Idzie nowe (6). Spotkanie z kierownictwem Głównego Inspektoratu Pracy.

22 stycznia 2016 | Bez kategorii

szopka-krakowska-sredniaW dniu 20.01.2016 r. odbyło się spotkanie delegacji Zarządu Głównego SIPRP z kierownictwem Głównego Inspektoratu Pracy. Organizatorem i gospodarzem spotkania była Dyrektor Gabinetu GIP p. Ewa Dośla. Ze strony naszego Stowarzyszenia udział wzięli: Prezes Leszek Rymarowicz oraz – Wiceprezes – Łukasz Paroń i Sekretarz – Krzysztof Bączkowski. Ze strony Głównego Inspektoratu Pracy:  p. Halina Tulwin – Dyrektor Departamentu Prawnego, p. Jolanta Janukowicz – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego, p. Jarosław Leśniewski – Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia, p. Zbigniew Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji oraz radca prawny p. Katarzyna Pietruszyńska.

 

Głównym tematem spotkania było postulowane przez SIPRP przywrócenie w Państwowej Inspekcji Pracy symboliki państwowej – w szczególności wizerunku orła-godła państwowego na decyzjach i innych dokumentach kierowanych przez inspektorów pracy w toku czynności kontrolno- nadzorczych do stron i obywateli. ……..

 

Kierownictwo urzędu, reprezentowane przez ww. dyrektorów zadeklarowało wolę możliwie szybkiego wprowadzenia proponowanego przez SIPRP rozwiązania, po niezbędnym uzgodnieniu szczegółów i jednoznacznym określeniu rodzajów dokumentów które opatrzone będą godłem państwowym. Stowarzyszenie zadeklarowało, iż w ciągu najbliższego tygodnia prześle do GIP szczegółowe propozycje. Co do innych dokumentów, wytwarzanych np. na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy, GIP zadeklarował wystąpienie do szefów okręgów o przedstawienie ich własnych przemyśleń i propozycji.

 

Podkreślono, iż proponowane przez SIPRP zmiany wprowadzone mogą być bez większych kosztów finansowych i organizacyjnych „przy okazji” dokonywania pilnej aktualizacji wielu szablonów dokumentów, co wynika ze zmieniającego się stanu prawnego oraz uznania iż Konwencja Nr 81 MOP stosowana ma być do wszystkich przedsiębiorców obejmowanych przez system inspekcji pracy w Polsce. Wymagana będzie też zmiana Księgi Identyfikacji Wizualnej.

 

Podkreśliliśmy, iż postulat nasz popierany jest w całej rozciągłości przez wszystkie trzy ogólnopolskie organizacje związkowe zrzeszające pracowników PIP.

Ponowiliśmy również postulat dokonania oceny ergonomicznej oprogramowania „Navigator”, biorąc pod uwagę jego funkcjonalność, a przede wszystkim ergonomię interfejsu. Omówiliśmy czynione w tym zakresie przez nas działania, a także współpracę nawiązaną ze środowiskiem ergonomistów (PTErg i KE PAN O/Kraków).

 

Kierownictwo urzędu reprezentowane przez ww. dyrektorów zadeklarowało wolę włączenia się w program takiej oceny, i umożliwienie niezależnemu zespołowi ekspertów i praktyków przeprowadzenia takich badań ankietowych na reprezentatywnej próbce użytkowników. W grę wchodzi formalne wyrażenie zgody i wsparcie logistyczne badań.

 

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali iż wspólnym celem jest to, aby podstawowe narzędzie pracy inspektorów pracy było możliwie przyjazne, pozbawione zbędnych uciążliwości i minimalizujące ewentualne jego negatywne oddziaływanie na zdrowie użytkowników.

Końcową część spotkania wypełniła dyskusja na temat przepływu informacji z Głównego Inspektoratu Pracy do naszej organizacji, w szczególności do redakcji naszego portalu www.siprp.pl. Ustaliliśmy tryb przepływu informacji, które uzupełnić mogą publikacje zamieszczane na tym portalu. Z naszej strony omówiliśmy podstawowe obszary w których działa Stowarzyszenie, wskazując na szerokie spektrum naszej aktywności, w tym w kontekście reagowania środowiska inspektorskiego na negatywne przekazy medialne dotyczące naszej pracy. Przyjęliśmy uwagi dotyczące niedoskonałości naszych publikacji szczególnie w sferze legalności zatrudnienia i legalności pracy cudzoziemców. Chwilę refleksji poświęciliśmy także komentarzom na forum SIPRP, podzielając w dużej części uwagi ci do ich poziomu merytorycznego.

