Wokół budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2019 – cd. (2)

17 stycznia 2019 | Bez kategorii

W dniu 16.01.2019 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalił ustawę budżetową na 2019 r. Nim ustawa ta trafi do Senatu uwagę naszych czytelników chcemy zwrócić  na dwie  poprawki  wniesione na poprzednim posiedzeniu Sejmu (podczas drugiego czytania), dotyczące budżetu Państwowej Inspekcji Pracy, które były głosowane w Sejmie przed jej uchwaleniem.

 

Poprawka nr 22

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług o kwotę 19.697 tys. zł (dz. 756), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na realizację nowych i priorytetowych dla strony społecznej zadań, takich jak nadzór nad realizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, kontrola wypłacania wynagrodzeń w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej.” – zgłoszona przez KP KUKIZ’15. …..

 

W głosowaniu nr 154: za jej przyjęciem głosowało 180 posłów, przeciwko 234 posłów, a od głosu wstrzymało się 11 posłów.

 

Poprawka nr 99

W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 8.000 tys. zł (rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych), w tym wynagrodzenia osobowe 6.741 tys. zł.” – zgłoszona przez KP  PIS.

 

W głosowaniu nr 418: za jej przyjęciem głosowało 419 posłów, przeciwko 6 posłów, a od głosu wstrzymało się 3 posłów.

 

Ustawę budżetową, z wprowadzonymi poprawkami uchwalono w głosowaniu  nr 440.

 

źródło – www.sejm.gov.pl


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.