Prawie cały świat na XXXI ŚDM w Krakowie. Are We ready?

ŚDM

 

Jakby to nie zabrzmiało, na kilka dni Polska, a szczególnie Kraków stał się znaczącym miejscem na globie. Z ponad 180 krajów przybyły do nas grupy uśmiechniętych, przyjaznych, młodych ludzi. Okazuje się że nie  istnieją  bariery językowe czy kulturowe. Tylu wyrazów sympatii i wzajemnej życzliwość Kraków chyba jeszcze nie doświadczył. Gościć będziemy Papieża Franciszka z przesłaniem do młodych ludzi całego świata.

 

 

Przesłaniem Bożego Miłosierdzia – przesłaniem bardzo konkretnym, kierowanym do wszystkich, niezależnie od wieku, zarówno do jednostek jak i do społeczeństwa. Również my, inspektorzy pracy, pełniący ważną służbę społeczną, w dużej części na rzecz słabych, wyzyskiwanych i pokrzywdzonych – w przesłaniu XXXI ŚDM znajdziemy wiele wskazówek, którymi powinniśmy się kierować także w życiu zawodowym

PopeFrancis

 

Papież Franciszek w przesłaniu na XXXI ŚDM wzywa:  „Zapraszam was zatem do ponownego odkrycia uczynków miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać. Nie zapominajmy również o uczynkach miłosiernych względem duszy: grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Jak widzicie, miłosierdzie nie jest „postawą na pokaz”, nie jest też zwykłym sentymentalizmem. Jest sprawdzianem autentyczności naszej postawy jako uczniów Jezusa, naszej wiarygodności jako chrześcijan we współczesnym świecie. […]

 

 

Zainspirujcie się modlitwą św. Faustyny, pokornej apostołki Bożego Miłosierdzia w naszych czasach:

Dopomóż mi do tego, o Panie, (…)

aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą. (…)

aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. (…)

aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. (…)

aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, (…)

aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. (…)  

aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich (Dzienniczek, 163).

 

 

Przesłanie Bożego Miłosierdzia stanowi więc bardzo konkretny i wymagający program życia, program, który wymaga konkretnych uczynków. A jednym z najbardziej oczywistych – choć być może również najtrudniejszych do wprowadzenia w życie – uczynków miłosierdzia jest przebaczenie tym, którzy nas obrazili, którzy wyrządzili nam zło, których uważamy za wrogów. „Jakże trudne wydaje się nieraz przebaczanie! A przecież przebaczanie jest narzędziem złożonym w nasze słabe ręce, abyśmy mogli osiągnąć spokój serca. Uwolnienie się od żalu, złości, przemocy i zemsty – to  warunki konieczne do tego, by żyć szczęśliwie” (Misericordiae Vultus, 9).

 

Spotykam wielu młodych, którzy mówią, że są zmęczeni życiem w tak bardzo podzielonym świecie, w którym ścierają się zwolennicy różnych poglądów, jest wiele wojen, a niektórzy używają nawet swojej religii do usprawiedliwienia przemocy. Musimy błagać Pana, by obdarzył nas łaską bycia miłosiernymi wobec tych, którzy wyrządzają nam zło. Tak, jak Jezus, który na krzyżu modlił się za tych, którzy go ukrzyżowali: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Jedyną drogą do przezwyciężenia zła jest miłosierdzie. Sprawiedliwość jest konieczna, oczywiście, ale sama nie wystarczy. Sprawiedliwość i miłosierdzie muszą podążać razem. Tak bardzo chciałbym, byśmy zjednoczyli się w chóralnej modlitwie płynącej z głębi naszych serc, błagając Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata!

 

 

Warto zaznaczyć, że przez kilka ostatnich miesięcy w Małopolsce mieliśmy do czynienia chyba z największym przedsięwzięciem organizacyjnym w historii. W różnych wydarzeniach XXXI ŚDM weźmie udział ok 2 miliony młodych ludzi. Zbudowano lub gruntownie zmodyfikowano infrastrukturę, stworzono gigantyczny system transportowy i logistyczny. Nie mająca precedensu jest liczba wolontariuszy. W samym tylko Krakowie, w ostatnich dniach wielomiesięcznej wszak akcji – działa ich około 30 tysięcy!. Jest to równie ogromne wyzwanie dla rynku pracy: usługi, transport, opieka medyczna, gastronomia, hotele… Nad bezpieczeństwem XXXI ŚDM czuwa kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy różnych służb zmobilizowanych z całej Polski, wszystkie  przedsiębiorstwa miejskie działają ze zwiększoną intensywnością. Te dni to również zwieńczenie i sprawdzian wielomiesięcznej pracy i wysiłków wielu instytucji państwowych i organizacji, które często wykraczały daleko poza rutynowe wypełnianie swoich obowiązków.  Jesteśmy przekonani, iż XXXI ŚDM, będą przez nas wszystkich wspominane jako ważne wydarzenie w sferze duchowej.     A wielu z nas zapamięta te dni jako okazję do przyczynienia się do prawdziwie zbożnego dzieła i odczuwać będzie satysfakcję z aktywnego udziału w tym historycznym dla Polski wydarzeniu.

