Komisja do Spraw Petycji poparła petycję SIPRP dotyczącą zniesienia upoważnień do kontroli.

25 października 2022 | Bez kategorii

Na posiedzeniu w dniu 25 października 2022 r. Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła petycję Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  w sprawie uchylenia w art. 24 ust.  3-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 ze zm.) (BKSP-144-IX-626/22). Petycję przedstawił Poseł Robert Warwas. W imieniu Państwowej Inspekcji Pracy poparcie dla tej inicjatywy wyraziła Pani Małgorzata Dziemińska  – Zastępca Głównego Inspektora Pracy postulując dodatkowo, by poszło to w parze z jednoznacznym wyłączeniem  Państwowej Inspekcji Pracy ze stosowania przepisów Prawo Przedsiębiorców poprzez odpowiednią modyfikację art. 65 tej ustawy.

 

Następnie Pan Krzysztof Pater –  doradca Komisji, a po nim poseł sprawozdawca także opowiedzieli się za podjęciem stosownej inicjatywy ustawodawczej. Przy braku głosów odmiennych Komisja przychyliła się do tych rekomendacji.

 

Mamy nadzieję, że przy życzliwym wsparciu ze strony Głównego Inspektora Pracy oraz Komisji Sejmowych niebawem dojdzie do wprowadzenia w życie postulowanego przez SIPRP zniesienia upoważnień do kontroli przedsiębiorców.

 

Niniejszym wyrażamy podziękowanie zarówno Kierownictwu Państwowej Inspekcji Pracy, jak i Wysokiej Komisji  za poparcie tej petycji SIPRP.

 

Wszystkich zainteresowanych prezentowanymi w dyskusji argumentami odsyłamy do transmisji (od godz. 14.35), do której link zamieszczamy na końcu niniejszej publikacji.

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=474B0A662CBDF502C12588E0004954C5#

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.