ZNAK ORŁA cd. Zawiadomiliśmy Prokuraturę o popełnieniu przestępstwa.

12 czerwca 2013 | Bez kategorii

 

wolnapolska.pl

Jednym z głównych problemów którymi zajmuje się nasze Stowarzyszenie, jest przywrócenie symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej do codziennej praktyki sprawowania władzy przez różne organy państwowe. Wypada zacząć oczywiście od siebie, co wytrwale i z połowicznym jak na razie sukcesem czynimy.

 

Informujemy,  że realizując takie cele statutowe Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  jak urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawa oraz reprezentowanie zawodowych interesów inspektorów pracy  –  złożyliśmy do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa określonego w art.137 Kodeksu karnego, oraz wykroczenia określonego w art.68 Kodeksu wykroczeń, przez osobę/osoby występujące pod nazwą „Polska Inspekcja Pracy”….

 

W uzasadnieniu wskazaliśmy, że w kwietniu bieżącego roku, do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w różnych miejscach Polski skierowane zostało pismo sygnowane  „Polska Inspekcja Pracy”, zawierające żądanie wpłacenia pewnej kwoty pieniężnej za certyfikat niezbędny przy kontroli prowadzonej na podstawie przywołanej w treści pisma ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Sprawa została upubliczniona w mediach, a na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy pojawiło się stosowne ostrzeżenie.

 

W piśmie tym w sposób bezprawny użyte jest w formie pieczęci godło Rzeczypospolitej Polskiej, które jest dobrem szczególnie chronionym przez prawo. Podmioty uprawnione do używania godła wskazane są w treści przepisu art.2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Niewątpliwie „Polska Inspekcja Pracy” do takich podmiotów nie należy. Naszym zdaniem  użycie godła Rzeczypospolitej Polskiej w pismach będących de facto narzędziem przestępstwa  i wprowadzenie ich do obrotu publicznego – wyczerpuje cechy występku określonego  w art. 137 Kodeksu karnego,  a użyta pieczęć wykonana została bezprawnie, co winno spowodować ściganie i ukaranie sprawcy lub sprawców przedmiotowych czynów.

 

Na marginesie zauważamy, że jak wynika z informacji przekazywanych do Zarządu Głównego SIPRP z różnych miejsc w kraju, w sprawie tej kilka Okręgowych Inspektoratów Pracy złożyło do prokuratur zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa i wyłudzenia pieniędzy. Nie wiemy, czy jako przestępstwo potraktowano nadużycie logo „PIP” (z uwagi na powszechne stosowanie identycznego lub bardzo podobnego znaku przez przynajmniej kilkanaście podmiotów w różnych krajach, czego przykłady zawarliśmy w publikacji na naszej stronie  z dnia 21.02.2012r. – http://www.siprp.pl/inspektor-pracy-ma-prawo-do-poslugiwania-sie-godlem-rzeczypospolitej-polskiej/). Zawiadomienie skierowaliśmy do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście z uwagi na to, że na pismach „Polskiej Inspekcji Pracy” jako miejsce ich wystawienia sygnowane jest „Warszawa”.

 

Kopię zawiadomienia skierowaliśmy do Kancelarii Prezydenta RP, który z racji konstytucyjnych prerogatyw stoi na straży symboli Rzeczypospolitej.

 

O dalszym przebiegu sprawy oraz losach Orła w Państwowej Inspekcji Pracy oczywiście systematycznie będziemy informować .

 

Zachęcamy do spojrzenia nieco na prawo od niniejszego artykułu  – i wypowiedzenia się w naszym sondażu: czy organ państwowej Inspekcji Pracy jest godzien oznaczać pisma kierowane do obywateli godłem państwowym, czy też nie.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 6 do wpisu “ZNAK ORŁA cd. Zawiadomiliśmy Prokuraturę o popełnieniu przestępstwa.”