 

Załącznik:

Przesłanie Papieża Franciszka na XXXI Światowy Dzień Młodzieży  – SDM2016_orędzie_Papieża_PL


Wystąpienia generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Co z tego będzie?

argumens. indeksNa naszej stronie internetowej wielokrotnie pisaliśmy o trwającym jak się wydaje bez końca procesie nakładania przez ustawodawcę na Państwową Inspekcję Pracy – jak by nie patrzeć instytucję kontroli prawa pracy i legalności zatrudnienia – coraz to nowych zadań, i to zadań coraz to bardziej odległych od misji działania inspekcji pracy w innych krajach europejskich.

 

Dwa niedawne, omawiane poniżej wystąpienia generalne Rzecznika Praw Obywatelskich takich nowych zadań oczywiście na Państwową Inspekcję Pracy nie nakładają, ale niewątpliwie skłaniać powinny do refleksji nad niezbadanymi, być może, wyrokami ustawodawcy.

W wystąpieniu do Głównego Inspektora Pracy w sprawie uchylania się od płacenia alimentów (sygnatura: V.7100.5.2016) z dnia 27.04.2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka zwrócili uwagę na problem ukrywania przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do płacenia alimentów. …….


Kwadratura koła – czyli ile inspekcji w Inspekcji ?

optym

 

Minęła właśnie połowa roku, roku bardzo ważnego we współczesnej historii Państwowej Inspekcji Pracy. Nastąpiła wszak zupełna zmiana otoczenia politycznego inspekcji,  zmiana władzy wewnątrz instytucji, można na nowo zdefiniować priorytety i podstawowe zadania PIP. Widać już pierwsze, pozytywne efekty podjętych przez nowego głównego inspektora pracy działań.

 

Wydaje się, że Państwowa Inspekcja Pracy powoli powstaje z kolan, a w końcu w świecie polityki uzyskaliśmy rzeczywiste, a nie tylko werbalne i koniunkturalne wsparcie. Droga przed nami jednak wciąż daleka i czyha na niej wiele niespodzianek i niebezpieczeństw. Może ta „półrocznica” to dobry pretekst do postawienia sobie (na nowo) kilku podstawowych pytań.  Na przykład jaki ma być docelowy model funkcjonowania inspekcji, i co  na drodze do tego celu  udało się już osiągnąć.

 

Oczywistym jest już, iż zupełnie nieprzystający do złożonej rzeczywistości jest forsowany przez wiele ostatnich lat i kolejnych szefów PIP model „inspektora uniwersalnego”, to jest takiego, co zajmie się konstrukcją maszyny, promieniowaniem elektromagnetycznym, robotnikami na rusztowaniu, ale policzy też należny ekwiwalent za urlop czy wysokość składki na ubezpieczenie społeczne. A w międzyczasie przeprowadzi konkurs rysunkowy dla dziatwy w wiejskiej szkole, złapie kilku Wietnamczyków nielegalnie wykonujących pracę i w dodatku ku ogólnemu zachwytowi oprowadzi wycieczkę zagraniczną z zaprzyjaźnionej inspekcji. Aha, i „sprzeda” to tzw. mediom. ………


Podsumowanie sondażu specjalnego „Kto wygra EURO 2016?”

 LOGO EURO 2016Głosowanie odbywało się  w okresie  28.06-10.07.2016 r. i zakończone zostało przed rozpoczęciem meczu finałowego EURO 2016. Głosy oddane na poszczególne zespoły rozłożyły się następująco: Francja (20,8%), Walia (0%), Niemcy (24,1%), Polska (34,5%), Belgia (3,4%), Włochy (6,9%), Portugalia (6,9%), Islandia (3,4%).

