Projekt zmian ustawy Kodeks pracy – konsultacje społeczne.

30 lipca 2012 | Bez kategorii

 

Do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej trafiły skierowane do konsultacji społecznych  założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw (Plik do pobrania).

Według projektodawców, w obecnym stanie prawnym znaczna część Kodeksu pracy, zawierająca upoważnienia do wydania aktów wykonawczych nie spełnia wymagań określonych w art. 92 Konstytucji RP, wobec tego  przepisy te mogą być przez Trybunał Konstytucyjny uznane za niezgodne z Konstytucją RP. W konsekwencji, za niezgodne z Konstytucją RP mogą być także uznane akty wykonawcze wydane na ich podstawie, co skutkowałoby ….. utratą przez nie mocy prawnej. Efektem takich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego byłaby także konieczność bardzo szybkiego opracowania nowych przepisów Kodeksu pracy oraz nowych przepisów wykonawczych spełniających wymagania Konstytucji RP.  Nie podjęcie odpowiednich  działań pociągało by za sobą daleko idące skutki dla odbiorców norm prawnych.

Celem projektowanej ustawy jest więc:

1) Dostosowanie zawartych w Kodeksie pracy upoważnień do wydania aktów wykonawczych do wymogów Konstytucji RP,

2) Przeniesienie z rozporządzeń wykonawczych  do Kodeksu pracy i innych ustaw przepisów rangi ustawowej

3) Usunięcie luk prawnych zarówno w przepisach Kodeksu pracy, jak i w innych ustawach oraz zmianę przepisów generujących wątpliwości interpretacyjne – w zakresie ściśle związanym z realizacją celów wskazanych w punkcie 1 i 2.

Prace nad nowelizacją Kodeksu pracy oraz innych ustaw, realizujące wskazane wyżej cele, a także prace nad wydaniem nowych aktów wykonawczych będą przebiegać etapowo. Jest to uzasadnione dużą liczbą upoważnień do wydania aktów wykonawczych zawartych w Kodeksie pracy, a także różnorodnością tematyczną, oraz stopniem skomplikowania materii w obszarze praw i obowiązków pracowniczych. Ponadto za etapowym prowadzeniem prac przemawia duża liczba obowiązujących obecnie aktów wykonawczych (128), które będą musiały być zastąpione nowymi, a przy ich wydawaniu konieczna będzie współpraca Ministra Pracy i Polityki Społecznej z innymi ministrami. Projektowana ustawa, realizująca pierwszy etap prac nie obejmie problematyki odpowiedzialności materialnej pracowników, zatrudniania młodocianych oraz prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej , a  także problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  zamierza aktywnie włączyć się w proces konsultacji społecznych, wobec tego tradycyjnie już zachęcamy członków i sympatyków Stowarzyszenia – do przesyłania do dnia 1.09.2012 r., na adres Zarządu: www.siprp@onet.pl wszelkich uwag i propozycji dotyczących opisanych wyżej kwestii.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 2 do wpisu “Projekt zmian ustawy Kodeks pracy – konsultacje społeczne.”

  • 1 test napisał(a):

    Test komentarzy. Czy są przecinki? 1, 2, 3, ?

  • 2 mateo napisał(a):

    ja mam następująca propozycję – po co komu kodeks pracy w dzisiejszych warunkach. Moim zdaniem, aby uzyskać przychylność pracodawców (tzw. prywaciarzy) należy tę ustawę zlikwidować i zastąpić ją w pełni regulacjami wymyślonymi przez sektor prywatny. Po wejściu Polski do EU – moim zdaniem, w naszym kraju rozwija się totalny wyzysk pracowników. Nie dotyczy to oczywiście zakładów, gdzie są mocne związki zawodowe, np. kopalnie. Na dzisiejszy dzień w prywatnych zakładach pracownicy pracują po 10-12 godzin na dobę, w tym również w sobotę. Dobrze choć, że są niedziele. Zastanawiam się jak długo pracownik pracujący w takim systemie wytrzyma. wydaje mi się, że max 40-42 lata. Potem staje się inwalidą. Polscy mędrcy w zakresie prawa pracy wymyślają co rusz nowe rozwiązania, z których nic nie wynika. Nie należy kombinować przy Kodeksie pracy, a wymagać respektowania przepisów w nich zawartych. Dlaczego w Niemczech jest propozycja pozbawienia obywatelstwa przez podatników unikających płacenia podatków. W Polsce nikt nie przywiązuje wagi do czasu pracy pracowników w prywatnych zakładach. Może stowarzyszenie niech wystąpi z propozycją sondy w zakresie naruszeń przepisów prawa pracy w Polsce.