Składka, Rachunek bankowy SIPRP i księgowość

 

Dla potrzeb funkcjonowania Stowarzyszenia został założony rachunek bieżący w:

 

Banku PEKAO S.A. – Oddział w Wadowicach

ul. Lwowska 9, 34-100 Wadowice

 

o nr:     50 1240 4197 1111 0010 4219 0889

 

na który prosimy terminowo wpłacać składkę w ustalonej wysokości tj. za 2013r. i za 2014r. jedynie  po 5 zł miesięcznie tj 60 zł rocznie

 

Wpłacana regularnie składka członkowska pozwala na realizację zadań statutowych oraz  zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, w tym dotyczących strony internetowej i rachunkowości.

 

 

Obsługę rachunkowości Stowarzyszenia prowadzi profesjonalna firma:

 

Usługi Księgowo-Finansowe

Damian Książek

Wyźrał 114, 34-103 Witanowice

.

www.damianksiazek.pl

Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.