 

 

Najwięcej głosów oddano na drużynę z Polski, następnie na drużynę z Niemiec, co piąty uczestnik starając się wytypować zwycięzcę wskazał na gospodarza zakończonych mistrzostw – aktualnego wicemistrza Europy. Jedynie co czternasty uczestnik tego  sondażu z wyprzedzeniem wskazał trafnie faktycznego zwycięzcę turnieju i aktualnego mistrza Europy – drużynę z Portugalii, która (jak pamiętamy) po dogrywce, w serii rzutów karnych wyeliminowała z turnieju drużynę biało-czerwonych. Tyle samo osób do tytułu mistrza Europy typowało drużynę z Italii. Na 6 miejscu w sondażu uplasowały się ex aequo  Belgia oraz Islandia, a żaden z uczestników naszej zabawy nie oddał głosu na Walię.

 

 

W tym miejscu pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom  EURO 2016, a szczególnie narodowej reprezentacji z białymi orłami na koszulkach za dostarczenie nam – kibicom wielu emocji w czasie oglądania meczów z ich udziałem w zakończonym turnieju piłkarskim i chcemy życzyć nam wszystkim, by okazji takich nie zabrakło także w przyszłości.


Opinia SIPRP do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn […] do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

SIPRP - logoJak już pisaliśmy wcześniej (patrz: komunikat na stronie SIPRP z dnia 21.06.2016 r.), po zebraniu opinii środowiska inspektorów pracy, a także po dokonaniu uzgodnień z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Pracy – do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju p. Tadeusza Kościńskiego skierowaliśmy opinię do projektu  rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

Zaznaczamy, iż uczestniczyliśmy aktywnie w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo, w roboczym spotkaniu uczestniczył silny i zjednoczony  zespół w składzie wiceprezes SIPRP kol. Zbigniew Sagański oraz gł. specjalista w GIP kol. Mirosława Kamińska. Zaprezentowaliśmy wspólne stanowisko, które częściowo zostało uwzględnione w kolejnej wersji załącznika do projektu rozporządzenia.

 

Nasza opinia do aktualnej wersji rozporządzenia jest pozytywna, aczkolwiek podtrzymujemy w nim trzy ważne – naszym zdaniem – uwagi…….


Debata: „Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. O potrzebie i perspektywach jej wprowadzenia” .

whistle.imagesZ satysfakcją informujemy, że Fundacja im. Stefana Batorego oraz Forum Związków Zawodowych, z którymi to organizacjami SIPRP utrzymuje ścisłe kontakt organizują w dniu 4 lipca debatę na temat zjawiska whistleblowingu oraz ustawy o prawnej ochronie sygnalistów.

 

bat. indeksStowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej od kilku lat współpracuje z Fundacją im. Stefana Batorego i aktywnie włącza się w społeczną inicjatywę ukierunkowaną na stworzenie w Polsce ram prawnych ochrony sygnalistów (whistleblowerów).  Prezes  SIPRP Leszek Rymarowicz jest członkiem Grupy Ekspertów ds. Sygnalistów przy Fundacji im. Stefana Batorego.

 

Przypominamy, że sygnaliści to osoby, które ujawniają informacje na temat nieprawidłowości w swoim otoczeniu zawodowym. Co ważne, robią to w dobrej wierze – występują w obronie wartości, które są istotne z punktu widzenia interesu publicznego. Dzięki nim wychodzi na jaw wiele nadużyć i nieprawidłowości, których konsekwencje ponosi całe społeczeństwo.  ……..


Medycyna pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej. I Otwarta Konferencja – Rzeszów-Jasionka, 1 lipca 2016.

576134e9ef0af_o,size,969x565,q,71,h,7c2109

 

W dniu 1 lipca 2016 r. w podrzeszowskiej Jasionce odbędzie się interesująca, otwarta konferencja: Medycyna pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej………


Podsumowanie sondażu specjalnego „Kto awansuje do ćwierćfinału EURO 2016 ?”

LOGO EURO 2016

 

 

Głosowanie odbywało się  w okresie  09-18.06.2016 r. i zakończone zostało przed rozpoczęciem trzeciej kolejki w rozgrywkach grupowych uczestników EURO 2016.

