Kodeks Etyki Pracowników PIP oraz podsumowanie sondażu nr 26.

23 marca 2014 | Bez kategorii

podatnicy.orgW kolejnym sondażu zapytaliśmy naszych Czytelników: „Czy Kodeks Etyki Pracownika PIP może być wprowadzony zarządzeniem Najwyższego Kierownictwa, bez akceptacji reprezentujących ogół pracowników organizacji związkowych?

 

Głosowanie na naszej stronie internetowej odbyło się w okresie 15.01.2014 r. – 15.02.2014 r.  W tym  czasie odnotowano ok. 3000 odwiedzin na stronie SIPRP. Spośród głosujących aż 96 opowiedziało się za tym, że Kodeks Etyki Pracownika PIP nie powinien być wprowadzony zarządzeniem Najwyższego Kierownictwa, bez akceptacji reprezentujących ogół pracowników organizacji związkowych, a jedynie 4 % głosujących miało odmienne zdanie w tym zakresie.

 

W międzyczasie Główny Inspektor Pracy  wprowadził Kodeks Etyki zarządzeniem 2/14 z 7 lutego 2014 r w sprawie przyjęcia do stosowania Kodeksu Etyki Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Według informacji jakie posiada SIPRP – tekst tego dokumentu nie został niestety uzgodniony z reprezentującymi ogół pracowników organizacjami związkowymi działającymi w Państwowej Inspekcji Pracy. Może i szkoda ? ….

 

Należy zauważyć, iż dokument ten pierwotne stanowić miał ważną część procedury dokonywania tzw. ocen bieżących inspektorów pracy, a przestrzeganie jego zapisów miało być przedmiotem bieżącej kontroli sprawowanej przez nadinspektorów pracy (koordynatorów).  Jednak w efekcie konsultacji społecznych i jasno wyrażonego stanowiska obu organizacji związkowych (a także SIPRP) – „obszar etyki” został wyłączony z zakresu tychże ocen.

 

I jak widać ten nie uwzględniony tekst doczekał się publikacji jako samoistny akt prawny Państwowej Inspekcji Pracy. Może i dobrze ?

 

„Kodeks Etyki” obowiązuje wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.  Wskazano w nim m.in: „Pracownicy są zobligowani do przestrzegania Kodeksu podczas wypełniania codziennych obowiązków pracowniczych w instytucji, jak i poza nią, w stosunku do swoich współpracowników, przełożonych, podwładnych, jak i partnerów społecznych, pracodawców, przedsiębiorców i pracowników kontrolowanych zakładów pracy, klientów i wszystkich osób, z jakimi mają kontakt służbowy (…).”

 

„Kodeks”, oparty na innych wprowadzonych w administracji państwowej analogicznych dokumentach – oparto na 4 generalnych zasadach:

 •  Zasadzie uczciwości,
 • Zasadzie kultury osobistej, szacunku i uprzejmości,
 • Zasadzie bezstronności i obiektywizmu,
 • Zasadzie staranności i rzetelności.

 

Jesteśmy przekonani, że wszyscy pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, niezależnie od tego czy dokument taki został formalnie wprowadzony, czy też nie, i niezależnie od tego na jakim szczeblu kariery zawodowej aktualnie się znajdują –  w swoim codziennym działaniu spełniają najwyższe standardy etyczne.

 

Informujemy o Kodeksie Etyki nie tyle naszych czytelników – pracowników PIP (dla których dokument na pewno jest znany), ale wszystkie osoby interesujące się problematyką ochrony pracy w Polsce, a nade wszystko interesariuszy Państwowej Inspekcji Pracy.  W końcowej części wpisu udostępniamy pełen  tekst dokumentu, który dla niezorientowanego czytelnika może być trudny do odnalezienia, ponieważ nie został na razie opublikowany na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: www. pip.gov.pl .

 

I korzystając z oczywistej okazji zapraszamy do szerokiej dyskusji na naszej stronie internetowej. Czy wszystko w nim jest zrozumiałe?, Czy może czegoś w tekście brakuje ? Jak postąpić w sytuacji wątpliwej ?

 

Zapraszamy do zamieszczania swoich komentarzy, a osoby, które z różnych względów nie chcą upubliczniać swoich poglądów, zapraszamy do przesyłania uwag na adres Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

do pobrania:

 

Kodeks Etyki Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy

 

 

W następnym sondażu zapytamy Was:

 

Czy w twojej ocenie w aktualnym budżecie  PIP występują obszary, w których można poczynić oszczędności, a pozyskane w ten sposób środki  (przy zamrożonym budżecie)  przeznaczyć na podwyżki wynagrodzeń pracowników ?


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 34 do wpisu “Kodeks Etyki Pracowników PIP oraz podsumowanie sondażu nr 26.”

 • 1 Iwo napisał(a):

  kto faktycznie chce zgłębić to zagadnienie niech sobie zaglądnie pod adres: http://antykorupcja.gov.pl/ak/import/kodeksy-etyczne – (jest tam sporo kodeksów etycznych do wyboru).

