Wpisy autora

Propozycje Głównego Inspektora Pracy w zakresie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

W nawiązaniu do publikacji zawartej na naszej stronie internetowej z dnia 9.04.2017 r.  informujemy, że sejmowa Komisja do Spraw Petycji w dniu 10.10.2017r. wystosowała do Głównego Inspektora Pracy dezyderat  nr 54 w sprawie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy wnosząc o precyzyjnie odniesienie się do problemu i przedstawienie pisemnej propozycji rozwiązania, która realizowałaby postulat […]


Ustawa okołobudżetowa na 2018 r. W Senacie ważą się losy budżetu PIP na 2018 r.

  Informujemy, że w dniu 30.11.2017 r. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   rozpatrzy przyjętą  przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.   Ustawa ta,  o ile nic się w Senacie nie zmieni, postanowieniami  art. 7 „zamrozi”  w 2018 r. Fundusz wynagrodzeń  zdecydowanej większości jednostek sfery […]


Bogdan Drzastwa i Andrzej Kwaliński – nowymi zastępcami głównego inspektora pracy.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Ochrony Pracy, powołał z dniem z dniem 23 listopada 2017 r. inspektorów pracy  Bogdana Drzastwę i Andrzeja Kwalińskiego na stanowiska zastępców głównego inspektora pracy. — Bogdan Drzastwa, magister inżynier rolnictwa, inspektor pracy. Jest absolwentem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie. Posiada ponad 35-letni staż pracy. […]


W „Gazecie Wyborczej” o zadaniach PIP i wynagrodzeniach.

Informujemy, iż  w  piątkowym (17.11.2017r.) wydaniu „Gazety Wyborczej”, na stronie „Gospodarka” ukazał się artykuł red. Adriany Rozwadowskiej: „PIP chce podwyżek”. Omówiono w nim sytuację związaną z procedowaniem budżetu PIP na 2018 r., wskazując na zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania instytucji związane z ustawą okołobudżetową, czyli zamrożeniem funduszu płac na 2018 r.   W publikacji wspomina się […]


O sprawozdaniu z działalności Inspekcji w Sejmie. Ważą się też losy budżetu PIP na 2018 r.

Informujemy, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniach 22-24.11.2017r. poza przedstawieniem przez Głównego Inspektora Pracy sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku (druk nr 1703) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1918) oraz wystąpieniami […]


Kwiaty na mogile Mariana Klotta de Heidenfeldt.

  W dniu Narodowego Święta Niepodległości na mogile Mariana Kotta de Heidenfeldt, Głównego Inspektora Pracy w latach 1920-1939, działacza Polskiej Organizacji Wojskowej i Strzelca, budowniczego zrębów inspekcji pracy w Polsce – w dowód pamięci i wdzięczności – delegacja inspektorów pracy złożyła  kwiaty i zapaliła symboliczne znicze.      Był także czas na modlitwę i zadumę nad […]


Narodowe Święto Niepodległości’ 2017.

  Z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada  Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, składa wszystkim inspektorom pracy oraz pozostałym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy życzenia radości na co dzień, a także wielu sukcesów oraz satysfakcji w służbie dla Rzeczypospolitej i jej obywateli.   Podobnej treści życzenia, w imieniu członków i sympatyków SIPRP przekazaliśmy […]


# JAWNOŚĆ’ 2017 w Warszawie.

W dniu 6 listopada 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie poświęcone projektowi ustawy o jawności życia publicznego.  Przygotowany przez ministra-koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego projekt zakłada m.in. obowiązek prowadzenia jawnego rejestru umów cywilnoprawnych (nota bene obecnie wiele instytucji państwowych odmawia udzielenia takich informacji nawet parlamentarzystom – co zakrawa na istny skandal), […]


4 Sympozjum Komisji Ergonomii PAU w Krakowie.

Mamy przyjemność poinformować  PT. Czytelników  www. siprp.pl , i oczywiście zaprosić chętnych do udziału w 4 Sympozjum Komisji Ergonomii PAU, które odbędzie się w Krakowie  w dniach 3 i 4 listopada 2017 r.   Temat tegorocznego Sympozjum:  „Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej” ….


„Mrożenie” lub nie ? Ciąg dalszy dyskusji nad budżetem PIP na 2018 r.

W nawiązaniu publikacji z 15.10.2017 r. na temat projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 r. informujemy, że na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej (ROP), które miało miejsce w dniu 24.10.2017 r. kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy zaprezentowało dochody oraz wydatki PIP zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.  Z przekazanych wówczas […]


Pytania o Europę: „Wydelegowani”. Debata w Warszawie.

W dniu 19.10.2017 mieliśmy przyjemność przysłuchiwać się kolejnej debacie zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację Eberta w Polsce z cyklu: „Pytania o Europę”, poświęconej tym razem pracownikom delegowanym, czyli osobom zatrudnionym, które zostały wysłane przez pracodawcę, żeby tymczasowo świadczyć usługi w innym kraju członkowskim UE.  Chociaż pracownicy delegowani stanowią małą część rynku pracy w […]


Prace nad budżetem Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2018.

Na 49 posiedzeniu Sejmu rozpoczęły się prace parlamentarne nad budżetem państwa na 2018 r., których elementem będzie również uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.  Oczywiście, jak przez ostatnie lata, tak i w tym roku, z uwagą śledzimy przebieg zdarzeń i starać się będziemy pozytywnie wspierać starania czynione w tej materii  zarówno przez kierownictwo urzędu, jak i […]


Wiesław Łyszczek nowym Głównym Inspektorem Pracy.

Informujemy, iż od 10 października 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy ma nowego szefa. Na to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński powołał inspektora Wiesława Łyszczka.   Jesteśmy przekonani, iż  ta dokonana przez Marszałka Sejmu nominacja wiązać się będzie z dalszym zwiększaniem efektywności działań Państwowej Inspekcji Pracy oraz poprawą warunków pracy inspektorów pracy […]


Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku tematem posiedzenia Komisji Sejmowych. Wkrótce debata nad budżetem państwa na 2018 r.

Informujemy, że 12 października 2017, o godz. 15:00 odbędzie się wspólne posiedzenie połączonych Komisji Sejmowych tj. Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku (druk nr 1703) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej […]


Zmiany w przepisach dotyczących szkoleń bhp i służby bhp. Konsultacje publiczne.

Informujemy, iż Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  otrzymało od Pani Jadwigi Emilewicz,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (UD 278) –  do zaopiniowania  w ramach konsultacji publicznych.


Pozytywna opinia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o kandydaturze Pana Wiesława Łyszczka na Głównego Inspektora Pracy.

Na dzisiejszym posiedzeniu sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, na wniosek Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wyraziła opinię o kandydaturze Pana Wiesława Łyszczka, p.o. okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie na stanowisko głównego inspektora pracy. …


Rada Ochrony Pracy zaopiniowała kandydaturę Pana Wiesława Łyszczka na Głównego Inspektora Pracy.

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy realizując drugi punkt porządku obrad, na wniosek Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wyraziła opinię o kandydaturze Pana Wiesława Łyszczka, p.o. okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie na stanowisko głównego inspektora pracy. …