 

 

 

Głosy oddane na poszczególne zespoły rozłożyły się następująco: Francja (10,99%), Rumunia (1,57%), Albania (1,05%), Szwajcaria (1,57%), Anglia (8,38%), Rosja (4,19%), Walia (4,71%), Słowacja (1,57%), Niemcy (12,04%), Ukraina (1,57%), Polska (9,95%), Irlandia Północna (1,05%), Hiszpania (10,47%), Czechy (1,57%), Turcja (1,05%), Chorwacja (3,14%), Belgia (5,24%), Włochy (9,4%), Irlandia (1,57%), Szwecja (0,52%), Portugalia (4,71%), Islandia (2,09%), Austria (1,05%) oraz Węgry (0,52%).

 

Uczestnikom sondażu udało się trafnie wytypować aż 7 drużyn, które awansowały do ćwierćfinału tj. Niemcy, Francję, Polskę, Włochy, Belgię, bo Portugalia i Walia w sondażu znalazły się ex aequo  na 8 miejscu . Oczywiście, z tej dwójki życzymy awansu sympatycznym Walijczykom. Chyba mało kto dawał szansę ostatnim ćwierćfinalistom – drużynie z Islandii. Hiszpania oraz Anglia, które w naszym quizie uplasowały się odpowiednio na 3 i 6 pozycji – odpadły z turnieju. Jak widać, czasem  piłka nożna, tak jak życie – potrafi nas nieźle zaskoczyć.

 

Po raz pierwszy w historii, w ćwierćfinale rozgrywek EURO zobaczymy zespół z białymi orłami na koszulkach, z czego się niezmiernie cieszymy. Być może jest to dobry znak również dla naszych starań o przywrócenie symboliki Orła  w działalności inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy !

 

Teraz przyszedł czas na typowanie Mistrza Europy w piłce nożnej, a na naszej stronie internetowej głosować będzie można do czasu rozpoczęcia meczu finałowego.  Życzymy trafnego wyboru.

 


Propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – konsultacje społeczne.

konsultacje społeczneDo Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął projekt zmian w rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) – w celu wyrażenia opinii.

 

Pragniemy nadmienić, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja ekspercka brało  udział w spotkaniu roboczym poświęconym zaprezentowaniu i omówieniu propozycji zmian w ww. rozporządzeniu. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu spotkaniach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu środowiska inspektorów pracy, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać propozycje zmian w przepisach, a także odnosić się do innych przedstawianych propozycji. Konferencja odbyła się w dniu 17.03.2016 r. w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju. ………


Zaproszenie Komisji Ergonomicznej O/ PAN w Krakowie oraz Oddziału Krakowskiego PTErg.

PTEpan.imagesKomisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 23 czerwca (czwartek) o godz. 18.00, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.); z następującym porządkiem dziennym:

 

Praca dyplomowa „Projekt wyposażenia gabinetu ginekologicznego” – przedstawi mgr Karolina Hołdys (absolwentka Wzornictwa Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach),

– dyskusja,

– sprawy bieżące,

– wolne wnioski.


Sąd Najwyższy wypowiedział się o systemie wynagradzania w PIP.

Sąd NajwyższyNiniejsza publikacja stanowi nawiązanie do zamieszczonego na stronie SIPRP w lutym 2014 r. artykułu: „Problem który trzeba wreszcie rozwiązać. Orzeczenia sądów potwierdzają nierówne traktowanie w zatrudnieniu inspektorów dwu instytucji kontrolnych”, oraz artykułu zamieszczonego rok później: „Wyrok Sądu Okręgowego w (…) ws. dyskryminacji płacowej w PIP.”

 

Przypomnijmy, iż opisaliśmy m.in. casus jednego z inspektorów pracy, który skierował do Sądu Rejonowego w W. pozew przeciwko Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w W. –  o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania. Uproszczając treść wniesionego powództwa, można stwierdzić, iż inspektor pracy porównał swoje wynagrodzenie z wynagrodzeniem innego inspektora pracy i doszedł do wniosku, iż jego wynagrodzenie zostało ukształtowane w sposób nieprawidłowy, gdyż otrzymywał wynagrodzenie niższe niż jego kolega wykonujący taką samą pracę.

 

Sąd podzielił stanowisko powoda i stwierdził, iż z uwagi na to, że praca wykonywana przez wskazanych w pozwie inspektorów była pracą o jednakowej wartości, brak było podstaw do różnicowania wynagrodzenia zasadniczego, a pozwany (OIP w W.), akceptując taką sytuację, i nie doprowadzając do ujednolicenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na wymienionych stanowiskach – doprowadził do naruszenia zasady równego traktowania. ……..


Nie samym chlebem żyje inspektor – EURO 2016 !

