Wniosek o wyrażenie przez SIPRP opinii do projektu „rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.

07 maja 2017 | Bez kategorii

Pani Jadwiga Emilewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów pismem z dnia 19.04.2017 r. zwróciła się do sześciu imiennie wskazanych podmiotów tj.: Rady Dialogu Społecznego, Krajowej Izby Gospodarczej, Naczelnej Organizacji Technicznej, Zarządu Głównego Związku zakładów Doskonalenia Zawodowego, Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Transportu – z prośbą o wyrażenie opinii  w zakresie projektu (z dnia 10.04.2017 r.) „rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. ( PDF pisma przewodniego  ).

 

Z przesłanego do SIPRP pisma wynika, że ww. projekt zastąpi rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650,z późn. zm.).

 

Jest to dla naszego Stowarzyszenia na tej krótkiej liście organizacji obywatelskich pro bono ogromny zaszczyt i niewątpliwe kolejne wyróżnienie. ……

 

Informujemy, że nadsyłane opinie naszych członków, a także czytelników strony www.siprp.pl (za które serdecznie dziękujemy) tak, jak to jest za każdym razem zostaną wzięte pod uwagę przy zajmowaniu stanowiska przez Zarząd SIPRP.

 

Opinia naszego Stowarzyszenia w zakresie ww. projektu po jej sporządzeniu zostanie przesłana do Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

 

do pobrania:

 

projekt –

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//527/12297751/12430446/12430447/dokument286322.pdf

uzasadnienie –

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//527/12297751/12430446/12430447/dokument286323.pdf


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.