Upadki na tym samym poziomie (AD.2014)

23 maja 2012 | Bez kategorii

 

W dniach 21 i 22 maja 2012  r. w Kopenhadze odbyło się spotkanie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (Senior Labour Inspectors Committee SLIC),  z udziałem Głównego Inspektora Pracy p. Anny Tomczyk oraz Zastępcy Głównego Inspektora pracy  p. Grzegorza Łyjaka.  Wyjaśniając intrygujący tytuł  naszej notatki śpieszymy donieść, iż obrady plenarne Komitetu w drugim dniu spotkania skupiały się wokół nowej inicjatywy SLIC, tj. kampanii kontrolno-informacyjnej, która odbędzie się w 2014 roku: „Upadki na tym samym poziomie”… Okazuje się że zdarzenia takie są przyczyną 14 proc. wszystkich zdarzeń wypadkowych w miejscu pracy skutkujących absencją dłuższą niż 3 dni (wg danych EUROSTAT za 2008 rok)…

Jak czytamy w oficjalnym  komunikacie zamieszczonym na stronie  internetowej Państwowej Inspekcji Pracy, polska inspekcja zgłosiła swój akces do grupy roboczej, która zajmie się przygotowaniem założeń, harmonogramu oraz produktów kampanii, jak również jej ewaluacją. Koordynację działań na szczeblu unijnym powierzono inspekcji pracy w Estonii.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.