 • 2 Bard napisał(a):

  Do „OP” – chyba nie pracujesz w naszej instytucji, ale niech będzie podejmę rękawicę = młodszy inspektor pracy 2300zł na rękę,a nagroda dla z-cy OIP-a 3000-3500zł tj. odnośnie etyki zawodowej i rzetelności; uchylanie decyzji ip-a bez konsultacji z nim tj. odnośnie rzetelności i bezstronności. Przesuwanie w nieskończoność decyzji zaprzestania działalności, tj, odnośnie staranności i obiktywizmu/

 • 3 Jaś napisał(a):

  do Barda – Odnośnie uchylania decyzji i przesuwania terminu moim zdaniem podane przykłady nie są sprzeczne z prawem – kuknij do KPA, nie można więc mówić o naruszeniu zasad etycznych. Co do kwot wynagrodzenia młodszych ip-ów i nagród Zastępców OIP-ów to ich wysokość jest przecież ustalana przez GIP-a ze związkami zawodowymi, wiec moim zdaniem to właśnie tam młodsi stażem koledzy mogą/powinni kierować żądania w tym zakresie. Jeżeli przynależą do związków to może zamiast czekać aż ktoś za nich sprawę ewentualnie kiedyś załatwi warto przeczytać statut, który określa ich prawa, a powinności związku w tym zakresie. Może wzorem inspektorów z Krakowa trzeba by zacząć domagać się rozwiązania „problemu płacowego” i podjęcia adekwatnych działań od władz związku.

 • 4 OP napisał(a):

  Do Barda – w sytuacji, gdy IP wyda błędną decyzję od której strona wnosi odwołanie, a ten nie chce jej uchylić w trybie samokontroli – co innego ma zrobić Okręgowy Inspektor Pracy niż uchylić taką decyzję lub ją zmienić. KPA szczegółowo określa kto i co ma robić z takimi decyzjami. Natomiast z decyzją zaprzestania działalności mogą wiązać się sprawy o odszkodowanie od Urzędu (organu) więc moim zdaniem trzeba postępować z nimi ostrożnie. Nie wydaje się takich decyzji w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia, więc przesunięcie terminu jest dopuszczalne. Moim zdaniem powyższe praktyki nie naruszają ww. zasad.

 • 5 Bard napisał(a):

  Kolego „OP” – każdy inspektor ponosi odpowiedzialność za skutki błędnych decyzji. czyli prosty frontowy IP ma płacić odszkodowanie,a OIP jest innym urzędnikiem i lepiej przeciągać w czasie decyzje ( które są z rygorem natychmiastowej wykonalności) i czekać na litość przedsiębiorcy. Mówisz KPA – postudiuj trochę przepisy o sposobie wnoszenia odwołań od decyzji i potem możemy podyskutować. Ze strachu można robić wszystkie dziwne rzeczy – a ja Ciebie zapytam, czy etyczne jest pobieranie w przypadku dużej strachliwości wysoka pensję?! Moim zdaniem – nie!

 • 6 07 zgłoś się napisał(a):

  OP co za brednie wypisujesz… OIP może zwlekać z decyzją o zaprzestaniu działalności… a czym się różni decyzja wydana przez IP a OIP z punktu widzenia KPA… niczym obie decyzje są wydawane przez organy ( różna jest tylko instancja ) Na odszkodowanie jest narażony zarówno IP jak i OIP ale według Ciebie to tylko OIP może zwlekać z decyzją bo przecież są równi i równiejsi…

 • 7 King napisał(a):

  Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie złamaniem Kodeksu Etyki było by np. gdyby ktoś spośród osób, których ten kodeks dotyczy czyli spośród pracowników PIP, w tym szeroko rozumianego kierownictwa polecał pisać skargi na inspektorów lub dopuścił się czynu powszechnie uważanego za naganny jak np fałszowanie dokumentacji, zacieranie śladów, mataczenie, wykorzystywanie państwowego mienia w celach prywatnych (np samochody służbowe), czy może ucieczka z miejsca wypadku, w którym uczestniczył z obawy o konsekwencje.

 • 8 Pytający napisał(a):

  Kolejny z rzędu przewodniczący Związku Zawodowego PPIP zostaje (tym razem) Zastępcą OIP-a. Moim zdaniem to nieetyczne względem jego wyborców, którzy powierzyli mu mandat na 4 lata. Ciekawe, co konkretnie uzasadniało ten awans w tym akurat momencie kiedy wielkimi krokami zbliża się Zjazd połówkowy i rozliczenie wykonania uchwał?

 • 9 xenomorph napisał(a):

  Do pytającego, jak widzisz przyjacielu Kodeks Etyki nie dotyczy „elity” naszego urzędu, Kodeks dotyczy tylko tych, których można uciszyć ocenami…