Podsumowanie sondażu nr 5 „Czy uważasz, że system doskonalenia zawodowego inspektorów pracy powinien w szerszym zakresie uwzględniać studia podyplomowe, czy kursy kwalifikacyjne finansowane lub dofinansowywane przez pracodawcę?”

20 maja 2012 | Bez kategorii

 

Głosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w okresie   15.04.2012r. – 15.05.2012r.  Odnotowano ponad 1800 wejść na stronę SIPRP. Spośród głosujących 92%   wypowiedziała się za poszerzeniem dotychczasowych form  doskonalenia zawodowego, a jedynie 8% głosujących było przeciwnych takiemu rozwiązaniu. Wyniki sondażu wskazują  na wyraźnie wyartykułowaną  potrzebę wzbogacenia obecnego systemu doskonalenia zawodowego pracowników Państwowej Inspekcji Pracy … aktualnie opierającego się na szkoleniach w  Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu  – poprzez wprowadzenie systemu finansowanych lub dofinansowywanych przez pracodawcę studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych.  Jak się wydaje, takie „rynkowe” podejście to jedyna droga zdobycia i poszerzenia przez inspektorów wiedzy specjalistycznej,  nawiązania kontaktu ze praktykami i teoretykami  z określonych dziedzin wiedzy.  Kontakty ze środowiskiem akademickim umożliwić mogą także nasze wyjście ze swoistego „szkoleniowego getta”… i zapewne przyczyni się do podniesienia poziomu szkoleń we Wrocławiu, na czym nam wszystkim bardzo zależy.

 

W następnym  sondażu zapytamy Was „Czy w związku z trwającym  realnym spadkiem wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy jesteś za przyłączeniem się do akcji protestacyjnej pracowników sfery budżetowej?


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 3 do wpisu “Podsumowanie sondażu nr 5 „Czy uważasz, że system doskonalenia zawodowego inspektorów pracy powinien w szerszym zakresie uwzględniać studia podyplomowe, czy kursy kwalifikacyjne finansowane lub dofinansowywane przez pracodawcę?””

  • 1 Iwan napisał(a):

    Szkolenie w obecnym kształcie we Wrocławiu to moim zdaniem drenowanie budżetów Okręgów, bo np. koszt przerwy kawowej na osobę to podobno 20 zł (i za co) – za kubek kawy lub herbaty i 2 herbatniki (jak starczy).

  • 2 mateo napisał(a):

    Oczywiście, że PIP powinien dofinansować dokształcanie inspektorów pracy. Wcale nie musi angażować własnych środków. UE posiada na ten cel środki. Trzeba tylko trochę chcieć. Potwierdza się w tym przypadku przysłowie o psie ogrodnika.

  • 3 Anastazy napisał(a):

    Kanalizacja systemu szkoleń przez OSPIP wrocław to działanie mające na celu jedynie uzasadnienie utrzymanie tego molocha w strukturach pip. System jest bardzo drogi i o to chodzi aby wrocław dostawał kupe kasy za pseudo szkolenia. Gdyby te pieniądze poszły na szkolenia w ośrodkach profesjonalnie zajmujących się konkretnymi zagadnieniami np . studia podyplomowe, specjalistyczne konferencje, sympozja itp to liczba szkoleń zredukowałaby się o 80% we wrocławiu, a co za tym idzie i dochody ospip też. wszysty ci ludzie tam musieliby się sprężać szukać klientów na wolnym rynku. część musiano by zredukować. Byłby taniej.