Propozycje zmian w przepisach dotyczących szkoleń bhp.

19 stycznia 2012 | Bez kategorii

 

Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy z siedzibą w Tarnobrzegu zwróciło się do SIPRP o wyrażenie opinii w sprawie proponowanych zmian w ……. rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Inspektorzy pracy PIP, kontrolujący na co dzień przestrzeganie przepisów dotyczących szkoleń bhp, mają więc możliwość już na tym etapie dyskusji wyrazić swoje zdanie z pozycji praktyków i ekspertów, a bazując na doświadczeniu zawodowym, wskazać także inne, może lepsze rozwiązania.
Prosimy zatem o przekazywanie do 15.02.2012 r.  swoich opinii, uwag  i propozycji odnoszących się do załączonego niżej projektu, najlepiej drogą mailową na jeden z adresów: siprp@onet.pl lub zarzad@siprp.pl  (albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej).
Stanowisko inspektorów pracy, reprezentowanych przez SIPRP zostanie przesłane Stowarzyszeniu Promocji Bezpieczeństwa Pracy, a także przedłożone Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. Omówienie przesłanych propozycji oraz nasze oficjalne stanowisko opublikujemy na www.siprp.pl.

 Prezes  Zarządu SIPRP skierował do Okręgowych Inspektorów Pracy prośbę o rozesłanie pisma w tej sprawie w podległych im Inspektoratach Pracy.

Do pobrania

Projekt_zmian_w_rozporządzeniu_dot._szkoleń_bhp


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.