Spotkanie delegacji SIPRP z Głównym Inspektorem Pracy Marcinem Staneckim.

02 lipca 2024 | Bez kategorii

 

 

W piątek 28 czerwca, na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy, w siedzibie GIP w Warszawie odbyło się spotkanie delegacji naszego Stowarzyszenia w składzie: Leszek Rymarowicz, Józef Żmij i Mateusz Wiatr z nowym szefem Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

 

 

Nie była to bynajmniej wizyta kurtuazyjna. Oczywiście złożyliśmy p. Marcinowi Staneckiemu gratulacje z okazji nominacji na ten zaszczytny urząd i życzenia – przede wszystkim zdrowia, ale też  wytrwałości i determinacji w podjętym trudzie kierowania i dogłębnego zreformowania Państwowej Inspekcji Pracy. Zadeklarowaliśmy, że w tej misji nowego szefa PIP nasze Stowarzyszenie jest oczywistym i niewzruszonym sojusznikiem.

 

Ze strony Głównego Inspektora Pracy przekazane zostały wyrazy uznania za wieloletnie wysiłki naszej organizacji w tym obszarze, a szczególnie za upór w walce o przywracanie godności inspektorom pracy jako organom Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Już na wstępie Główny Inspektor Pracy zadeklarował, iż Państwowa Inspekcja Pracy na swojej stronie internetowej eksponować będzie godło państwowe, którym opatrzone będą także najważniejsze dokumenty sygnowane przez inspektorów pracy jako organy PIP. Poinformowani zostaliśmy także, że na  dobrej drodze znajduje się (popierana przez naszego Gospodarza) inicjatywa SIPRP  zniesienia tzw. upoważnień do przeprowadzenia kontroli.

 

W dalszym ciągu spotkania przedstawiliśmy najważniejsze – zdaniem SIPRP – problemy w bieżącej działalności inspektorów prac, które rozwiązać można „tu i teraz”, bez zmian legislacyjnych czy wydatkowania dodatkowych środków budżetowych.

 

Spośród naszych postulatów wymienić można:

  1. Zdefiniowanie na nowo roli koordynatorów sekcji – którzy powinni być, nie jak dotychczas pseudokierownikami, lecz liderami, mentorami i wsparciem dla inspektorów pracy, szczególnie tych rozpoczynających karierę zawodową. Wiązać się z tym powinna redukcja liczby koordynatorów i przeznaczenie tych zasobów na prowadzenie działań kontrolno-nadzorczych w terenie.
  2. Odejście, od nie mającej podstawy prawnej tzw. bieżącej oceny dokumentacji kontrolnej inspektorów pracy, a poświęcany na to czas powinien przeznaczony być na działania kontrolno-nadzorcze.
  3. Przywrócenie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach organizacyjnych PIP, także przy powoływaniu nowych osób na funkcje kierownicze w urzędzie.
  4. Gruntowna zmiana systemu doskonalenia zawodowego w PIP, także poprzez finansowanie/dofinansowanie studiów podyplomowych inspektorów pracy w renomowanych uczelniach (zarówno w sferze technicznej jak i prawnej, ale także ekonomicznej, nauk o zarządzaniu itp.)
  5. Wprowadzenie dla inspektorów pracy możliwości pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

 

Omawianych zagadnień było oczywiście wiele więcej, uzgodniliśmy, iż będziemy o nich rozmawiać w trakcie kolejnych kontaktów i spotkań roboczych.

 

Główny Inspektor Pracy poinformował o zamiarze skierowania do ROP projektu nowelizacji ustawy o PIP oraz przekazaniu niesławnego „raportu otwarcia” podsumowującego działalność (przed)poprzedniej ekipy eksploatującej Państwową Inspekcję Pracy, a także o planowanych w tym obszarze dalszych krokach prawnych.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby zostawić komentarz.