Alfred Bujara: „Gołym okiem widać, że bez zwiększenia środków finansowych PIP nie jest w stanie w pełni realizować swoich nowych zadań…”

15 maja 2018 | Bez kategorii

 

Jak informuje na swoim głównym portalu internetowym NSZZ Solidarność, związek ten chce wzmocnienia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze obejmowanym przez ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele.

 

 

W tym celu handlowa Solidarność zwróciła się z pismem ( link ) do głównego inspektora pracy o zintensyfikowanie kontroli w sklepach, które obchodzą zapisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. …..

 

Jak mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność „od wejścia w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele minęły ponad 2 miesiące, wiec pora na wyciągnięcie pierwszych wniosków. Przede wszystkim należy podkreślić, że ustawa działa. Obroty sklepów nie tylko nie zmalały, ale wzrosły, sieci handlowe nie zwalniają pracowników, klienci przyjęli nowe przyjęli nowe przepisy ze spokojem. Niestety zdarzają się też przypadki obchodzenia zapisów ustawy. Niektórzy właściciele sklepów spożywczych czy monopolowych zmieniają wpis  w rejestrze PKD dotyczący przeważającej działalności i udają, że są np. kioskami z papierosami” […] Niezgodne z prawdą zmiany dotyczące prowadzonej działalności w rejestrze PKD są przestępstwem zagrożonym  karą nawet dwuletniego więzienia. Mam nadzieję, że pracodawcy dopuszczający się tego typu praktyk zdają sobie z tego sprawę. Zwróciliśmy się do Głównego Inspektora Pracy, aby inspektorzy PIP podczas kontroli w placówkach handlowych zwracali również uwagę na ten aspekt […]

 

Pod lupę związkowców trafiła też „Żabka”. Jak podkreśla szef handlowej Solidarności „ z naszych analiz prawnych wynika, że te sklepy nie spełniają przesłanek zawartych w definicji placówki pocztowej zapisanej w ustawie Prawo pocztowe. Tym samym postępują niezgodnie z prawem. Liczymy, że Państwowa Inspekcja Pracy podejmie zdecydowane kroki w tym zakresie, zanim te naganne praktyki ulegną eskalacji. Cieszymy się, że problem zauważył też resort rodziny i zapowiedział nowelizację ustawy w tym zakresie. To realizacja postulatu Solidarności, który zgłaszamy od wielu tygodni”.

 

Z tekstem tym i powstałym na tę okoliczność artykułem w „Dzienniku Gazecie Prawnej” warto się zapoznać, bowiem definiują one działania do których zobowiązywani będą en bloc w najbliższym czasie inspektorzy pracy.  Danuta Rutkowska, rzecznik GIP, informuje na przykład w „DGP”, że o tym, czy dany sklep zostanie uznany za placówkę pocztową uprawnioną do prowadzenia handlu w niedziele i święta, będą decydowały ustalenia faktyczne dokonane przez inspektora pracy w trakcie kontroli, a w przypadku wątpliwości dotyczących prawa do prowadzenia działalności handlowej w niedzielę objętą zakazem handlu na podstawie wyłączenia dotyczącego placówek pocztowych inspektor będzie kierował wniosek o ukaranie do sądu, który rozstrzygnie sprawę. I dodaje przy tym, że kontrole pod tym kątem już trwają i będą prowadzone w Żabkach podczas kolejnych niedziel objętych zakazem.

 

Jest też aspekt pozytywny całej sprawy. Jak deklaruje handlowa Solidarność,  zwróci się do marszałka Sejmu oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie działań Państwowej Inspekcji Pracy, aby mogła ona w pełni realizować działalność kontrolną dotyczącą ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Z takim wnioskiem zwróciliśmy się do pana marszałka Kuchcińskiego już podczas prac nad tegorocznym budżetem. Niestety nasze pismo w tej sprawie pozostało bez odpowiedzi. Po wejściu w życie wolnych niedziel w handlu, gołym okiem widać, że bez zwiększenia środków finansowych PIP nie jest w stanie w pełni realizować swoich nowych zadań – zaznacza na oficjalnej stronie związku Alfred Bujara.

 

Cóż, inspektorom pracy, podobnie jak kolegom związkowcom należy życzyć wiele szczęścia  i determinacji a także zrozumienia u wszystkich interesariuszy rzeczonej akcji.

Źródło:  http://www.solidarnosc.org.pl/sbhiu/?p=1321

 

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/17709-handlowa-solidarnosc-chce-wzmocnienia-kontroli-pip

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1123655,zakaz-handlu-w-niedziele-zabka-obchodzi-zakaz.html

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.