VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Łódź, 11.05.2012r.

14 maja 2012 | Bez kategorii

 

W Łodzi odbył się VI Krajowy  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Związek ten liczy około 1300 członków, którzy reprezentowani byli przez ponad 100 delegatów. Gośćmi Zjazdu były Panie: Anna Tomczyk (Główny Inspektor Pracy) oraz Iwona Hickiewicz (Zastępca Głównego Inspektora Pracy). Główny Inspektor Pracy odpowiadał na liczne pytania kierowane przez delegatów, dotyczące zarówno bieżącej sytuacji, jak i perspektyw Państwowej Inspekcji Pracy. W podstawowej i dyskutowanej szeroko kwestii wynagrodzeń Pani Główna Inspektor Pracy poinformowała zebranych, iż brak jest jasnych perspektyw ogólnych podwyżek w naszym Urzędzie na przestrzeni najbliższych 3 lat… Zadeklarowała jednak podejmowanie przez kierownictwo wszelkich możliwych działań w tym zakresie, i dokonywanie w określonych sytuacjach podwyższania wynagrodzeń w ramach posiadanych środków.

Zjazd udzielił absolutorium ustępującej Komisji Krajowej w składzie Tomasz Krzemienowski, Mariusz Szada-Borzyszkowski, Jolanta Zedlewska, Wojciech Dziedzic, Jarosław Uhornicki, Piotr Szymański.

Odbyły się wybory nowych władz Związku. W skład nowej Komisji Krajowej weszli: Tomasz Krzemienowski (przewodniczący), Roman Charkiewicz (wiceprzewodniczący), Jolanta Zedlewska (wiceprzewodniczący), Mariusz Szada-Borzyszkowski (sekretarz), Wojciech Dziedzic (skarbnik), Andrzej Rzewuski (członek), Krzysztof Bączkowski (członek). Do Głównej Komisji Rewizyjnej weszły: Elżbieta Łapińska – Żurkowska (przewodnicząca) oraz Teresa Domżalska i Izabela Pawłowska.

 

Wszystkim nowo wybranym członkom władz Związku serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w tak ważnej służbie społecznej.

 

Zjazd przyjął kilkanaście uchwał, w tym dotyczącą zrewaloryzowania do 31.03.2013r. wynagrodzeń brutto pracowników Państwowej Inspekcji pracy co najmniej o poziom inflacji za lata 2010-2012r., a także podwyższenia tak zrewaloryzowanych wynagrodzeń o 5% i doprowadzenie do zmniejszenia nieuzasadnionych różnic w zarobkach pracowników Państwowej Inspekcji Pracy realizujących zbliżone czynności służbowe. Podobnie istotną jest również uchwała zobowiązująca Komisję Krajową do podjęcia działań w celu przyłączenia się Związku do akcji protestacyjnej pracowników sfery budżetowej, z czym związane ma być referendum w sprawie form protestu (odbyć się ono powinno w terminie do 30.09.2012 r).

 

Z dużą satysfakcją odnotowujemy także, iż szereg przyjętych przez Zjazd uchwał odpowiada inicjatywom podejmowanym przez nasze Stowarzyszenie. Uchwały te dotyczyły m.in.

 

 • wprowadzenia w PIP podmiotowego zakresu stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu zgodnej ze stanowiskiem Rządu RP,
 • umożliwienia inspektorom pracy posługiwania się w  pismach urzędowych kierowanych do obywateli i innych podmiotów prawnych – godłem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokonania oceny ergonomicznej oprogramowania „Navigator”.

 

Na zakończenie Zjazdu, Przewodniczący zaprosił obecnego na Zjeździe Prezesa Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, Leszka Rymarowicza o zabranie głosu. W krótkim wystąpieniu Prezes SIPRP wyraził członkom Związku podziękowanie za życzliwość, a władzom za dotychczasową współpracę, a także złożył gratulacje wybranym członkom Komisji Krajowej i Głównej Komisji Rewizyjnej. Zapewnił Komisję Krajową o woli dalszego współdziałania naszych organizacji dla realizacji wspólnych celów. Przewodniczący Komisji Krajowej Tomasz Krzemienowski również zadeklarował wolę i chęć dalszej współpracy.

Dziękujemy wszystkim delegatom zebranym na Zjeździe za przekazywane powszechnie wyrazy poparcia naszych działań i bardzo sympatyczne przyjęcie przedstawicieli SIPRP.

