora Pracy w latach 1920-1939, działacza Polskiej Organizacji Wojskowej i Strzelca, budowniczego zrębów inspekcji pracy w Polsce – w dowód pamięci i wdzięczności – delegacja inspektorów pracy złożyła  kwiaty i zapaliła symboliczne znicze. W zapoczątkowaną przez Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczpospolitej Polskiej uroczystość, tradycyjnie już, również w tym roku włączyli się przewodniczący trzech ogólnopolskich organizacji związkowych działających w Państwowej Inspekcji Pracy – kol. Józef Bajdel (NSZZ Solidarność), kol. Przemysław Róziewicz (ZZPPIP), kol. Zbigniew Sagański (NSZZ Solidarność 80) – którzy z racji odległości nie uczestniczyli w uroczystości osobiście.

 

 „Inspekcja Pracy z tytułu genezy swego  pochodzenia  i swych zadań istotnych jest może najbardziej czułą, wysuniętą w przyszłość nieznanych zjawisk społecznych, komórką  organizmu państwowego, która rejestruje i rozstrzyga  niezbadane jeszcze zjawiska  najtrudniejszego odcinka życia zbiorowego … – odcinka podziału dóbr społecznych, podziału dochodu społecznego. […] Nasza instytucja inspekcji pracy, w walce pomiędzy człowiekiem, który nic nie ma oprócz swojej pracy,  a sferami tę pracę wynajmującymi, jest organem łagodzenia sporów, sprzecznych interesów i opinii, musi zrozumieć potrzeby państwa, musi zrozumieć prawa człowieka  ale również  i prawa produkcji. Często obecnie pokutuje w społeczeństwie opinia , ze inspekcja pracy  to organ wyłącznie konsumpcyjny  i nie dający żadnych dochodów  skarbowi państwa. […] Mam wrażenie, ze jest to najgłębsze nieporozumienie, jakie może istnieć w psychice społeczeństwa. Każdy dział działalności inspekcji pracy daje ogromne oszczędności i zapobiega trwonieniu majątku narodowego. […] …….


Narodowe Święto Niepodległości A.D. 2016

nsn_2016

 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada 2016 r., Zarząd Główny SIPRP, na  ręce  Głównego Inspektora Pracy, przesłał dla wszystkich inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy, życzenia radości na co dzień, a także wielu sukcesów oraz satysfakcji w służbie dla Rzeczypospolitej i jej obywateli.

 

Podobnej treści życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Zarząd Główny SIPRP przekazał również dla Pana Prezydenta, Pani Premier, a także Marszałków Sejmu i Senatu oraz Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

 


Koniec „krokodylków” na polskich drogach? Dobre (czy złe) wieści dla inspektorów ITD ?

kroko_18971Jak donosi miarodajne medium – Radio Maryja (z powołaniem się na informacje Rzeczpospolitej), zapadła już decyzja o likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego. W jej miejsce powstać ma policyjna służba kontroli. Policja będzie również obsługiwać elektroniczny system nadzoru nad ruchem drogowym oraz wszystkie fotoradary. Projekt likwidacji Inspekcji jest już gotowy. Czeka tylko na wpisanie go do wykazu prac legislacyjnych rządu. Potem powinien trafić na posiedzenie rządu – poinformował wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński i dodał, że jest to wypełnienie obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości.

 

Projekt jest gotowy zgodnie z programem Prawa i Sprawiedliwości. Jest on oczekiwany przez znaczną część środowiska Inspekcji Transportu Drogowego, bo pamiętajmy o tym, że inspektorzy stając się policjantami, uzyskają kompetencje i uprawnienia policyjne. Ma to duże znaczenie dla nich i skuteczności ich działań. Myślę, że jest to właściwa droga. Nie jest ona żadnym zaskoczeniem, bo była zapowiadana w kampanii wyborczej. Program jest elementem programu, który został poparty przez obywateli w wyborach parlamentarnych, zatem jesteśmy zobowiązani to zrealizować, tak jak inne punkty programu, które zostały zapisane powiedział Jarosław Zieliński. ……


1 listopada – Pamiętajmy.

mkdhWszystkich Świętych to uroczystość obchodzona w chrześcijaństwie 1 listopada. Święto ma charakter religijny i jest wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym.  Święto wywodzi się z tradycji oddawania czci męczennikom, którzy poświęcili swoje życie dla wiary w Chrystusa. Później był to dzień poświęcony wszystkim świętym.  W krajach katolickich, w dniu Wszystkich Świętych odwiedzane są rodzinne groby, czcząc w ten sposób zmarłych i pamięć o nich. Jest to dzień zadumy związany ze wspominaniem zmarłych.

