Archiwum kategorii ‘Bez kategorii’

Losy budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 r.

Informujemy czytelników strony internetowej SIPRP, że  w dniu 12 stycznia 2022 r., Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę zwiększającą m.in. o 10 858 tys. zł budżet Państwowej Inspekcji Pracy kosztem ogólnej i celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem ich na wydatki bieżące.   Poprawkę w tym zakresie zgłosili Senatorowie – Jan Filip Libicki oraz Magdalena Kochan odpowiednio – […]


Interpelacja w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

  Interpelacja nr 17216  w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy   Zgłaszający: Katarzyna Kotula   Data wpływu: 04-01-2021   Szanowna Pani Minister, w sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku (druk sejmowy nr 470 z 29 czerwca 2020 roku) wskazano:   „Na skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji […]


Boże Narodzenie’ 2021.

Członkom, Sympatykom naszego Stowarzyszenia,  Przyjaciołom i Adwersarzom oraz wszystkim Gościom naszej strony internetowej życzymy by   Dziecię Jezus z Betlejem Wraz z Maryją i Józefem Nawiedzali Wasz dom i Wam błogosławili !   Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Zmiany w ustawie o emeryturach pomostowych oraz ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy – konsultacje publiczne.

Z kronikarskiego obowiązku informujemy, iż w konsultacjach publicznych  znajduje się zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 2 grudnia 2021 r).  W niniejszej publikacji jedynie sygnalizujemy zmiany mające dotyczyć inspektorów pracy. I tak – nowe brzmienie otrzymać mają m.in. art. […]


Pamięć – (po)listopadowe refleksje.

  Już prawie miesiąc minął od 11-go listopada – Narodowego Święta Niepodległości, przeżywamy Adwent – czas refleksji, a przed nami najbardziej chyba rodzinne i refleksyjne Święta Bożego Narodzenia.   W te listopadowe dni, jak co roku, w imieniu inspektorów pracy złożyliśmy kwiaty oraz zapaliliśmy znicze na mogiłach osób szczególnie zasłużonych dla przedwojennej Państwowej Inspekcji Pracy […]


Interpelacja poselska w sprawie stosowania weksli w stosunkach pracy i przy zatrudnieniu cywilnoprawnym.

Interpelacja nr 27297 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie stosowania weksli w stosunkach pracy i przy zatrudnieniu cywilnoprawnym.   Zgłaszający: Filip Kaczyński Data wpływu: 01-10-2021   Szanowna Pani Minister!   Przepisy Kodeksu pracy nie regulują tematyki związanej ze stosowaniem weksli wobec osób świadczących pracę. Regulacji takich nie zawiera również ustawa o minimalnym wynagrodzeniu […]


Narodowe Święto Niepodległości’ 2021.

    To że jesteśmy wolni, i możemy dzisiaj z tej wolności korzystać, zawdzięczamy wielu wydarzeniom historycznym. Niektóre z nich przybrały wymiar prawdziwie symboliczny. W takim wymiarze oceniamy obecnie dzień 11 listopada 1918 roku.       I chociaż dzień ten był przełomowym dniem w dziejach całej Europy (w Compiégne podpisano rozejm kończący I wojnę […]


Zapraszamy do udziału w VIII Sympozjum Komisji Ergonomii PAU w Krakowie: „Po pandemii? – wnioski i zalecenia ergonomiczne”.

    Informujemy,  że w dniach 5-6 listopada 2021 r. odbędzie się VIII Sympozjum Komisji Ergonomii PAU „Po pandemii? – wnioski i zalecenia ergonomiczne”. Komitet naukowy Sympozjum: Przewodniczący Prof. Maciej Złowodzki, Członkowie: Dr hab. Marcin Butlewski, Prof. Tadeusz Juliszewski, Dr hab. Joanna Kałkowska, Prof. Jerzy Lewandowski, Dr hab. Tomasz Kapecki, Prof. Leszek Pacholski, Prof. Ryszard […]


SIPRP, a symbole Rzeczypospolitej Polskiej w funkcjonowaniu organów państwowych instytucji kontrolnych (ciąg dalszy).