Widząc ogromną otwartość zgromadzonych i bardzo dobrą atmosferę spotkania pozwoliliśmy sobie przypomnieć niegdysiejszą propozycję kol. Romana Giedrojcia – zorganizowania spotkania partnerów społecznych w PIP w celu omówienia i zajęcia wspólnego stanowiska wobec głównych problemów, na które napotykamy w swojej działalności. Liczymy, a nadzieja ta graniczy z pewnością, że inicjatywa ta doczeka się w najbliższym czasie realizacji.

Spotkanie było także okazją do złożenia w imieniu członków i sympatyków SIPRP życzeń świątecznych i noworocznych pracownikom Głównego Inspektoratu Pracy, w tym nieobecnej niestety na tym spotkaniu Głównej Inspektor Pracy p. Iwonie Hickiewicz i jej zastępcy p. Małgorzcie Hofman, a szczególnie nieobecnemu z powodu choroby Zastępcy GIP p. Leszkowi Zającowi.

 

Tradycyjnie też, na ręce p. Dyrektor Ewy Dośli przekazaliśmy symboliczny upominek od inspektorów pracy, członków naszego Stowarzyszenia – piękną szopkę krakowską, à propos uwieńczoną przepięknym srebrnym orłem oraz dwoma biało-czerwonymi proporcami.

 

aktualizacja 28.01.2016r

 

Dzięki uprzejmości p. Ewy Dośli zamieszczamy 2 zdjęcia z tego spotkania. Za ich przesłanie dziękujemy.

 

IMG_8809 IMG_8807

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 4 do wpisu “Idzie nowe (6). Spotkanie z kierownictwem Głównego Inspektoratu Pracy.”

 • 1 Obywatel napisał(a):

  To porażające, że trzeba było aż 4 lat starań SIPRP o to by w Warszawie zaakceptowano fakt iż inspektorzy pracy tak, jak Okręgowi Inspektorzy oraz Główny Inspektor mogą używać orła-godła państwowego na decyzjach i innych dokumentach kierowanych przez inspektorów pracy w toku czynności kontrolno- nadzorczych do stron i obywateli. To mogło zostać zrobione już 4 lata temu „od ręki”. I jeszcze jedno Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi stronę internetową – niech ktoś komu jeszcze NAVIGATOR nie pogorszył wzroku postara się na niej znaleźć symbolikę państwową, bo mi się nie udało.

 • 2 myślący napisał(a):

  Z całym szacunkiem, ale jeśli GIP zajmuje się „poziomem” naszych komentarzy, a Zarząd dał się wmanipulować w tę dyskusję, to to jest większa żenada, niż te moje komentarze, których nie opublikowaliście ze znanych tylko sobie powodów ich oceny niepublikowalności.
  Na „idzie nowe” życzę Wam Kolegom, abyście byli bardziej asertywni i nie dawali sobą tak pomiatać. Bo skończycie jak związki zawodowe – na smyczy GIP, ugłaskiwani jakimiś bzdetami o orzełkach na piśmie, czy ergonomii Navigatora. Ani Navi nie przestanie być dysfunkcjonalny od zwiększenia literek czy okienek, ani orzełek nie rozwiąże ŻADNEGO naszego inspektorów rzeczywistego problemu.

 • 3 Alfa napisał(a):

  Zdaje się, że za symbolikę państwową na stronie internetowej PIP musi wystarczyć biało-czerwona ikonka BIP na stronie głównej. Godła państwowego na stronie internetowej tego Urzędu jakoś nie znalazłem – może pojawi się po zmianie Kierownictwa.

 • 4 Tadeusz napisał(a):

  Czyli kierownictwo olalo a przyjela was rodzoszyna. Oj. Idzie nowe. Szkoda bylo forsy na bilety. Roman wejdzie to nam jesien sredniowiecza zrobi z