Niejasne losy budżetu PIP na 2020 r.  Kolejny apel organizacji społecznych – tym razem do Senatu RP .

19 lutego 2020 | Bez kategorii

Informujemy P.T. Czytelników naszej strony internetowej (bo w oficjalnych komunikatorach o to trudno), iż  na skutek poprawki zgłoszonej w toku prac Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP przez przewodniczącego Komisji posła Henryka Kowalczyka (PiS) – Sejm najpierw zmniejszył zaproponowany przez Głównego Inspektora Pracy budżet PIP na 2020 r. o 13 659 tys. zł, z czego o 11 294 tys. zł przeznaczonych na wydatki bieżące (w tym  6 252 tys. zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe).

 

Następnie, za sprawą poprawki tegoż Klubu Parlamentarnego PiS, wniesionej w trakcie drugiego czytania ustawy – zwiększono ów zmniejszony budżet PIP na 2020 r. o 1 000 tys. zł, z przeznaczeniem tych środków na wydatki bieżące, w tym 843 tys. zł na wynagrodzenia osobowe. Powodem tej autopoprawki był zapewne list przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS.

 

Nadmienić wypada że do suwerena z apelami w tej sprawie zwracał się także Związek Zawodowy Pracowników PIP oraz skromnie nasze (Wasze) Stowarzyszenie.

 

Summa summarum nie wygląda to za dobrze. Budżet Państwowej Inspekcji Pracy planowany na potencjalne zwiększenie wynagrodzeń pracowników PIP został zmniejszony w stosunku do projektowanego o 5 252 tys. zł, co w znacznym stopniu utrudnić może, a nawet ograniczyć możliwości wywiązywania się PIP z zadań które ustawodawca na inspekcję regularnie nakłada. Nie mówiąc już o rosnącej inflacji. …..

 

Informujemy, że w imieniu inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy reprezentowanych przez Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, w dniu 17.02.2020 r., skierowany został apel o wniesienie stosownej poprawki do ww. ustawy, skutkującej zwiększeniem kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia inspektorów pracy PIP o 5252 tys. zł czyli do wysokości pierwotnie na ten cel planowanej.

 

Na marginesie informujemy, że również Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w dniu 17.02.2020 r. skierował do Senatu apel o zniwelowanie uszczuplenia budżetu PIP na 2020 r., a przynajmniej podwyższenia o 5 252 tys. zł kwoty na wydatki bieżące – z przeznaczeniem jej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników PIP.  

 

Zainteresowanym wskazujemy, że treść apelu ZZPPIP oraz SIPRP, które zostały już zawieszone na stronie Senatu RP (przy poszczególnych Komisjach), do pobrania na końcu niniejszej publikacji.

– – –

Komisje senackie do których skierowano apel będą zajmować się ustawą budżetową w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio 20 i 21.02.2020 r. Następnie w dniu 25.02.2020 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzy opinię ww. Komisji w zakresie ustawy budżetowej uchwalonej przez Sejm 14.02.2020 r. Jak to się zakończy – przekonamy się niebawem.

 

do pobrania

 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/konsultacje/2020/budzetowa/apel_w_sprawie_budzetu_pip_2020.pdf

 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/konsultacje/2020/budzetowa/apel_siprp.pdf

 

https://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,5842,new.html

 

https://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,5850.html


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.