O programie działania PIP na 2019 r., o realnych szansach na wzrost wynagrodzeń i o bieżących problemach inspekcji. Posiedzenie Rady Ochrony Pracy.

16 stycznia 2019 | Bez kategorii

W dniu 15 stycznia odbyło się posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy, na którym Rada m. in. przyjęła pozytywne stanowisko w sprawie programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2019 r. Znaczącym akcentem w obradach była troska o wzmocnienie PIP, także poprzez zwiększenie budżetu w części obejmującej wynagrodzenia. Odpowiada to postulatom środowiska, artykułowanym od kilku lat przez inspekcyjne związki zawodowe, a także przez nasze Stowarzyszenie, które miało zaszczyt pierwsze wprowadzić ten problem w debatę publiczną i wyliczyć owe 40+ zadań ustawowych realizowanych przez inspektorów pracy. Z oficjalnym sprawozdaniem z obrad ROP można zapoznać się tu: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/100341,akceptacja-programu-dzialania.html

 

W toku posiedzenia poseł Janusz Śniadek – Przewodniczący Rady poinformował zebranych m. in, że  „(…) ma być w tej chwili realizowana  poprawka przywracająca znaczną część tej kwoty – 8 mln zł zostało wynegocjowane i to ma być przywrócone i adresowane na płace (…)”. Trzymamy kciuki, aby plan ten doczekał się realizacji. Jak co roku, także i w tym braliśmy aktywny udział w lobbingu na rzecz zniwelowania, a przynajmniej zmniejszenia dokonanego w Sejmie uszczuplenia  zaproponowanego przez głównego inspektora pracy budżetu PIP. ….

 

Aby nie być podejrzewani o ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa informujemy, iż informację o tym planie upublicznił na szerokim forum Gazety Prawnej, (prawie)zawsze dobrze poinformowany ze źródeł najbliższych władzy – redaktor Łukasz Guza: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392230,wiecej-pieniedzy-dla-panstwowej-inspekcji- pracy.html

 

Podkreślaliśmy także aktywność Prezydium Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność”: http://www.siprp.pl/wokol-budzetu-panstwowej-inspekcji-pracy-na-rok-2019-cd/.

 

Wydaje się że ten element oraz szczególne zaangażowanie się w sprawę Inspekcji  Przewodniczącego KK Piotra Dudy – ma w tym roku, podobnie jak dwa lata temu – znaczenie kluczowe.

 

Ciekawy przebieg miało ostatnich kilka minut posiedzenia ROP. Głos zabrała poseł Izabella Katarzyna Mrzygłocka, przewodnicząca ROP poprzedniej kadencji i laureat Nagrody im. H.Krahelskiej, dopytując się o toczony w Inspekcji spór zbiorowy, „specjalny” kurs inspektorski zakończony w grudniu 2018 r., prawidłowość planowania czasu pracy uczestników tego wydarzenia oraz wysokość wynagrodzeń wymienionych z imienia, nazwiska i województwa osób. Co do sporu zborowego wyjaśnień udzielił zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski. Z jego wypowiedzi wynikało że spodziewa się zakończenia sporu zbiorowego poprzez porozumienie, które aktualnie jest w GIP przygotowywane. Na pozostałe pytania odpowiadał główny inspektor pracy, który zobowiązał się także do udzielenia pani poseł pisemnej odpowiedzi.

 

Relacja z obrad ROP w dniu 15.01.2019 r.:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=64BEAC8958D6CFCBC1258382003F243F# 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.