LOGO EURO 2016Już w tym tygodniu rozpoczną się Mistrzostwa Europy we Francji. Od 10 czerwca do 10 lipca 2016 r. najlepsze drużyny starego kontynentu będą rywalizować o mistrzowski tytuł. Łącznie rozegranych zostanie 51 meczów. Pierwszy raz w historii turnieju finałowego Mistrzostw Europy wezmą w nim udział aż 24 zespoły.

 

Faza grupowa Euro 2016 przebiegać będzie w dniach od 10 do 22 czerwca. Awans do rundy pucharowej wywalczą po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy oraz cztery najlepsze drużyny, które znajdą się trzecich miejscach.

 

W przypadku, gdy reprezentacje mieć będą po tyle samo punktów po zakończeniu fazy grupowej – o kolejności będą decydować kolejno: po pierwsze – liczba punktów zdobytych przez te drużyny w bezpośrednim starciu na turnieju mistrzowskim po drugie: różnica bramek zdobytych i straconych w meczach bezpośrednich, po trzecie: liczba strzelonych goli w konfrontacjach bezpośrednich. Bardzo ważną zmianą w przebiegu Euro 2016 będzie zastosowanie technologii goal-line, która opiera się na  systemie kamer znajdujących się na terenie całego boiska. Ta metoda pozwala arbitrom spotkania natychmiast  ocenić, czy piłka przekroczyła linię bramkową. W trakcie meczów nie będą więc pojawiać się błędy w postaci nieuznania prawidłowo zdobytego gola. Kolejną zmianą przepisów jest ta dotycząca faulowania rywala w polu karnym. Teraz, jeśli zawodnik chcący zaatakować piłkę przekroczy przepisy względem swojego przeciwnika w „szesnastce” może zostać ukarany maksymalnie żółtą kartką, a jego drużyna rzutem karnym. Zrezygnowano z zasady „podwójnej kary” w tej sytuacji.

 

Inne ważne zmiany to:……


Chwila satysfakcji. Czyżbyśmy mieli rację? Ważne deklaracje zastępcy głównego inspektora pracy Zbigniewa Ryfki.

inpektorpracy6.16W aktualnym (VI.2016) numerze miesięcznika „Inspektor Pracy” zamieszczono wywiad z nowym zastępcą głównego inspektora pracy p. Zbigniewem Ryfką.

 

Mowa jest o priorytetach działania PIP oraz głównych celach jakie stawia przed sobą nowy wiceszef urzędu. Podkreślić przy tym warto, że nowy zastępca GIP posiada duże doświadczenie zawodowe pracy inspektorskiej w terenie (co przez długich kilka ostatnich lat było wyraźną przeszkodą w nominacjach na to stanowisko),  a więc głos ten jest szczególnie dla inspektorów pracy ważny i godny refleksji.

 

 

www wice portretNowy zastępca GIP, deklaruje w swoim zakresie działania położenie głównych akcentów na odbiurokratyzowanie pracy inspektorów, stworzenie warunków do specjalizacji w większym niż dotychczas zakresie, a także wypracowanie nowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo inspektorów podczas prowadzenia kontroli. Są to wg niego istotne elementy, jeśli chcemy nadać urzędowi nową dynamikę działania, większą efektywność i skuteczność. ……


Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmianie niektórych innych ustaw – stanowisko Rady Ministrów, a opinia SIPRP.

 

 

indeksInformujemy, że Rada Ministrów w dniu 31.05.2016 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W dalszej części tekstu sygnalizujemy jedynie najistotniejsze zapisy tego projektu (który różni się znacznie od wersji poprzedniej, omawianej szeroko w mediach).

 

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 12 zł brutto (kwota waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.) dla pracujących na podstawie umów-zleceń oraz umów o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych (wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwach trzecich, czyli poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym). …..


Zmarł Leszek Zając – Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

 

fobject id-153864

 

 

Z ogromnym smutkiem dowiedzieliśmy się, że w dniu 27 maja 2016 r., w wieku 63 lat zmarł Leszek Zając – Zastępca Głównego Inspektora Pracy.   Inspektorem pracy był od 1981 r.

 

 

 

 

 

W zmarłym straciliśmy inspektora o bogatym doświadczeniu zawodowym, ale przede wszystkim człowieka cechującego się ogromnym spokojem wewnętrznym, posiadającego rzadką umiejętność łączenia ludzi o różnych nieraz racjach, zawsze życzliwego i pełnego szacunku dla innych.

 

Takim go zapamiętamy.

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

—————————–