Czy mamy jakieś rezerwy ? Artykuł dyskusyjny.

 

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że do nie mającego precedensu w inspekcjach europejskich szerokiego zakresu już istniejących zadań kontrolno-nadzorczych, co jakiś czas ustawodawca nakłada na inspektorów pracy PIP coraz to nowe obowiązki.

 

W najbliższym czasie, od 1.03.2018 r. dojdzie nam kolejne ustawowe zobowiązanie tj. kontrola przestrzegania przepisów ustawy ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.   W roku 2018 planowane jest jeszcze nałożenie na inspektorów pracy kolejnych zadań, określonych w projekcie ustawy o  systemach homologacji typu i nadzoru rynku silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

 

A grono osób mogących realizować w praktyce czynności kontrolno-nadzorcze, w przeciwieństwie do ilości zadań  nakładanych na PIP bynajmniej nie rośnie. A w praktyce, od szeregu już lat systematycznie zmniejszają się możliwości czasowe zajmowania się przez inspektorów pracy czynnościami kontrolno-nadzorczymi „w terenie”, czyli w bezpośrednim kontakcie z pracodawcą/zakładem pracy/zagrożeniem.  Wielu inspektorów pracy ciągle większość swojego czasu pracy spędza za biurkiem. Przyczyny tego stanu rzeczy upatrywać można w niektórych, istniejących  od wielu lat biurokratycznych procedurach wewnętrznych. …….


Fabrykant-wyzyskiwacz pobił inspektora pracy w Łodzi.

Nasz łódzki korespondent (Ot) donosi: Na posesji przy ul. Północnej dokonano we środę  17 bm. wieczorem niebywałej napaści na inspektora pracy dra Fossera, podczas pełnienia przez niego funkcyj urzędowych. Tło sprawy przedstawia się skandalicznie. Na ul. Północnej 23 prowadzi  od miesięcy fabrykę  obuwia Henio Birman, zamieszkały przy ul. Żydowskiej 30, kierownikiem fabryki  jest Aron Dessau, zamieszkały przy  ul. Warszawskiej 14.  Fabryka zatrudnia  kilkunastu robotników. Ostatnio  napływały liczne skargi na niezwykłe metody wyzysku, stosowane w tej fabryce. – W związku z tem dla przeprowadzenia kontroli  delegowano inspektora pracy dr Fossera.

 

Przybywszy na miejsce, inspektor nie zastał ani fabrykanta ani kierownika fabryki, wobec czego zbadał robotników, którzy przedstawili mu metody wyzysku, stosowane przez Birmana.  W chwili, gdy inspektor pracy kończył badania, przybył Aron Dessau, który dawał znaki robotnikom, aby zmienili swe zeznania. Gdy to nie poskutkowało, Dessau wyszedł  i po chwili powrócił w towarzystwie   kilkunastu podejrzanych osobników  i gdy insp. Fosser  wyszedł od małego kantorku obok fabryki, ażeby sporządzić  protokół z wyników  przeprowadzonej kontroli, Dessau zamknął drzwi na klucz i następnie wraz z przybyłymi z nim osobnikami rzucił się na inspektora  pracy, którego poturbował, przemocą wykradł z teczki protokół lustracji, zrewidował i zabrał legitymację służbową. …..


Bądźmy solidarni – okażmy serce najmniejszym Polakom. 14 stycznia 2018 r. – 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jak co roku jesteśmy całym sercem z Jurkiem Owsiakiem i ponad 100 tysiącami wolontariuszy kwestujących od Tatr aż do Bałtyku i jeszcze dalej.

 

Wesprzyjmy szczytny cel Orkiestry, która gra w tym roku aby wyrównać szanse leczenia noworodków na podstawowych oddziałach neonatologicznych, poprzez doposażenie ich w specjalistyczny sprzęt ratujący życie i zdrowie dzieci. …..


Czyżby deregulacja? Ustawy związane z „Prawem przedsiębiorców”.

W dniu 12 stycznia 2018 r. w Sejmie RP odbędzie się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Porządek dzienny obrad stanowi rozpatrzenie  rządowych projektów: ustawy Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051) – od godz. 9.00, a ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052),  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053),  o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054) – od godz. 12.00.

 

Nadmieniamy, że wypełniając cele statutowe, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, zaprezentowało stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo przedsiębiorców, a Przewodniczący Komisji, poseł Wojciech Murdzek, zaprosił przedstawiciela SIPRP na ww. posiedzenie Komisji . ….


Zaproszenie na konferencję „Droga i cel przedsiębiorcy”.

To dla nas wielki zaszczyt otrzymać od Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT zaproszenie na konferencję naukową pod patronatem JE ks. abpa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego „Droga i cel przedsiębiorcy”, która odbędzie się w Krakowie 18 stycznia 2018 r.

