Archiwum kategorii ‘Bez kategorii’

Zaproszenie na posiedzenie naukowe Oddziału PAN w Krakowie

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 5 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 17.00. – na którym dr hab. inż. Florian Adamczyk wygłosi referat Projektowanie maszyn rolniczych i spożywczych z uwzględnieniem zasad ergonomii i bezpieczeństwa   Obrady odbędą się w formie wirtualnej (online), za pośrednictwem platformy komunikacyjnej ZOOM.   […]


Opinia SIPRP w zakresie kwalifikacji energetycznych.

  Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, znajdującego się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska pod poz. 734 – pełna opinia SIPRP do pobrania na końcu niniejszej publikacji.   […]


Дорогі друзі – українці.

Дорогі друзі – українці.   Ми солідарні з вами в боротьбі з тоталітаризмом на захисті Батьківщини. Сьогодні ми всі українці…   Наша Асоціація Інспекторів Праці Республіки Польща заявляє про всю можливу допомогу громадянам України, які потребують такої допомоги в Польщі. Ми можемо порадити вам, як вийти на ринок праці в Польщі, а також отримати допомогу […]


Interpelacja w sprawie uzgodnienia zasad podziału środków przeznaczonych na nagrody lub podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej

  Interpelacja  nr 28793 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie uzgodnienia zasad podziału środków przeznaczonych na nagrody lub podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej   Zgłaszający: Filip Kaczyński   Data wpływu: 28-11-2021   Szanowna Pani Minister!   Zgodnie z postanowieniami art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 […]


Bądźmy razem – 30. Finał WOŚP. „Przejrzyj na oczy”

  Aby pomóc potrzebującym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy właśnie gra po raz 30. Podczas tegorocznej akcji pod hasłem „Przejrzyj na oczy” pieniądze będą zbierane na sprzęt, który ma zapewnić najwyższe standardy diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.        Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na: – angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka – najczęstszego nowotworu złośliwego […]


Losy budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 r.

Informujemy czytelników strony internetowej SIPRP, że  w dniu 12 stycznia 2022 r., Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę zwiększającą m.in. o 10 858 tys. zł budżet Państwowej Inspekcji Pracy kosztem ogólnej i celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem ich na wydatki bieżące.   Poprawkę w tym zakresie zgłosili Senatorowie – Jan Filip Libicki oraz Magdalena Kochan odpowiednio – […]


Interpelacja w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

  Interpelacja nr 17216  w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy   Zgłaszający: Katarzyna Kotula   Data wpływu: 04-01-2021   Szanowna Pani Minister, w sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku (druk sejmowy nr 470 z 29 czerwca 2020 roku) wskazano:   „Na skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji […]


Boże Narodzenie’ 2021.

Członkom, Sympatykom naszego Stowarzyszenia,  Przyjaciołom i Adwersarzom oraz wszystkim Gościom naszej strony internetowej życzymy by   Dziecię Jezus z Betlejem Wraz z Maryją i Józefem Nawiedzali Wasz dom i Wam błogosławili !   Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Zmiany w ustawie o emeryturach pomostowych oraz ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy – konsultacje publiczne.

Z kronikarskiego obowiązku informujemy, iż w konsultacjach publicznych  znajduje się zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 2 grudnia 2021 r).  W niniejszej publikacji jedynie sygnalizujemy zmiany mające dotyczyć inspektorów pracy. I tak – nowe brzmienie otrzymać mają m.in. art. […]


Pamięć – (po)listopadowe refleksje.

  Już prawie miesiąc minął od 11-go listopada – Narodowego Święta Niepodległości, przeżywamy Adwent – czas refleksji, a przed nami najbardziej chyba rodzinne i refleksyjne Święta Bożego Narodzenia.   W te listopadowe dni, jak co roku, w imieniu inspektorów pracy złożyliśmy kwiaty oraz zapaliliśmy znicze na mogiłach osób szczególnie zasłużonych dla przedwojennej Państwowej Inspekcji Pracy […]


Interpelacja poselska w sprawie stosowania weksli w stosunkach pracy i przy zatrudnieniu cywilnoprawnym.

Interpelacja nr 27297 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie stosowania weksli w stosunkach pracy i przy zatrudnieniu cywilnoprawnym.   Zgłaszający: Filip Kaczyński Data wpływu: 01-10-2021   Szanowna Pani Minister!   Przepisy Kodeksu pracy nie regulują tematyki związanej ze stosowaniem weksli wobec osób świadczących pracę. Regulacji takich nie zawiera również ustawa o minimalnym wynagrodzeniu […]


Narodowe Święto Niepodległości’ 2021.

    To że jesteśmy wolni, i możemy dzisiaj z tej wolności korzystać, zawdzięczamy wielu wydarzeniom historycznym. Niektóre z nich przybrały wymiar prawdziwie symboliczny. W takim wymiarze oceniamy obecnie dzień 11 listopada 1918 roku.       I chociaż dzień ten był przełomowym dniem w dziejach całej Europy (w Compiégne podpisano rozejm kończący I wojnę […]


Zapraszamy do udziału w VIII Sympozjum Komisji Ergonomii PAU w Krakowie: „Po pandemii? – wnioski i zalecenia ergonomiczne”.

    Informujemy,  że w dniach 5-6 listopada 2021 r. odbędzie się VIII Sympozjum Komisji Ergonomii PAU „Po pandemii? – wnioski i zalecenia ergonomiczne”. Komitet naukowy Sympozjum: Przewodniczący Prof. Maciej Złowodzki, Członkowie: Dr hab. Marcin Butlewski, Prof. Tadeusz Juliszewski, Dr hab. Joanna Kałkowska, Prof. Jerzy Lewandowski, Dr hab. Tomasz Kapecki, Prof. Leszek Pacholski, Prof. Ryszard […]


SIPRP, a symbole Rzeczypospolitej Polskiej w funkcjonowaniu organów państwowych instytucji kontrolnych (ciąg dalszy).

    Informujemy, iż po zebraniu opinii członków oraz innych zainteresowanych osób, Zarząd Główny SIPRP w dniu 13 października 2021 r. przesłał do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu stanowisko zawierające uwagi SIPRP w zakresie projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.   Czytelnicy naszej strony internetowej zapewne pamiętają, że SIPRP już od niemal 10 […]


Interpelacja w sprawie limitu zarobków przy wypłacaniu środków z funduszu alimentacyjnego.

  Interpelacja nr 26657 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie limitu zarobków przy wypłacaniu środków z funduszu alimentacyjnego   Zgłaszający: Paweł Lisiecki   Data wpływu: 30-08-2021    Warszawa, dnia 25.08.2021 r.   Zwracam się z interpelacją w sprawie wypłacania alimentów na dzieci z funduszu alimentacyjnego. Obecnie system pozwala na wypłacanie nie więcej niż […]


Propozycje zmian w przepisach – dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy.

  Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku, wpłynęły trzy poselskie projekty ustaw dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy.        Pierwszy projekt – ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 1134) zgodnie z uzasadnieniem dotyczy  m.in. nadania inspektorom pracy uprawnienia do […]


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla wieloletnich inspektorów pracy.

  Już tylko podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz publikacja w Dzienniku Ustaw dzieli nas od nowego uprawnienia jakie wynika z dodanego do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a. Zgodnie z tym przepisem „Inspektorowi pracy zatrudnionemu w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku określonym w art. 38 ust. 2 przez okres nie krótszy niż 10 lat […]