„I śmieszno i straszno”. Kontrowersyjny projekt zmian KPA trafił do kosza.

02 grudnia 2012 | Bez kategorii

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (druk sejmowy nr 756) zakładał, że organy administracji publicznej miałyby prowadzić rejestr spraw oraz przekazywać kopie tego rejestru organowi wyższego stopnia. Jeśli tego rejestru wynikało by, że organ rozpatrujący sprawę w pierwszej instancji nie załatwił sprawy w terminie określonym w artykule 35 KPA lub w przepisach szczególnych, organ wyższego stopnia mógłby wymierzyć temu organowi karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, …… która stanowiła by dochód budżetu państwa. Taka kara, zdaniem projektodawców mogłaby być czynnikiem oddziaływania na organy administracyjne, służącym temu, by podjęły one właściwie starania, zmierzające do tego by rozstrzygnięcia były wydawane w rozsądnym terminie. Projektodawcy uważali także, że już samo zagrożenie możliwą karą finansową działało  by mobilizująco na organy administracji publicznej. W przypadku nieuiszczenia kary podlegała by ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

W trakcie pierwszego czytania tego projektu w Sejmie w dniu 22 listopada 2012 r. posłowie w większości krytycznie odnosili się do proponowanych zmian  i w rezultacie pojawił się wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Na szczęście spośród 436 posłów, aż 371 było za odrzuceniem projektu.  

 

Dlaczego o tym piszemy?

 

Po pierwsze, żeby pokazać że pomysłowość ludzka nie zna granic.

Po drugie, że nie można zakładać, że w naszym otoczeniu prawnym nic się nie zmieni – i że musimy przyzwyczaić się do ciągłej zmiany.

Po trzecie, że  nie wszystko co trafia na biurko decydentów jest z góry przesądzone, i zdarzają się  racjonalne reakcje nawet większości posłów.

 

 

źródło:

Projekt zmian w KPA  druk sejmowy 756 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=756

 

Stenogram z drugiego dnia posiedzenia Sejmu (strony 240-255 stenogramu)http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/D77DA027CEC1DD10C1257ABF00078184/%24File/27_b_ksiazka.pdf

 

Krótka dyskusja i głosowanie w trzecim dniu obrad (strona 309 – 311 stenogramu) przyjęto wniosek o odrzucenie projektu w 1 czytaniu –

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/59D46CC45CE37CC0C1257ABF005E8221/%24File/27_c_ksiazka.pdf


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 2 do wpisu “„I śmieszno i straszno”. Kontrowersyjny projekt zmian KPA trafił do kosza.”

  • 1 budek napisał(a):

    Musi być Palikot albo co!!!

  • 2 bertak napisał(a):

    Ciekawe czy przywódca partii pomysłodawcy zapłaci za każdy dzień zwłoki w realizacji obietnic wyborczych. Swoją drogą mogliby taki projekt zgłosić do laski marszałkowskiej.