Losy budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 r.

14 stycznia 2022 | Bez kategorii
Informujemy czytelników strony internetowej SIPRP, że  w dniu 12 stycznia 2022 r., Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę zwiększającą m.in. o 10 858 tys. zł budżet Państwowej Inspekcji Pracy kosztem ogólnej i celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem ich na wydatki bieżące.

 

Poprawkę w tym zakresie zgłosili Senatorowie – Jan Filip Libicki oraz Magdalena Kochan odpowiednio – Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Komisja ta przed rozpatrzeniem ustawy budżetowej przez Senat RP opiniuje część budżetu dotyczącą Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Obecnie budżetem na 2022 r. zajmie się ponownie Sejm na najbliższym posiedzeniu rozpoczynającym się w 26 stycznia 2022 r., a 19 stycznia poprawkę opiniować będzie Komisja Finansów Publicznych.

 

Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy tylko, że Główny Inspektor Pracy – Katarzyna Łażewska-Hrycko wnioskowała, aby budżet Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 r. zawierał plan wydatków – 416 448 tys. zł, z czego: 3 528 tys. zł wydatki na rzecz osób fizycznych, oraz 404 790 tys. zł – wydatki bieżące oraz 8 120 tys. zł – wydatki majątkowe oraz 10 tys. zł – wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  W trakcie prac parlamentarnych po pracach w Komisji Finansów Publicznych Sejm zmniejszył budżet PIP do wartości odpowiednio: 405 590 tys. zł, 3 528 tys. zł, 393 932 tys. zł, 8 120 tys. zł i 10 tys. zł.

 

Niezależnie od tego jaki ostatecznie będzie los ww. senackiej poprawki, w tych trudnych czasach szczerze życzymy kierownictwu Państwowej Inspekcji Pracy sukcesów na polu niezbędnego reformowania i racjonalizowania funkcjonowania instytucji w tym trudnym dla całego społeczeństwa, a także dla Państwowej Inspekcji Pracy okresie, w tym także w odbudowaniu relacji społecznych wewnątrz instytucji – przez ostatnie lata także systematycznie demontowanych. O szacunku i wzajemnym zaufaniu nie wspominając.

 

 

do pobrania:

 

https://av8.senat.pl/10KRPSS931

 

https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/przebieg,568,1.html


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.