Podmiotowy zakres stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu – w opinii Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

04 maja 2012 | Bez kategorii

 

Na wniosek Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, Minister  Pracy i Polityki Społecznej przesłał opinię  z 20.04.2012r. w sprawie podmiotowego zakresu stosowania Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjętej w Genewie 11 lipca 1947r.

 

Z otrzymanego przez SIPRP pisma wynika, że:

W Rzeczypospolitej Polskiej przyjęto powszechne stosowanie kontroli i nadzoru inspekcji pracy w stosunku do wszystkich podmiotów, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, a postanowienia Konwencji MOP Nr 81 znajdują zastosowanie do tych wszystkich podmiotów, które podlegają polskiemu systemowi inspekcji pracy.

Takie określenie zakresu podmiotowego polskiego systemu inspekcji pracy w świetle postanowień Konwencji MOP Nr 81 zostało zawarte m.in. w stanowisku Rządu do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej  (druk 2739), przekazanym do Marszałka Sejmu RP w dniu 29.04.2010 r. (pismo znak: DSPA-140-23(4)/10).

Analogiczne stanowisko zajęła także Pani Jolanta Fedak,… poprzedni Minister Pracy i Polityki Społecznej, w pismach znak DPR-IV-0700-41/MK/11 z dnia 15.06.2011r. i znak DPR-IV-0700-64/MK/11 z dnia 12.10.2011 – stanowiących odpowiedzi na interpelacje w tej sprawie, złożone na wniosek założycieli SIPRP przez  Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Stanisława Rydzonia (dziękujemy!).

Jak wynika z powyższego, przyjęta i stosowana obecnie w Państwowej Inspekcji Pracy interpretacja podmiotowego zakresu stosowania Konwencji Nr 81 MOP jest odmienna od stanowiska przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualnie w Państwowej Inspekcji Pracy przyjęto wykładnię, iż Konwencja Nr 81 MOP obowiązuje jedynie w odniesieniu do podmiotów działających w przemyśle i handlu, nie obowiązuje natomiast w sferze szeroko rozumianych usług. Taką interpretację wprowadził do stosowania w jednostkach organizacyjnych PIP były Główny Inspektor Pracy Pan Tadeusz Jan Zając, pismem GPP-152-023-63/09 z dnia 9.03.2009 r. i potwierdził ją m.in. we wnioskach de lege ferenda Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawionych Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej  z dnia 15.12.2009 r. Zaznaczyć należy, że po wejściu w życie ustawy z dnia 2.08.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zarówno w oficjalnych stanowiskach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jak i w praktyce kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy przyjmowano, że Konwencja Nr 81 MOP ma zastosowanie do wszystkich podmiotów podlegających polskiemu systemowi inspekcji pracy, nie czyniąc w tym zakresie żadnych wyłączeń. W 2009 r., z nieznanych (przynajmniej SIPRP) powodów, były Główny Inspektor Pracy zmienił ww. wykładnię, arbitralnie zawężając stosowanie Konwencji Nr 81 MOP do zakładów pracy działających w przemyśle i handlu z wyłączeniem szeroko rozumianych usług. Na potrzebę zmiany takiego stanowiska wskazała już w dniu 3.02.2010  r. Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pani Jolanta Fedak  – w odpowiedzi na dezyderat nr 8 Komisji ds. Kontroli Państwowej skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Rząd wniosków de lege ferenda Państwowej Inspekcji Pracy.

Dla systemu inspekcji pracy w Polsce jest to zagadnienie fundamentalne. Fundamentalne dla sprawnego i skutecznego funkcjonowania inspektorów pracy, dla właściwej, gwarantowanej przez Konstytucję kontroli przestrzegania podstawowych praw obywatelskich, jak chociażby prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Nie powinno w tym zakresie być żadnych niejasności. Nie powinny funkcjonować w obiegu prawnym wzajemnie wykluczające się stanowiska różnych organów państwa.

Zagadnienie wymaga dokonania powtórnej analizy i zmiany przyjętych rozwiązań. Stosowanie Konwencji Nr 81 MOP w działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy PIP wobec wszystkich podmiotów kontrolowanych w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy (w tym bhp) i legalności zatrudnienia – pozwoliło by  na zwiększenie efektywności i sprawności działania organu kontrolnego, rezygnację z wielu procedur, które są zbędne i utrudniające osiągnięcie celów stawianych przed Państwową Inspekcją Pracy przez ustawodawcę procedur. Jest także drogą do racjonalizacji kosztów, czyli odciążenia budżetu zadaniowego.