    Informujemy, iż po zebraniu opinii członków oraz innych zainteresowanych osób, Zarząd Główny SIPRP w dniu 13 października 2021 r. przesłał do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu stanowisko zawierające uwagi SIPRP w zakresie projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.   Czytelnicy naszej strony internetowej zapewne pamiętają, że SIPRP już od niemal 10 […]


Interpelacja w sprawie limitu zarobków przy wypłacaniu środków z funduszu alimentacyjnego.

  Interpelacja nr 26657 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie limitu zarobków przy wypłacaniu środków z funduszu alimentacyjnego   Zgłaszający: Paweł Lisiecki   Data wpływu: 30-08-2021    Warszawa, dnia 25.08.2021 r.   Zwracam się z interpelacją w sprawie wypłacania alimentów na dzieci z funduszu alimentacyjnego. Obecnie system pozwala na wypłacanie nie więcej niż […]


Propozycje zmian w przepisach – dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy.

  Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku, wpłynęły trzy poselskie projekty ustaw dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy.        Pierwszy projekt – ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 1134) zgodnie z uzasadnieniem dotyczy  m.in. nadania inspektorom pracy uprawnienia do […]


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla wieloletnich inspektorów pracy.

  Już tylko podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz publikacja w Dzienniku Ustaw dzieli nas od nowego uprawnienia jakie wynika z dodanego do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a. Zgodnie z tym przepisem „Inspektorowi pracy zatrudnionemu w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku określonym w art. 38 ust. 2 przez okres nie krótszy niż 10 lat […]


Podsumowanie sondażu specjalnego „Kto wygra EURO 2020?”

Głosowanie odbywało się  w okresie  1-11.07.2021 r. i zakończone zostało przed rozpoczęciem meczu finałowego EURO 2020. Głosy oddane na poszczególne zespoły rozłożyły się następująco: Anglia (33,3%), Włochy (66,7%). Zatem także i tym razem, większości osób, które wzięły udział w sondażu udało się trafnie wytypować zwycięzcę turnieju. Szkoda tylko, że zespół z białymi orłami na koszulkach […]


Podsumowanie sondażu specjalnego „Kto awansuje do ćwierćfinału EURO 2020 ?” i nowy sondaż.

Losowanie odbywało się  w okresie  11-25.06.2021 r. i zakończone zostało przed rozpoczęciem trzeciej kolejki w rozgrywkach grupowych uczestników EURO 2020. Głosy oddane na poszczególne zespoły rozłożyły się następująco: Francja (13 %), Anglia (11%), Walia (0%), Słowacja (0%), Niemcy (11 %), Ukraina (0 %), Polska (0 %), Szkocja (5 %), Hiszpania (9 %), Czechy (5 %), […]


EURO 2020

  Dla rozluźnienia nastroju –  proponujemy głosowanie w sondażu specjalnym „Kto awansuje do ćwierćfinału EURO 2020?” Nasz sondaż w czasie poprzedniego EURO cieszył się dużą popularnością. Mamy nadzieję, że obecnie będzie przynajmniej tak samo. Informujemy, że głosować można na nie więcej niż 8 drużyn, do 25 czerwca włącznie. A więc: do dzieła!  


Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Konsultacje społeczne.

Pani Iwona Michałek – Skretarz Stanu w Ministrstwie Rozwoju, Pracy i Technologii skierowała do  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej projekt (z daty 18  maja 2021 r.) ustawy  o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – celem zgłoszenia […]


Interpelacja w sprawie udzielania pierwszej pomocy

Interpelacja nr 22404 do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  w sprawie udzielania pierwszej pomocy   Zgłaszający: Filip Kaczyński Data wpływu: 11-04-2021   Szanowny Panie Premierze! Wymóg wyznaczenia przez pracodawcę odpowiednio przeszkolonych pracowników do udzielania pierwszej pomocy czy też do obsługi apteczek wynika odpowiednio z (…)