Job vacancies. List of current jobs in the Health and Safety Executive, Health and Safety Laboratory and Office for Nuclear Regulation. Nabór na stanowiska inspektorskie w inspekcji pracy.

11 września 2013 | Bez kategorii

File.aspxOtrzymaliśmy komunikat brytyjskiej inspekcji pracy (Health and Safety Executive) o otwartym naborze na stanowiska inspektorskie w kilku Departamentach/Dyrekcjach. Poszukiwani są specjaliści – inżynierowie mechanicy, elektrycy, specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego, integracji systemów, bezpieczeństwa jądrowego, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa instalacji itp.

 

Kto wie, może ktoś z coraz bardziej nielicznych kolegów-inspektorów-inżynierów-spróbuje? Aha, wynagrodzenie oferowane na początek na wszystkich stanowiskach specjalistów HSE na które można aplikować, to prawie tyle co u nas czyli ok. 70 000 rocznie (tyle że funtów). ….No i  na każde stanowisko trzeba mieć umiejętności i doświadczenie. Ciekawe, czy CV z opisem rzeczywistego zakresu czynności, listą zagadnień i zakładów kontrolowanych, szkoleń wewnętrznych i doskonalenia zawodowego  inspektora pracy w Polsce byłby dla HSE satysfakcjonujący?

 

Poniżej skrót przykładowej oferty na stanowisko specjalista ds. bezpieczeństwa w instalacjach morskich.

 

Pracodawca: Dyrekcja Instalacji Stwarzających Poważne Ryzyko.  Hazardous Installations Directorate/HID

Lokalizacja: Aberdeen i Norwich

Wynagrodzenie: Maksymalne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi £ 77499, wynagrodzenie początkowe do £ 71915, w zależności od umiejętności i doświadczenia. W zakresie obowiązków również rejsy morskie, z czym związane są dodatkowe świadczenia. Zatrudniony w  Aberdeen otrzyma dodatek w wysokości £ 13.000 rocznie.

Rodzaj umowy: stała

HID obejmuje swoim działaniem poważne zagrożenia w branżach, których działalność jest niezbędna do codziennego życia, a gdzie niepowodzenia w zarządzaniu bezpieczeństwem i kontroli ryzyka mogą prowadzić do katastrofalnych szkód dla pracowników i ludności. Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa w wielu gałęziach przemysłu, w tym: produkcja energii (olej, gaz, nowe technologie), chemiczna, materiały wybuchowe i rurociągi.

 

HID zatrudnia około 300 profesjonalnych inżynierów i naukowców w szerokim zakresie dyscyplin. W zakresie obowiązków będzie korzystanie z specjalistycznej wiedzy, wpływanie na pracę działów energetyki wielu instalacji morskich, zarządzanie stosunkami prawnymi z HSE, prowadzenie i koordynowanie zespołu specjalistów,  prowadzenie dochodzenia w sprawach wypadków, skarg i niebezpiecznych zdarzeń, wydawanie ustawowych ogłoszeń/zaleceń, przygotowywanie wniosków o ściganie, w tym współpracę z prokuraturą, doradztwo dla pracodawców i pracowników na temat wymogów prawnych,  zarządzanie procesem oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do instalacji morskich, w tym prowadzenie ocen technicznych w niektórych aspektach.


Poszukujemy wysokiej klasy specjalistów, którzy mogą w konfrontacji z rzeczywistością myśleć strategicznie, posiadają umiejętność identyfikacji podstawowych problemów, potrafią  angażować się na różnych poziomach, zarówno ze współpracownikami, personelem technicznym jak i na najwyższym szczeblu organizacji.

 

Wymagane są bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, aby mieć wpływ zmiany na wszystkich poziomach organizacji, umiejętności analityczne niezbędne do określenia podstawowych luk i braków związane z zarządzaniem ryzykiem.

 

Konieczna jest inicjatywa i stanowczość, podejmowanie decyzji w oparciu o dostępne dowody. Ważna jest umiejętność dobrego planowania organizacyjnego i zarządzania swoją pracą oraz umiejętność pracy w ramach zespołu interdyscyplinarnego, umiejętność pisania raportów technicznych i przedstawiania kompleksowych informacji technicznych w sposób jasny i zwięzły, zrozumiały dla nie-specjalistów.

 

Na nieformalną i poufną rozmowę na temat tego stanowiska skontaktuj się z p. James Munro na 01224 252542) lub e-mail: james.munro @ hse.gsi.gov albo z p. Gill Minshull na 01224 252529 lub e-mail: gill.minshull @ hse.gsi.gov


Jak aplikować?

Wykorzystać możesz internetowy systemu rekrutacji Służby Cywilnej.  Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz formularza wniosku w innym formacie, lub chcesz dowiedzieć się więcej o procesie rekrutacji prosimy o kontakt: Paul Jones na 0151 951 3414 lub Paul.HR.Jones e-mail @ hse.gsi.gov.uk

 

Twój list motywacyjny nie może przekraczać dwóch stron A4 (czcionka 10).  Nie określono terminu składania wniosków, zapraszamy do składania aplikacji, które zostaną rozpatrzone po ich otrzymaniu.

 

Pełen tekst ogłoszenia: http://www.hse.gov.uk/careers/jobprofiles.htm?ebul=hsegen&cr=1/22-july-13


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.