 

Pamiętajmy także o naszych koleżankach i kolegach, pracownikach Państwowej Inspekcji Pracy, którzy odeszli od Nas i są już po tej drugiej, lepszej stronie. Pamiętajmy i pomódlmy się i za nich.

 

fobject id-153864Anna HintzW tym czasie zadumy i modlitwy za zmarłych wspomnijmy choć przez chwilę osoby, które zapadły nam w pamięci, a które w swoim życiu zawodowym z wielkim szacunkiem odnosiły się do inspektorów pracy. Pragniemy wspomnieć takie osoby jak:  Leszek Zając, który zmarł w tym  roku, Anna Hintz, która zmarła kilka lat temu, czy też zmarły pół wieku temu Marian Klott de Heindelfeldt.

 

Ryszard Przymus „Znicze”

 

Palą się znicze… Przypominają,

Że ktoś odchodzi, Inni zostają.

Pośród cmentarzy Cichych uliczek

Jak wierna pamięć – Palą się znicze…


Optymistycznie w sprawie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017.

źródło (http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3YlzOZ5HQ6ZKNX6kdVeffV8fpvhXKHOa4d3FDXyAGnNrPHwRBFQ)Od jakiegoś już czasu trwają prace parlamentarne nad budżetem państwa na 2017 r., których elementem będzie również uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.  Oczywiście, jak przez ostatnie 4 lata, tak i w tym roku z uwagą śledzimy przebieg zdarzeń i starać się będziemy pozytywnie wspierać starania czynione w tej materii  zarówno przez kierownictwo urzędu, jak i przez bardziej lub mniej zaprzyjaźnionych  posłów i senatorów. Nie chcieliśmy zapeszać, więc o budżecie PIP zaczynamy informować później niż czyniliśmy to w poprzednich latach.

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. (druk sejmowy 881), w części 12, dział 751, rozdział 75101 (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez głównego inspektora pracy kwotę 332 790 tys. zł. W odniesieniu do poprzedniego roku budżetowego w którym było to 314 249 tys. zł. – jest to więc kwota o 18 541 tys. zł wyższa. Przy czym na wydatki bieżące jednostki budżetowej – a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe – przewidziano z tego kwotę 314 245 tys. zł. (w roku poprzednim łącznie z rozdziałem budżetu 75195 – 293 902 tys. zł). ….


Zebranie naukowe Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ.

Uniwersytet Jagielloński

 

Zapraszam uprzejmie na zebranie naukowe Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbędzie się dnia 24 października 2016 roku, w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Grodzkiej 53 w pokoju nr 6 o godz. 17.00  z referatem  Inspektora Tadeusza Nycza „Propozycja nowelizacji art.23 kodeksu pracy”

 

Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej
Prof. dr hab. Krzysztof Baran


Jak „wykończyć” sygnalistę? Metod jest wiele i nie muszą być wysublimowane. Historii whistleblowerów ciąg dalszy…

open-security

 

Od ponad trzech lat Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej włącza się aktywnie w społeczną inicjatywę ukierunkowaną na stworzenie w Polsce ram prawnych ochrony sygnalistów (whistleblowerów).

 

Pod auspicjami Fundacji im. Stefana Batorego i Instytutu Spraw Publicznych trwają prace nad założeniami ustawy o ochronie sygnalistów. Do idei tej udaje się powoli przekonywać kolejne środowiska. W wyniku ostatniego spotkania roboczego w inicjatywę włączyła się jedna z reprezentatywnych organizacji związkowych – Forum Związków Zawodowych.

