Zmiany zasad szkoleń w dziedzinie bhp – ciąg dalszy.

28 czerwca 2012 | Bez kategorii

 

Przypominamy, że wzięliśmy udział w społecznych konsultacjach propozycji zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.).    Z inicjatywą taką   wystąpiło  Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu.

Po przeanalizowaniu projektu zmian i zebraniu opinii środowiska inspektorów pracy,  Zarząd Główny SIPRP opracował i przesłał wnioskodawcy oraz Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej stosowną opinię.

Projekt zmian oraz nasze stanowisko znaleźć można na …. naszej stronie internetowej we wpisie  z dnia 23.03.2012 r.

Z Biuletynu z  20 posiedzenia Rady Ochrony Pracy  znajdujemy informację o przekazaniu przez to gremium resortowi pracy propozycji zmian w przedmiotowym rozporządzeniu. Mamy nadzieję że nasza wspólna praca zostanie chociaż w części uwzględniona w dalszym toku prac legislacyjnych.

Wszystkim uczestnikom dyskusji serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszej obywatelskiej aktywności.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.