Zaproszenie na V Sympozjum Komisji Ergonomii PAU.

28 listopada 2018 | Bez kategorii

Szanowne koleżanki i koledzy inspektorzy pracy. W najbliższy piątek i sobotę (tj. 30. listopada i 1. grudnia) odbędzie się w Krakowie V Sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności. Tematem w tym roku jest: „Ergonomia wobec problemów masowości i globalizacji„. Nadarza się więc niepowtarzalna okazja, aby w czasie wolnym od nawału obowiązków służbowych, bez sprawozdawczości i statystyki, w dodatku bez wydatkowania „pieniążków” budżetowych spotkać się z tuzami polskiej ergonomii –  profesorami: Ewą Górską, Leszkiem Pacholskim,  Tadeuszem Juliszewskim, Maciejem Złowodzkim czy Danutą Roman- Liu.

 

Istniejącego i pogłębiającego się deficytu wiedzy z zakresu współczesnej ergonomii nie da się niestety uzupełnić unitarnymi szkoleniami czy okazjonalnymi wykładami prowadzonymi przez osoby nie będące ergonomistami, opartymi wyłącznie na wydanych przed wieloma latami zdezaktualizowanych podręcznikach. ……

 

Szczególna to gratka dla  rzeczoznawców z zakresu BHP i ergonomii, których w naszym gronie nie brakuje. Może ktoś jeszcze nie słyszał np. o osiągnięciach ergonomii inkluzywnej czy diagnostyce w systemach Motion Capture?

 

Miejsce obrad: Mała Aula (I p.) w budynku PAU przy ul. Sławkowskiej 17. 

 

Serdecznie PT. Koleżanki i Kolegów zapraszam. 

 

Dr Leszek Rymarowicz

Prezes SIPRP

Członek Komisji Ergonomicznej

Polskiej Akademii Nauk  …….

—————————————————————————————————————— 

 

PIĄTEK, 30.11.2018

 

14.45-16.00    SESJA I  (przewodniczący – Prof. dr hab. inż. Edwin TYTYK)

Maciej Złowodzki (PK) – Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji

Edwin Tytyk (PP) – Ergonomia ekskluzywna czy inkluzywna w dobie wielkoskalowości i globalizacji działań

Aneta Kossobudzka-Górska, Ewa Górska (PW) – Analiza światowych trendów w badaniach i formach kształcenia ergonomii

16.00-16.15        Przerwa na kawę

16.15-17.30     SESJA II(przewodniczący – Prof. dr hab. inż. Tadeusz JULISZEWSKI)

Leszek Pacholski (PP) – Perspektywy zmienności paradygmatów ergonomii i organizacji przemysłowych procesów wytwarzania maszyn

Małgorzata Sławińska (PP) – Autoprojektowanie funkcją elastycznego doskonalenia ergonomiczności wyrobu

Marcin Butlewski (PP) – Projektowanie dla Dynamicznego Zróżnicowania w odpowiedzi na wyzwania współczesnych społeczeństw

Grzegorz Dahlke (PP) – Systemy „Motion Capture” w diagnozowaniu procesów produkcyjnych

17.30-17.45     Przerwa na kawę

17.45-18.45     SESJA III(przewodniczący – Dr hab. inż. Ewa GÓRSKA, prof. PW)

Tadeusz Juliszewski (UR) – Inżynieria biosystemów wobec globalizacji

Paweł Kiełbasa (UR) – Analiza ergonomiczna wybranych interfejsów operatorskich współczesnych wysokowydajnych maszyn

Danuta Roman-Liu (CIOP) – Normy Europejskie jako narzędzie zmniejszające ryzyko rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych u pracowników

18.45-19.00     Podsumowanie

 

SOBOTA 01.12.2018

10.00-10.45     SESJA IV  (przewodniczący – Prof. dr hab. inż. arch. Maciej ZŁOWODZKI)

Wiesława Nowacka (SGGW) – Regionalne uwarunkowania nauczania i wdrażania ergonomii

Karolina Trzyniec (UR) – Wyzwania współczesnego szkolnictwa

10.45-11.00     Przerwa na kawę

11.00-13.00     SESJA V(przewodniczący – Dr hab. Halszka OGIŃSKA)

Piotr Winskowski (PK) – O sposobie stawiania zagadnień architektonicznych na zaawansowanym etapie globalizacji – aspekty ergonomiczne

Manezha Dost (PK) – Architektura i zmysły. Wyrażanie odrębności w czasach globalizacji.

Matylda Wdowiarz-Bilska (PK) – Miasto epoki globalizacji a przestrzenie pracy 

Anna Taczalska (PK) – Globalizacja a ewolucja przestrzeni pracy biurowej

Marcin Kulpa (PK) – O warunkach ochrony masowej na wielkogabarytowych obiektach sportowych

Agnieszka Trąbka (UJ) – Proces „oswajania” miasta przez polskich migrantów mieszkających w Londynie i w Oslo

 —————————————————————————————————–

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.