 

Konferencja ta dedykowana jest pamięci ks. Marka Leśniaka (+1.08.2017), duszpasterza TALENTU, zaprzyjaźnionego z naszym  Stowarzyszeniem przez całe pięć lat naszego funkcjonowania.  Dzięki Niemu mogliśmy uczestniczyć w wielu wydarzeniach, z których kilka relacjonowaliśmy także na naszej stronie internetowej (przykładowe linki do wpisów w tym zakresie zamieszczono na końcu publikacji) ……


Nowy Rok. Kolejne, nowe zadanie dla inspektorów pracy PIP.

Jednym z symboli towarzyszących mijającym właśnie bożonarodzeniowym świętom jest choinka. Chyba każdy kiedyś zajmował się jej przyozdabianiem, wieszaniem na niej lampek, bombek czy innych ozdób.

 

W nowym roku nie sposób nie sięgnąć do tego symbolu, aby przedstawić P.T. Publiczności kolejne, nowe ustawowe zadanie, które powierzone ma być wkrótce inspektorom pracy PIP. ……


Nieskuteczny lobbing w Senacie – ważą się losy budżetu PIP na 2018 r.

Informujemy, że Komisja Finansów Publicznych w sprawozdaniu z dnia 1.12.2017 r. zaproponuje Sejmowi przyjęcie projektu ustawy budżetowej, który w zakresie dotyczącym części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy – w przypadku przyjęcia przez Wysoką Izbę oznaczać będzie nieco większy plan ogólny wydatków na 2018 r.,  w stosunku do 2017r.  tj. o 978 tys. zł, , a w szczególności zwiększenie wydatków na rzecz osób fizycznych o 437 tys. zł., a także zwiększenie wydatków bieżących o 10 528 tys. zł i spadek wydatków majątkowych o 9 765 tys. zł.  Jak ta nieco zmieniona w odniesieniu do poprzedniego roku struktura budżetu przełoży się np. na strukturę i wysokość wynagrodzeń oraz konkurencyjność na rynku pracy ofert zatrudnienia w PIP – zobaczymy.

 

Z zapowiedzi na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że drugie czytanie ustawy budżetowej na 2018 r.  odbędzie się już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, rozpoczynającym się w dniu 9.01.2018 r. ……


Nasze życzenia na Boże Narodzenie.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Członkom, Sympatykom naszego Stowarzyszenia,  Przyjaciołom i Adwersarzom oraz wszystkim Gościom naszej strony internetowej składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok

 

życzy

 

Zarząd Główny SIPRP


„Maraton skarg”. Kolejne organizacje za sterami PIP?

Od  pięciu lat staramy się, chociażby poprzez publikacje na naszej stronie internetowej, zwrócić uwagę  czytelników na plusy dodatnie i plusy ujemne  sprawowania przez różne organizacje społeczne  nadzoru nad działalnością organu państwowego  jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy. Dzieje się to na różnych poziomach i w wielu płaszczyznach, i to zarówno instytucjonalnie jak i personalnie. I stan ten, jak się wydaje, ulega pogłębieniu. W tym gronie w pierwszym rzędzie wymienić należy oczywiście związki zawodowe. I oczywiście nie ma w tym nic zdrożnego. Sprawa jest uregulowana przynajmniej w dwu ustawach – i wydawałoby się że jest to wystarczające.  Okazuje się jednak, że nie. Od jakiegoś czasu niektóre organizacje związkowe zaczęły bowiem traktować inspekcję pracy jako rodzaj swojego organu wykonawczego (co przypomnijmy było ustawowo zapisane w czasach słusznie minionych)

 

Funkcjonuje to mniej więcej tak: ogłaszamy, że walczymy o Twoje Obywatelu prawa, apelujemy żebyś napisał do nas maila-powiadomienie (czyli poprosił nas o pomoc), my prześlemy to do organu państwowego i będziemy kontrolować kontrolujących jak Twoja  sprawa została załatwiona.  Pozornie nie ma w tym niczego niebezpiecznego. Ale gdyby każda chociażby ogólnokrajowa organizacja związkowa zaapelowała do swoich członków: „niech każdy wskaże jeden zakład „do kontroli”, a my wyegzekwujemy np. przez organy nadzoru nad PIP, aby inspektorzy w ciągu 30 dni zakład ten skontrolowali” – mieli byśmy do czynienia z faktyczną zapaścią systemu nadzoru nad warunkami pracy w Polsce. ….


Zaproszenie na posiedzenie naukowe Komisji Ergonomicznej PAN.

 

 

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 14 grudnia (czwartek)o godz. 18.15, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.);

 

z następującym porządkiem dziennym:

 

Ergonomiczne zmiany ciągników i maszyn rolniczych – porównanie obiektów muzealnych i współczesnych – przedstawi prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski

 

(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych),

 

do pobrania – zebr-PTErg-Krk-14-12-17-abstrakt


Propozycje Głównego Inspektora Pracy w zakresie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

W nawiązaniu do publikacji zawartej na naszej stronie internetowej z dnia 9.04.2017 r.  informujemy, że sejmowa Komisja do Spraw Petycji w dniu 10.10.2017r. wystosowała do Głównego Inspektora Pracy dezyderat  nr 54 w sprawie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy wnosząc o precyzyjnie odniesienie się do problemu i przedstawienie pisemnej propozycji rozwiązania, która realizowałaby postulat zawarty w petycji. …..