 

link – http://www.solidarnosc80.org.pl/blog/wspopraca-fzz-z-fundacja-batorego-81.htmlPodsumowanie sondażu „Czy skargi i wnioski o kontrolę związane z mobbingiem PIP powinna odsyłać do adresatów z pouczeniem o konieczności uprzedniego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd ?

sondażSondaż ten przeprowadziliśmy na naszej stronie internetowej w okresie 01.09.2016r. – 30.09.2016r. Tym razem głosy rozłożyły się w proporcji 2:1. Aż 60,1% osób biorących udział w sondażu opowiedziało się za tym, że skargi i wnioski o kontrolę związane z mobbingiem PIP powinna odsyłać do adresatów z pouczeniem o konieczności uprzedniego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, a 39,9 % respondentów nie zgodziło się z tą propozycją.

 

Na temat mobbingu i dyskryminacji w kontekście uprawnień i praktyki kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy pisaliśmy na stronie internetowej SIPRP wielokrotnie. Cytowaliśmy także oficjalne stanowiska artykułowane przez przedstawicieli PIP np., na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. …..


Domniemanie istnienia stosunku pracy. To rozwiązanie da się wprowadzić!

images5Na gruncie dyskusji o metodach walki z tzw. umowami śmieciowymi i zgłaszanych przez różne gremia propozycji zmian  w Kodeksie Pracy – pozwalamy sobie zwrócić ponownie uwagę P.T. Czytelników i Decydentów na  zapomniany zupełnie zapis ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom  przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz.U.2012 poz. 769), która to jednym krótkim artykułem wprowadza w polski system prawa pracy prawdziwą, ale jak na razie praktycznie nie dostrzeganą rewolucję.  Otóż art. 4.2 tej ustawy stanowi:

  • W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie stosunku pracy, przy dochodzeniu zaległego wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń, domniemywa się istnienie stosunku pracy przez okres 3 miesięcy, chy­ba że pracodawca lub cudzoziemiec dowiodą innego okresu zatrudnienia.
  • Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wydawania orzeczenia  o istnieniu stosunku pracy.

 

Jest to więc kolejny funkcjonujący w polskich przepisach prawa pracy mechanizm, wprowadzający zasadę domniemania istnienia stanu prawnego i przerzucający ciężar dowodu na pracodawcę. ……


Trzecia strona medalu. Poseł-sprawozdawca Ewa Kozanecka (PiS) na forum komisji sejmowych o „sprawie bydgoskiej”.

aqwwwwwwwwwwwsNiestety, wszystko na to wskazuje, że nierozwiązany konflikt w OIP w Bydgoszczy wpływa realnie i bardzo niekorzystnie na postrzeganie Państwowej Inspekcji Pracy także na forum Sejmu. Na ostatnim (5.09.2016 r.) posiedzeniu połączonych komisji sejmowych tj. Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym obecni byli m.in. Główny Inspektor Pracy, Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczący Rady Ochrony Pracy, Dyrektor Generalny Najwyższej Izby Kontroli – można było usłyszeć jednoznaczną i dosadną ocenę sytuacji w Bydgoszczy dokonaną ex cathedra przez poseł Ewę Kozanecką (PiS), koreferenta sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności PIP za 2015r.

 

Pani poseł swoje obszerne i generalnie bardzo korzystne dla PIP wystąpienie rozpoczęła od nawiązania do  poruszającej całe inspektorskie środowisko sytuacji mówiąc: ……


„Krawiec domy buduje, murarz szyje ubrania…”- Rzecznik Praw Obywatelskich występuje z inicjatywą wydania ważnego przepisu bhp.

56cd88a7d701d_p

 

Czytelnicy naszej strony internetowej raczą wybaczyć tytułowy cytat oparty na znanym wszystkim obywatelom (przynajmniej tym w poważnym wieku) wierszyku. Otóż Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wystąpił do wicepremiera Mateusza Morawieckiego o pilne wydanie przepisu regulującego zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi – i usunięcie luki prawnej,  stwarzającej wg RPO istotne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

 

 

Warto przy tej okazji podkreślić, a co niektórym zwolennikom swobody działalności gospodarczej przypomnieć, że prawo pracownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest prawem zagwarantowanym w art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I tego obywatelskiego prawa nie można kupić ani sprzedać. Zresztą, zgodnie tym przepisem, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przysługuje każdemu w Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko pracownikowi.  ……