 

Do zobaczenia!


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 7 do wpisu “VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Łódź, 11.05.2012r.”

 • 1 Max napisał(a):

  Z lektury wynika, że Delegaci obecni na Krajowym Zjeździe stanęli na wysokości zadania i w Łodzi podjęto odważne uchwały, do których realizacji jest obowiązana Komisja Krajowa. Szkoda tylko, że nie było to dwa lata temu wówczas może nie mielibyśmy zamrożonych wynagrodzeń.

 • 2 mmm napisał(a):

  Niestety postulaty to pobożne życzenia związków. Obecnie w Polsce rudego (Tusk) trzeba stanąć (strajkować) lub wyjść na ulice, żeby zostać wysłuchanym. A tak na marginesie to ciekawych czasów dożyliśmy – partie postsolidarnościowe (POPIS) od 2005 r. powoli niszczą instytucję o prawie 100-letniej tradycji. Piłsudski (ostatni mąż stanu RP) na Wawelu chyba przewraca się w grobie. Gdyby żył zapewne powiedziałby do Panów T. i K. „Wam kury szczać wyprowadzać a nie polityką się zajmować!”

 • 3 mateo napisał(a):

  Zmarnowane lata działania KK ZZPPIP po przewodnictwem nowego – starego przewodniczącego KK. Jak można było odpuścić realizację porozumienia płacowego zawarte pomiędzy ZZ a byłym GIP-em T. Zając? jak można było dopuścić do wprowadzenia NAVIGATORA-a? Ludzie ślepną. Gdzie byłli przedstawiciele KK ZZPPIP w czasie protestu budżetówki w dniu 12.03.2012 w Warszawie. To są tylko niektóre zagadnienia… Ciekawe czy zrobi cokolwiek zarząd w nowej kadencji….

 • 4 pablo napisał(a):

  osoby zasiadające w kk zzpip, to często osoby pełniące funkcje kierownicze w okręgach, są to osoby dobrze uposażone, tak więc brak podwyżek nie boli ich tak bardzo, a z drugiej strony podejmowanie przez nich zdecydowanych i odwaznych działań oznaczałoby tzw. wychylanie się, co ewentualnie mogłoby ich pozbawić tych posad, czyli działają w sposób zaprzeczający idei związkowca, tak na prawde mozemy nie zobaczyć żadnych podwyżek do 2015r. i nie dla tego że tych pieniędzy nie ma, tylko dla tego że mamy słabą siłę przebicia i nikt o nas nie walczy

 • 5 Iwan napisał(a):

  „Do odważnych świat należy” – Krytykować jest znacznie łatwiej niż samemu działać. Zamiast narzekać czego inni nie zrobili dla Ciebie i czego pewnie nie zrobią może lepiej dać sobie szansę – czas więc w następnych wyborach samemu wystartować najpierw do Okręgu, a potem być może do „Krajówki”. Zanim to jednak nastąpi to członkowie związku mogą już teraz wymagać od wybranych przez siebie członków Komisji Okręgowej i Krajowej sukcesywnego podejmowania działań zgodnie z podjętymi uchwałami odpowiednio niedawnych Zebrań w Okręgu i Zjazdu Krajowego.

 • 6 florek napisał(a):

  Była taka bardzo istotna uchwała zjazdu krajowego: „uchwała zobowiązująca Komisję Krajową do podjęcia działań w celu przyłączenia się Związku do akcji protestacyjnej pracowników sfery budżetowej, z czym związane ma być referendum w sprawie form protestu (odbyć się ono powinno w terminie do 30.09.2012 r).” I co? Jest grudzień. Strona internetowa związku nieaktualizowana od września, a KRS ma stan z kwietnia. Na tym tle aktywność SIPR to majstersztyk. Śpiochy związkowe – obudźcie się!

 • 7 Kamil napisał(a):

  Tych uchwał na Krajowym Zjeździe Delegatów ZZPPIP w Łodzi było przecież sporo – od tego czasu minęło 7 miesięcy – nic na ten temat nie wiadomo. Chyba wielu z nas interesuje co konkretnie w tej sprawie zrobiła Komisja Krajowa ZZPPIP oraz czy i kiedy doprowadzi do zrealizowania tych uchwał?. Może ktoś, kto ma wiedzę na ten temat uchyli rąbka tajemnicy.