Propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych – konsultacje społeczne.

29 stycznia 2017 | Bez kategorii

konsultacje społeczne

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłało do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  projekt (z 17.01.2017 r.)  zmian w „tytułowym” rozporządzeniu  – w celu wyrażenia opinii.

 

 

Pragniemy nadmienić, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska,  które wszak współtworzymy.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy obecnie do lektury projektu z 17.01.2017 r. wraz z uzasadnieniem – zamieszczonych na końcu niniejszego artykułu. Czasu na zajęcie stanowiska zostało niewiele dlatego zachęcamy do przekazywania do 06.02.2017r. swoich opinii i uwag odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na adres  zarzad@siprp.pl , albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

 

Opinia naszego Stowarzyszenia w zakresie ww. projektu zostanie przesłana do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Prawa Pracy, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa oraz opublikowana na www.siprp.pl

 

do pobrania:

 

projekt rozporządzenia  –http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12294450/12408258/12408259/dokument269665.pdf

 

uzasadnienie –  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12294450/12408258/12408259/dokument269666.pdf

 

pismo kierujące projekt do konsultacji – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12294450/12408258/12408260/dokument269668.pdf

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.