Odbiurokratyzowanie biurokracji. Wakacyjnej antymetryki ciąg dalszy.

14 sierpnia 2012 | Bez kategorii


Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP otrzymało odpowiedź na pisma skierowane do Ministra Administracji i Cyfryzacji, w których postulowaliśmy zniesienie obowiązku prowadzenia metryk spraw administracyjnych w odniesieniu do nakazów wydawanych przez inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Przytoczyliśmy wiele argumentów, od prawnych poczynając, na zdroworozsądkowych i finansowych kończąc. Nie zawahaliśmy się nawet użyć casusu palmy wielkanocnej (linki do wpisów:  z dnia 16.04.2012r.   ,  z dnia 11.07.2012r.)

 

W odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej  MAiC, Pana Grzegorza Ziomka, oprócz uzasadnienia celowości wprowadzenia metryk (czego en bloc nie negujemy), stwierdzono iż wydanie rozporządzenia zawierającego katalog  spraw wyłączonych z obowiązku prowadzenia metryki poprzedzone było konsultacjami i zamieszczeniem projektu katalogu na stronie BIP MAIC. Ministerstwo analizowało zgłoszone propozycje wyłączeń pod kątem kryteriów  wskazanych w delegacji ustawowej – pamiętając jednocześnie, że zasadą jest prowadzenie metryki sprawy, a wyłączenia spod tego obowiązku stanowią wyjątek.

 

Szkoda, że propozycje wyłączeń nie dotyczyły trzystu tysięcy decyzji wydawanych corocznie przez znanych z imienia i nazwiska inspektorów pracy. Z przebiegu zdarzeń wynika więc,  że racje i interesy zawodowe środowiska inspektorów pracy, a tak naprawdę prawa naszych interesariuszy –  powinny być reprezentowane  bardziej skutecznie …..

Z otrzymanego pisma dowiadujemy się że przedmiotowe rozporządzenie obowiązuje zbyt krótko, aby można było mówić o konieczności jego nowelizacji. Zawarto w nim także myśl, iż „poszerzenie katalogu wyłączeń […] może w efekcie doprowadzić do sytuacji, w której wyłączenie spod tego obowiązku stanie się zasadą, a prowadzenie metryki  – wyjątkiem – co stanie w sprzeczności z założeniami posłów projektodawców wprowadzenia do Kodeksu postępowania administracyjnego art. 66a”.  Jesteśmy przekonani, czemu daliśmy wyraz w pismach kierowanych do Ministra Boniego, iż w odniesieniu do nakazów wydawanych przez inspektorów pracy, nie występują ustawowe przesłanki prowadzenia metryk – tj. brak jest wyodrębnionego postępowania administracyjnego, nie występują inne osoby uczestniczące w postępowaniu, a wszelkie działania inspektorów pracy w zakresie wydawania decyzji są jednoznacznie udokumentowane w tworzonych dotychczas dokumentach. Mamy wrażenie graniczące z pewnością, że nawet posłowie projektodawcy są w stanie przyjąć i uznać za słuszne nasze argumenty.

 

Zauważyć należy, że w piśmie Ministerstwa zawarto brzmiącą optymistycznie deklarację, iż „na chwilę obecną w MAiC zbierane są i analizowane spływające sygnały od organów administracji publicznej o konieczności dokonania nowelizacji […] rozporządzenia poprzez rozszerzenie listy postępowań, w której obowiązek prowadzenia metryki spraw jest wyłączony. Postulaty przedłożone w piśmie Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej […] zostaną przeanalizowane i wzięte pod  uwagę przy ewentualnych pracach nad nowelizacją […] rozporządzenia.

 

Nie jest to miejsce na kolejne przytaczanie oczywistych argumentów czy prowadzenie polemiki. Mamy nadzieję, że proponowane przez Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP racjonalne i jak najbardziej zgodne z literą ustawy, a może i założeniami posłów projektodawców rozwiązanie – zostanie przyjęte i wejdzie w życie. Będziemy przyglądać się dalszemu rozwojowi sprawy i pozwolimy sobie o tej sprawie od czasu do czasu przypominać Ministerstwu.

 

Naszą korespondencję  w sprawie metryk przesyłamy także wspomnianym przez MAiC posłom projektodawcom.

 

skan pisma do pobrania


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 2 do wpisu “Odbiurokratyzowanie biurokracji. Wakacyjnej antymetryki ciąg dalszy.”

  • 1 mateo napisał(a):

    I gdzie tutaj „mądra” instytucja pod nazwą GIP. Winne też są OIP-y – szczególnie ci z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku. należałoby zapytać także gdzie była przy wprowadzeniu tego rozporządzenia KK ZZPIP. Życie na co dzień posuwa się zdecydowanymi krokami do przodu,a PIP „śpi” i uważa, że nic się nie zmieniło. szkoda, że tylko niektórzy z inspektorów pracy potrafią zająć stanowisko w sprawach bolączek urzędu. Nie jest sztuką stać z boku i za plecami wyrażać krytyczne stanowisko. Mottem stowarzyszenia jest „w jedności i masie siła” i tak winno być w całej PIP.

  • 2 Kamil napisał(a):

    W PIP stosowana jest zasada „jakoś to będzie” – dlatego mamy to, co mamy, a nowe regulacje czasami nas zaskakują. Okazuje się, że tak, jak z przykładowymi metrykami można było w porę zareagować i spowodować wyłączenie naszej instytucji z tego obowiązku ale ktoś zwyczajnie zawalił sprawę. Ciekawe kto w GIP-ie ma to w swoim zakresie czynności i czy został z tego rozliczony? Pamiętamy przecież, że o przepisie dowiedzieliśmy się z Centrali po prawie 3 tygodniach od jego wejścia w życie.