 • 1 rafael napisał(a):

  Gdzie jest GIP, gdzie są OIP-y, gdzie są Związki Zawodowe w tej instytucji. Dobrze, że stowarzyszenie podjęło działanie w zakresie eliminacji tworu o nazwie Polska Inspekcja Pracy. Twór ten podszywa się pod nasz urząd, a wszyscy mędrcy posiadający możliwości działania sprawczego w naszym urzędzie śpią i uważają, że nic się nie stało. Najlepiej sprawy nie ujawniac. Brawo dla stowarzyszenie i jego działań.

 • 2 Olo napisał(a):

  Może warto zadać pytanie dlaczego na stronach internetowych niektórych państwowych instytucji, w tym Państwowej Inspekcji Pracy brakuje miejsca na zamieszczenie choćby małego Godła Rzeczypospolitej Polskiej?

 • 3 obserwator napisał(a):

  drogi/droga rafaelu – poczytaj dobrze tekst. Siprp wystapiło w obronie wizerunku orła czyli naszego wspólnego symbolu. Z tekstu wynika ze pip zareagowała kierujac wnioski do prokuratury. Z tekstu wynika, że zadano pytanie czy samo logo pip podlega ochronie, skoro używane jest przez róene organizacje. Ale niewatpliwie doszło do oszustwa traktujac sprawę w kontekście, przywołuje sie bowiem prawdziwe przepisy, daje się niepodpisane logo – wiadomo, żeby wprowadzic w bład czyli oszukać obywatela i wyciagnąć od niego pieniadze. Mam nadzieję, ze wlaśnie tak sprawę potraktuje prokuratura.

 • 4 bryan napisał(a):

  Drogi „obserwatorze” – myślę, że potrafisz obserwować. Nie wydaje mi się, a by „rafael” nie potrafił zrozumieć intencji tego artykułu. Chwała stowarzyszeniu za podnoszenie tak ważnych spraw. Powstaje jakiś dziwny twór pod nazwą Polska Inspekcja Pracy i co? Jak zwykle – nic – kierownictwo naszej instytucji milczy i bierze problem na przeczekanie. Po co komu problemy? Tylko osoby te winny zdawać sobie sprawę, że nie sprawują funkcji kierowniczych za darmo!

 • 5 kik napisał(a):

  czy stowarzyszenie nie wychodzi czasem przed szereg i nie wchodzi w kompetencje GIP? bo dla mnie jest to jednoznaczne z całego tego materiału i nie tylko… zawiadomienie poszło a Stowarzyszenie chce się wykazać i szuka dziury w całym, że niby takie dokładne. Tylko, że gdyby sprawę przekazać inspektorom już słyszę to larum niektórych:”nie za takie pieniądze, nie ma czasu!!!itp, itd.”

 • 6 Kamil napisał(a):

  Teraz również na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej pojawiło się ostrzeżenie przed wyłudzeniami następującej treści „Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

  Ostrzeżenie przed próbami wyłudzenia

  Informuję, że do Głównego Inspektoratu Sanitarnego zgłaszane są przez przedsiębiorców liczne przypadki otrzymywania sfałszowanych pism wzywających do zapłaty za czynności kontrolne.

  Wysyłane pisma zawierają wezwanie do zapłaty kwoty 135 zł na wskazane konto bankowe. Na pismach widnieje podpis osoby oznaczonej jako Dorota Jurek, Naczelnik Działu Higieny Pracy, Referat Inspekcji Sanitarnej II izba kontrolna. Pod znakiem orzełka na piśmie znajduje się formuła „Referat Inspekcji Sanitarnej dla (nazwa miasta) w obszarze województwa (nazwa województwa)”. Pisma zawierają pieczęć pocztową nadania z Krakowa.

  Komórki organizacyjne o nazwie „Referat Inspekcji Sanitarnej II izba kontrolna” nie istnieją w strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zatem każde pismo z tak oznaczonym nadawcą jest sfałszowane.

  Proszę o bezzwłoczne zgłaszanie takich przypadków do organów ścigania.

  a oto link do tego komunikatu – http://www.gis.gov.pl/?go=news&id=105