Podsumowanie Sondażu Nr 1 – „Czy jesteś za wprowadzeniem zadaniowego systemu czasu pracy dla inspektora pracy”.

23 stycznia 2012 | Bez kategorii

Głosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w okresie   17.12.2011 – 16.01.2012.  W okresie tym  odnotowano około 2000 wejść na stronę SIPRP, znaczna większość, bo 72% głosujących wypowiedziała się za wprowadzeniem zdaniowego systemu czasu pracy dla inspektora pracy, zaś 28% głosujących była przeciwna takiemu rozwiązaniu.
Aktualnie obowiązująca ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy rozwiązania takiego nie wyklucza. Plusem było by urealnienie możliwości prowadzenia czynności kontrolnych (tylko ułamek kontroli przeprowadzanych jest po godz. 15.00/16.00 (czyli w „godzinach szczytu” funkcjonowania  większości przedsiębiorców), czy w soboty i niedziele. Skutkiem tego byłaby większa skuteczność działań kontrolnych i nadzorczych i objęcie nimi ogromnej „szarej strefy” – czyli pracujących po godzinie 16.00.  Zauważyć można także, że powszechne jest obecnie rozpoczynanie pracy wielu firm o 9.00-10.00,  a kończenie 17.00-18.00. Syreny fabryczne oznajmiające początek i koniec „szychty”          o 6.00 czy 7.00, z czym zapewne związane są godziny pracy Urzędu, w krajobrazie kulturowym Polski już praktycznie nie istnieją.  Nastąpiłaby racjonalizacja wydatków budżetowych (podróże, delegacje), oraz wykorzystania czasu pracy organu kontrolnego. Możliwe byłoby zmniejszenie obciążeń biurokratycznych (odciążenie wielu osób od wykonywania czynności typowo administracyjnych) oraz zwiększenie zasobów PIP w zakresie realizacji jej zadań ustawowych. Rozwiązanie takie związane było by z delegowaniem większych uprawnień, ale też odpowiedzialności na pracowników, co jest jednym z głównych trendów ustawodawstwa europejskiego.
Minusem mogłoby być nałożenie na inspektorów pracy zadań, których wykonanie niemożliwe byłoby w ciągu średnio 40 godzin  w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, no i oczywiście przejściowe zawirowania, możliwe jednak do opanowania.
Wniosek: może warto spróbować, chociażby na jakiejś reprezentatywnej grupie (ochotników?)


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.