W Sejmie właśnie ważą się losy budżetu PIP na 2023 r.

13 listopada 2022 | Bez kategorii

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 - dochody, wydatki, podatki, inflacja, PKB - Infor.pl

 

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. (druk sejmowy 2653), w części 12 (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez Głównego Inspektora Pracy kwotę 481 853 tys. zł  (w poprzednim roku budżetowym było to 405 590 tys. zł). Na wydatki bieżące jednostki budżetowej,  a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe  przewidziano z tego kwotę 461 355 tys. zł. (w roku poprzednim było to 393 932 tys. zł).

Zaplanowany został wzrost funduszu wynagrodzeń o 15,8 % pomimo, że (co do zasady) w planowanym budżecie państwa na 2023 r. w państwowej sferze budżetowej przyjęto wzrost wynagrodzeń na poziomie 7,8 %.

 

W dniu 7 października 2022 r. Sejm większością głosów skierował projekt ustawy budżetowej do Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do 2 grudnia 2022 r. Zanim jednak Komisja ta przedstawia Sejmowi sprawozdanie, projekt ten w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy opiniuje Rada Ochrony Pracy oraz Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Informujemy, że Rada Ochrony Pracy w dniu 18 października 2022 r., a Komisja do Spraw Kontroli Państwowej w dniu 25 października 2022 r. wyraziły pozytywne opinie o projekcie budżetu PIP na 2023 r. Opinia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w sprawie budżetu PIP  na 2023 r. ma zostać przedstawiona Komisji Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2022 r.

Ponieważ jak co roku miejscem gdzie zapadną (prawie ostateczne) decyzje co wysokości budżetu PIP będzie sejmowa  Komisja Finansów Publicznych, jak co roku apelujemy o zaangażowanie się w aktywny lobbing, by tym samym aktywnie wesprzeć Głównego Inspektora Pracy w staraniach o zatwierdzenie zaproponowanego budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. W perspektywie pozwoli to na stopniowe odwracanie skutków bezprecedensowego dobrowolnego zrzeczenia się podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PIP  w czasach słusznie minionych oraz  zapewnienie godnych wynagrodzeń dla realizujących z roku na rok szerszy zakres zadań pracowników PIP.  Apel SIPRP do pobrania na końcu publikacji.

 

Wysokość zarobków inspektora pracy wykonującego czynności kontrolne w pojedynkę, w coraz bardziej złożonym otoczeniu zewnętrznym jest ciągle znacząco mniejsza od wysokości zarobków kontrolera Najwyższej Izby Kontroli, pomimo że zarówno PIP, jak i NIK to organy kontroli państwowej podlegają Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, i podobnie pełnią służbę na rzecz Państwa Polskiego oraz jego obywateli. Wspomnieć należy przy tym, iż statystyczna średnia wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy nie odzwierciedla wysokości wynagrodzenia większości „terenowych” pracowników PIP, a możliwość podjęcia dodatkowego zatrudnienia przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy jest drastycznie ograniczona zarówno przez przepisy prawa stanowionego, jak i praktykę stosowaną wewnątrz Inspekcji. Z ustawy o PIP wynika, że odpowiednie i godne wynagradzanie pracownika PIP jest zobowiązaniem Państwa. Z tym ustawowym zobowiązaniem Państwa związana jest profilaktyka antykorupcyjna, której wyrazem jest godziwe wynagrodzenie urzędnika podejmującego decyzje w ważnych dla obywateli sprawach.

 

Wierzymy w celowość i słuszność naszej drogi i społecznego zaangażowania i z dystansem odnosimy się do napotykanych trudności, ale także aktów niezrozumienia, niechęci czy wręcz wrogości niektórych osób wobec Zarządu SIPRP za działalność Stowarzyszenia realizowaną na rzecz inspektorów pracy. Solidarność – miejmy nadzieję – ciągle jest wspólną naszą wartością, do której wszyscy mamy prawo.

 

 

do pobrania  –   Apel SIPRP

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.