O potrzebie reform.

05 lutego 2017 | Bez kategorii

reforma prawa

 

W ostatnim okresie mamy do czynienia z wieloma zmianami w prawie, w tym również w obszarze bliskim zainteresowania Członków Stowarzyszenia, tj. w prawie pracy.

 

 

Wystarczy przypomnieć wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, zmiany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę, modyfikację zasad wydawania świadectw pracy, albo zmiany w regulacji regulaminów pracy czy wynagradzania. Realizacja tychże zmian jest niewątpliwie odpowiedzią na potrzeby napływające ze zmieniającego się rynku pracy. Ciekawym kierunkiem są formułowane koncepcje dotyczące formy elektronicznej dokumentacji osobowej prowadzonej przez pracodawców. Wydaje się, że obrany kierunek zmian jest właściwy i powinien stanowić początek szerszej refleksji nad stosowaniem prawa pracy i przeprowadzanych analiz.

 

Interesującym kierunkiem przeprowadzania analiz prawa pracy jest zwrócenie uwagi na postulaty formułowane przez pracodawców i ich organizacje, związki zawodowe, stowarzyszenia, a także instytucje zajmujące się rynkiem pracy, jak np. Państwowa Inspekcja Pracy czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

SIPRP - logoSIPRP stoi na stanowisku, że reformy są potrzebne i to w wielu obszarach, w tym także w zakresie funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa.

 

Doskonałym przykładem jest ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ciągłe pytania o sposób rozumienia kryterium socjalnego i tryb postępowania przy jego badaniu.

 

Innym źródłem wielu wątpliwości jest ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pomimo ostatniej nowelizacji (bardzo potrzebnej w zakresie dodatku za pracę w porze nocnej) nadal otwartym jest np. problem wliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku stażowego, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy dodatku za pracę nadliczbową.

 

Zaprezentowane dwa przykłady to tylko – właśnie przykłady – tego co powinno być zmienione. Warto uczynić z prawa pracy prawo zrozumiałe i wywołujące zrozumienie dla wszystkich.

 

Prawo powinno służyć ludziom.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.