Podsumowanie sondażu nr 34 – „Czy w związku z trwającym od kilku lat realnym spadkiem wynagrodzeń w PIP i planowanym dalszym „zamrożeniem” budżetu uważasz, że pracownicy PIP powinni podjąć lub przyłączyć się do akcji protestacyjnej ?”

27 grudnia 2014 | Bez kategorii

sondażGłosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w okresie 15.10.2014 r. – 15.11.2014 r.  W tym okresie odnotowano ok. 5000 wejść na stronę internetową SIPRP. Spośród głosujących 95% uważało, że w związku z trwającym od kilku lat realnym spadkiem wynagrodzeń w PIP i planowanym dalszym „zamrożeniem” budżetu, pracownicy PIP powinni podjąć lub przyłączyć się do akcji protestacyjnej, a tylko 5% było temu przeciwnych.

 

protest2Wyniki sondażu wskazują  na wyraźnie wyartykułowaną  potrzebę podjęcia stanowczych działań w celu przeciwdziałania  trwającemu od 2009 r.,  szybszemu w Państwowej Inspekcji Pracy niż w pozostałej części „budżetówki”, realnemu spadkowi wysokości wynagrodzeń.

 

Warto przypomnieć, że wynik sondażu odzwierciedla treść jednej z  uchwał podjętych przez VI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy  (obradował  w Łodzi w dniu 11.05.2012 r, ), do których  wykonania zobowiązano Komisję Krajową Związku. Z docierających do SIPRP informacji wynika, że w niedawno przeprowadzonym referendum większość członków związku opowiedziała się prowadzeniem akcji protestacyjnej. Czas pokaże, czy Komisja Krajowa podoła zadaniu, jakie postawili przed nią Delegaci oraz członkowie związku. Pewne jest to, że problemu nie rozwiązuje owe 2,5 mln zł, o które to w 2015r. może wzrosnąć fundusz wynagrodzeń PIP, gdyż środki te mogą być przeznaczone jedynie na nowe etaty, co tym samym nie poprawi sytuacji finansowej już zatrudnionych inspektorów pracy. …..

 

Nastroje  wśród pracowników zapewne pogarsza fakt istnienia w zarobkach inspektorów pracy tzw. „kominów płacowych”, co odbija się  niekorzystnie na sytuacji materialnej nie tylko najmłodszych ale i także średnich stażem pracowników Inspekcji, wykonujących taką samą pracę jak pracownicy ze stażem od nich dłuższym. Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie artykułowało potrzebę zmiany systemu wynagradzania w PIP, szczególnie w kontekście słynnych już „kominów” płacowych, nierównego traktowania w zatrudnieniu inspektorów pracy, czy też niespójnych zasad awansu pionowego w strukturze urzędu. We wpisie z 21.11.2014r. pisaliśmy m.in. o tym iż Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, kol. Roman Giedrojć poinformował nasze Stowarzyszenie, iż MKK NSZZ „Solidarność” uważa za istotne podjęcie szeroko zakrojonych działań mających na celu zmianę systemu wynagradzania w PIP, bowiem obecny regulamin wynagradzania nie spełnia aktualnie swojej funkcji i prowadzi do powstawania istotnych dysproporcji w wysokości wynagrodzeń pracowników PIP. Uważamy, że zagadnienie to powinno być przedmiotem dyskusji Kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy oraz reprezentujących pracowników PIP organizacji związkowych celem uzgodnienia i wprowadzenia niezbędnych zmian.

 

zrobmy coś razem - źródło - https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDaJvXhPytydaWPmLFcSuR6CquYe3HsXqUWHQ1gLjkiwxIvVKAA może jednak organizacje związkowe korzystając z ustawowych i statutowych uprawnień (przy naszym życzliwym poparciu) doprowadzą do wdrożenia niezbędnych reform, o których wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszej strony internetowej.  O ewentualnych kolejnych działaniach podejmowanych w tym zakresie przez Stowarzyszenie lub organizacje związkowe działające w PIP będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej SIPRP.

 

W kolejnym sondażu zapytamy Was:

 

Czy w Twojej ocenie należy dokonać zmian w systemie wynagradzania pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz w treści Regulaminu Wynagradzania ?


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.