Nie tylko (re)prezentacja Polski – Godło państwowe w PIP.

08 stycznia 2012 | Bez kategorii

Informujemy iż pismem z dnia 29.12.2011 r. w imieniu Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, mieliśmy zaszczyt zwrócić się do Głównego Inspektora Pracy z prośbą  o podjęcie działań w celu umożliwienia inspektorom pracy, realizującym zadania organu władzy państwowej, posługiwania się w  pismach urzędowych kierowanych do obywateli i innych podmiotów prawnych – Godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnieniu pisma wskazaliśmy m.in, iż Inspektor  Pracy Państwowej Inspekcji Pracy jest organem władzy państwowej, sprawującym nadzór nad warunkami wykonywania pracy w rozumieniu art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnionym do używania wizerunku orła, ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej przez art. 2a ustawy  z  31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 2005, nr 235, poz. 2000 ze zm.). Jak wynika z zapisu art. 17 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – organami Państwowej Inspekcji Pracy są: Główny Inspektor Pracy, Okręgowi Inspektorzy Pracy oraz  inspektorzy pracy. Przyjęto natomiast, iż np. papier firmowy  dwóch pierwszych organów tj. Głównego Inspektora Pracy oraz Okręgowych Inspektorów Pracy oznaczony jest Godłem państwowym, natomiast oznaczenia takiego pozbawione są pisma urzędowe trzeciego organu wymienionego przez ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy.

Pełna treść ww. pisma – pismo w sprawie godła

 

 

 

 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.