Kopię otrzymanego pisma wraz z odnośnikami przesyłamy do wiadomości czynnikom decyzyjnym w zakresie polskiego systemu inspekcji pracy, z nadzieją na szybką i skuteczną reakcję.

 

do pobrania:

 

1) Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20.04.2012r. w sprawie podmiotowego zakresu stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjętej w Genewie 11 lipca 1947r.

 

 

2a) odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na interpelację nr 22670 – pismo znak DPR-IV-0700-41/MK/11 z dnia 15.06.2011r. – odp na interpelację 22670

 

2b) odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na interpelację nr 24347 – pismo  znak DPR-IV-0700-64/MK/11 z dnia 12.10.2011r. –  odp na interpelację nr 24347

 

 

 

 

 

 

3) stanowisko Rządu do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej  (druk 2739) – pismo znak: DSPA-140-23(4)/10)

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 7 do wpisu “Podmiotowy zakres stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu – w opinii Ministra Pracy i Polityki Społecznej.”

 • 1 mmm napisał(a):

  No to można powiedzieć, że jesteśmy świadkami pierwszego sukcesu Stowarzyszenia, które w zakresie sprawniejszego funkcjonowania instytucji zrobił więcej niż…

 • 2 Dyzio napisał(a):

  Ciekawe co jeszcze inspektorzy „zawdzięczają” swojemu poprzedniemu szefowi poza tym, że: kilka lat temu na mównicy Sejmowej samowolnie zrzekł się podwyżek dla całego Urzędu, wprowadził do stosowania tą dziwną wykładnię Konwencji 81 MOP sprzeczną ze stanowiskiem Rządu RP, która trwa do dziś.

 • 3 wicek napisał(a):

  kolego zapomniłes o jeszcze jednym znaczącym sukcesie poprzedniego „wybitnego” głównego inspektora, a mianowicie kontraktach które miały odnowić oblicze inspekcji pracy

 • 4 Max napisał(a):

  Wychodzi na to, że GIP nie potrzebuje żadnych opinii, czy stanowisk, bo i tak wie lepiej nie zważając na to co pisze Rząd RP w tej sprawie, ani nie zważając na opinie Ministrów Pracy tylko wprowadzając „swoją” odmienną interpretację w zakresie Konwencji Nr 81 MOP. Do czego to podobne?

 • 5 pablo napisał(a):

  można powiedzieć, ze to już specjalność GIP wydawanie opinii i stanowisk, które stanowią kłody rzucane pod nogi, w codziennej naszej pracy, wcześniej przy okazji zmiany ustawy o PIP tez pojawiło sie kilka takich zapisów, po co ułatwiać, skoro można utrudnić, jesteśmy chyba jedną z nielicznych instytucji która sama sobie stara utrudnić funkcjonowanie

 • 6 mateo napisał(a):

  Brawo. Wreszcie ktoś w tej instytucji zaczyna myśleć o inspektorach, a nie o swoich posadach. Kierownictwo PIP uznaje czym więcej „papierów” tym „łatwiejsza” praca inspektorów. Nic tylko pogratulować takim myślicielom….

 • 7 mateo napisał(a):

  Tak zastanawiam się nad komplikowaniem życia inspektorom pracy przez poszczególne kierownictwa OIP-ów i GIP… Wydaje mi się, że wielu z nich (decydentów) nie przeprowadzało kontroli zakładów pracy po wejściu w życie ustawy SDG. Może należałoby co niektórych wysłać na kontrolę w pełnym zastosowaniem wytycznych słynnego już GIP-a p. T. Zająca. Winę ponoszą także organizacje związkowe działające w ramach PIP. Nie jest budujące zbieranie składki i oddawanie jej na „Mikołaja”. Moim zdaniem nigdy nie będzie dobrze w PIP, gdy przewodniczący KK ZZPIP będzie nadinspektorem i będzie wykonywał swoje zadania w danym okręgu. Traci na tym ZZ. Dokładanie zadań inspektorom leży w gestii GIP-a i sprawia mu wyraźnie satysfakcję. Ile do danej kontroli trzeba wypełnić ankietek – pomimo funkcjonowania super narzędzia NAIGATORA. Moim zdaniem totalna porażka i nieporozumienie. Nie wiem na co jeszcze czekają ZZ w PIP…. Chyba tylko na cud…