Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym – konsultacje publiczne

27 września 2022 | Bez kategorii

Pani Olga Semeniuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w ramach konsultacji publicznych, skierowała do  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej projekt (z daty 23  września 2022 r.)  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym – celem zaopiniowania i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 

 

Zgodnie z treścią uzasadnienia celem projektowanego rozporządzenia jest regulacja zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym. Projektowany akt docelowo ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. poz. 156). Opracowanie projektowanego aktu wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do postępu technicznego w procesach czyszczenia powierzchni, malowania natryskowego, napylania i natryskiwania cieplnego, jak również uaktualnienia powołanych w jego treści aktów prawnych. (…)

 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  do lektury zamieszczonego na końcu niniejszej publikacji projektu rozporządzenia oraz uzasadnienia. Zachęcamy też do przekazywania do 12 października 2022 r. swoich opinii lub uwag odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na adres zarzad@siprp.pl, albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

 

Ewentualne uwagi lub opinia naszego Stowarzyszenia w zakresie powyższego projektu zostanie przesłana odpowiednim gremiom decyzyjnym.

 

do pobrania

link do projektu rozporządzenia – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//578/12364551/12914217/12914218/dokument577020.pdf

 

link do uzasadnienia – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//578/12364551/12914217/12914218/dokument577021.pdf

 

pismo przewodnie – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//578/12364551/12914217/12914219/dokument577030.pdf

 

link do RCL – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364551/katalog/12914217#12914217


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.