Ustawa okołobudżetowa na 2018 r. W Senacie ważą się losy budżetu PIP na 2018 r.

 

Informujemy, że w dniu 30.11.2017 r. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   rozpatrzy przyjętą  przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

 

Ustawa ta,  o ile nic się w Senacie nie zmieni, postanowieniami  art. 7 „zamrozi”  w 2018 r. Fundusz wynagrodzeń  zdecydowanej większości jednostek sfery budżetowej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy. Oznaczać to może, że pomimo już uchwalonego przez Sejm nałożenia na inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy od 1.03.2018 r. nowych zadań związanych z kontrolą ograniczenia handlu w niedziele i niektóre inne dni, ustawodawca nie przewidział dodatkowych  środków na realizację tego ważnego społecznie zadania.  

 

Informujemy, iż w imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, członków Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Nr 15 NSZZ „Solidarność – 80” w Państwowej Inspekcji Pracy oraz inspektorów pracy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej skierowaliśmy do senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych apel  z  28.11.2017r. o wyłączenie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy  w wysokości 16 500 tys. zł z ustawy okołobudżetowej celem zapewnienia odpowiednich środków na realizację przez Państwową Inspekcję Pracy zadań nałożonych przez ustawodawcę. ….


Bogdan Drzastwa i Andrzej Kwaliński – nowymi zastępcami głównego inspektora pracy.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Ochrony Pracy, powołał z dniem z dniem 23 listopada 2017 r. inspektorów pracy  Bogdana Drzastwę i Andrzeja Kwalińskiego na stanowiska zastępców głównego inspektora pracy. ….


W „Gazecie Wyborczej” o zadaniach PIP i wynagrodzeniach.

Informujemy, iż  w  piątkowym (17.11.2017r.) wydaniu „Gazety Wyborczej”, na stronie „Gospodarka” ukazał się artykuł red. Adriany Rozwadowskiej: „PIP chce podwyżek”. Omówiono w nim sytuację związaną z procedowaniem budżetu PIP na 2018 r., wskazując na zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania instytucji związane z ustawą okołobudżetową, czyli zamrożeniem funduszu płac na 2018 r.

 

W publikacji wspomina się o wysokich wymaganiach jakie stawiane są przed kandydatami do pracy w PIP oraz niewspółmiernej do nich wysokości wynagrodzeń które PIP jest w stanie im zaoferować.

 

Proponowany przez kierownictwo PIP, a pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy i Komisję do Spraw Kontroli Państwowej  projekt budżetu przewiduje wzrost funduszu wynagrodzeń o 8 %. Dodatkowe środki mają być przeznaczone także na zatrudnienie nowych inspektorów. ….


O sprawozdaniu z działalności Inspekcji w Sejmie. Ważą się też losy budżetu PIP na 2018 r.

Informujemy, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniach 22-24.11.2017r. poza przedstawieniem przez Głównego Inspektora Pracy sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku (druk nr 1703) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1918) oraz wystąpieniami Głównego Inspektora Pracy, Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy posła Janusza Śniadka oraz poseł Ewy Kozaneckiej planowane jest także rozpatrzenie przez Sejm sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk sejmowy nr 1945) – czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. ……


Kwiaty na mogile Mariana Klotta de Heidenfeldt.

 

W dniu Narodowego Święta Niepodległości na mogile Mariana Kotta de Heidenfeldt, Głównego Inspektora Pracy w latach 1920-1939, działacza Polskiej Organizacji Wojskowej i Strzelca, budowniczego zrębów inspekcji pracy w Polsce – w dowód pamięci i wdzięczności – delegacja inspektorów pracy złożyła  kwiaty i zapaliła symboliczne znicze. 

 

 

Był także czas na modlitwę i zadumę nad przemijaniem i wartościami, którym warto poświęcić życie. 

 

Uczciliśmy chwilą ciszy tych, którzy odeszli z naszych szeregów w ostatnim czasie,  w tym Romana Giedrojcia, a także  innych inspektorów pracy z różnych miejsc Polski.


Narodowe Święto Niepodległości’ 2017.

 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada  Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, składa wszystkim inspektorom pracy oraz pozostałym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy życzenia radości na co dzień, a także wielu sukcesów oraz satysfakcji w służbie dla Rzeczypospolitej i jej obywateli.

 

Podobnej treści życzenia, w imieniu członków i sympatyków SIPRP przekazaliśmy Panu Prezydentowi, Pani Premier, Marszałkom Sejmu i Senatu, Ministrowi Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczącemu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz Głównemu Inspektorowi Pracy.