Czas pracy inspektora pracy – określony wymiarem jego zadań ? Pismo Zastępcy GIP i odpowiedź Zarządu SIPRP. Ciąg dalszy petycji SIPRP.

03 września 2022 | Bez kategorii

Niniejszy artykuł nawiązuje do naszych publikacji z dnia 9.05.2022 r. (http://www.siprp.pl/petycja-w-sprawie-zmiany-ustawy-o-panstwowej-inspekcji-pracy-w-zakresie-wprowadzenia-systemu-zadaniowego-czasu-pracy-inspektorow-pracy ) , 5.06.2022 r. (http://www.siprp.pl/czas-pracy-inspektora-pracy-okreslony-wymiarem-jego-zadan-ciag-dalszy-petycji-siprp/ )  oraz 7.08.2022 r. (http://www.siprp.pl/dezyderat-komisji-do-spraw-petycji-do-glownego-inspektora-pracy-w-sprawie-zmian-w-zakresie-systemu-czasu-pracy-inspektorow-pracy/ ).

 

Informujemy, że w ślad za dezyderatem nr 267 Komisji do Spraw Petycji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wystosowanym do Głównego Inspektora Pracy, drogą elektroniczną w dniu 17.08.2022 r., Pan Dariusz Minkowski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy zwrócił się z uprzejmą prośbą m.in. o przedstawienie szczegółowej argumentacji dotyczącej, proponowanych przez Stowarzyszenie, zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, zmierzających do wprowadzenia regulacji, zgodnie z którą „czas pracy inspektora pracy zatrudnionego na stanowisku o jakim mowa w art. 38 ust. 2 – jest określony wymiarem jego zadań”, z uwzględnieniem wszystkich zalet i wad, a także potencjalnych zagrożeń wynikających z przyjęcia takiej regulacji.  

 

W przesłanym wówczas piśmie z dnia 28.07.2022 r. Pan Dariusz Mińkowski poprosił także o wskazanie szczególnych warunków, które uzasadniają zastosowanie wobec inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy takiej organizacji czasu pracy, w której czas pracy nie jest wyznaczony jednostką czasu, a wymiarem (rozmiarem) powierzonych do wykonania zadań, w tym wskazanie sposobu, w jaki pracodawca miałby rozdzielać zadania między poszczególnych inspektorów pracy.

 

 

W dniu 1.09.2022 r. Zarząd SIPRP wystosował odpowiedź na ww. pismo  Zastępcy Głównego Inspektora Pracy – przekazując ją także do wiadomości ww. Komisji. Czytelników strony internetowej Stowarzyszenia interesujących się ta sprawą zachęcamy do zapoznania się z treścią wystosowanej odpowiedzi.

 

Zarówno przedmiotowe pismo Zastępcy Głównego Inspektora Pracy, jak i odpowiedź Zarządu SIPRP można pobrać pod niniejszą publikacją.

 

do pobrania

 

Pismo Zastępcy  GIP

 

Odpowiedź  Zarządu  SIPRP


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.