Ustawa okołobudżetowa na 2018 r. W Senacie ważą się losy budżetu PIP na 2018 r.

29 listopada 2017 | Bez kategorii

 

Informujemy, że w dniu 30.11.2017 r. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   rozpatrzy przyjętą  przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

 

Ustawa ta,  o ile nic się w Senacie nie zmieni, postanowieniami  art. 7 „zamrozi”  w 2018 r. Fundusz wynagrodzeń  zdecydowanej większości jednostek sfery budżetowej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy. Oznaczać to może, że pomimo już uchwalonego przez Sejm nałożenia na inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy od 1.03.2018 r. nowych zadań związanych z kontrolą ograniczenia handlu w niedziele i niektóre inne dni, ustawodawca nie przewidział dodatkowych  środków na realizację tego ważnego społecznie zadania.  

 

Informujemy, iż w imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, członków Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Nr 15 NSZZ „Solidarność – 80” w Państwowej Inspekcji Pracy oraz inspektorów pracy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej skierowaliśmy do senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych apel  z  28.11.2017r. o wyłączenie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy  w wysokości 16 500 tys. zł z ustawy okołobudżetowej celem zapewnienia odpowiednich środków na realizację przez Państwową Inspekcję Pracy zadań nałożonych przez ustawodawcę. ….

 

Umożliwiłoby to także wzrost funduszu wynagrodzeń PIP na 2018 r. i przeprowadzenie kolejnego etapu niwelowania skutków dokonanego przez byłe kierownictwo GIP przed kilkoma laty dobrowolnego zrzeczenia się możliwego wówczas wzrostu wynagrodzeń wynikającego z inflacji.

 

Apel naszej reprezentacji „zawieszony” już został na stronie internetowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na obecnym etapie procedowania ustawy okołobudżetowej  to od senatorów zależy,  jakie poprawki do ustawy budżetowej będą głosowane na  Komisji Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1.12.2017 r.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.