Rozliczenia minimalnej stawki godzinowej.

28 maja 2017 | Bez kategorii

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.  Z powyższym dniem na inspektorów pracy PIP nałożono też nowy obowiązek, polegający na kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Prawidłowe wywiązywanie się przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków związane jest z wieloma pytaniami i niejasnościami, które odpowiedzialne za wprowadzenie omawianych przepisów organy i instytucje starają się wszechstronnie wyjaśniać. Nowy stan prawny spowodował jednakże lawinowy wzrost liczby pytań  dotyczących obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, kierowanych do inspektorów pracy, ale także bezpośrednio do naszego Stowarzyszenia. …..

 

Wobec powyższego kontynuując niezbędną jak się wydaje akcję informacyjną, czytelników naszej strony internetowej zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem inspektora pracy kol. Łukasza Paronia (Wiceprezesa SIPRP ) – „Rozliczenia minimalnej stawki godzinowej”, zamieszczonym w miesięczniku „Inspektor Pracy” Nr 5/2017 (str.9-16). Publikacja ta zamieszczona została w domenie publicznej – jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

link do publikacji (str. 9-16) : https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/172798/IP-5-2017.pdf

 

do pobrania – Rozliczenia minimalnej stawki godzinowej DOC


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.