Jak przystąpić do SIPRP ?

 

Jeżeli jesteś zainteresowany przynależnością do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, to pobierz deklarację, która znajduje się w zakładce „O nas„. Deklarację należy wydrukować i wypełnić, a następnie przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia. Istotne jest, aby deklaracja była własnoręcznie podpisana. Korespondencja ta traktowana jest przez nas jako absolutnie poufna, a odpowiednie dane kontaktowe mogą zostać udostępnione przez Zarząd Główny innym członkom SIPRP tylko za uprzednią zgodą osoby, której to dotyczy. Zgodnie ze Statutem, członków przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji i zobowiązania do przestrzegania Statutu. Po spełnieniu powyższych warunków, Zarząd prześle na wskazany adres  informację o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Wpłacana regularnie składka członkowska pozwala na realizację zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, w tym dotyczących strony internetowej i rachunkowości. Za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz poczty wewnętrznej, jako zalogowany użytkownik  będziesz mógł uczestniczyć we wszelkich naszych działaniach. Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim Twoim znajomym.

Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.