Wspólny apel organizacji związkowych oraz SIPRP – w sprawie zmian w ustawie o PIP.

28 marca 2019 | Bez kategorii

Informujemy, iż w dniu 25 marca 2019 r. podpisaliśmy wspólny apel do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Społecznej i Rodziny, przesłany także do wiadomości Marszałków Sejmu i Senatu oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej – o podjęcie prac nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zawartego w druku sejmowym nr 3025.

 

Projekt ustawy jest reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na petycję skierowaną do Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Komisja uznała petycję za zasadną. Celem projektowanej ustawy jest przyznanie niektórym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy (wykonującym czynności kontrolne i posiadającym co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem tych czynności) prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Podkreślić należy, że już na etapie rozpatrywania petycji pozytywne stanowisko o tej inicjatywie przedstawili obecnie na posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji: Janina Suzdorf – w imieniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy. …..

 

W dniu 21 listopada 2018 r. przedmiotowy projekt skierowano do pierwszego czytania w Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, ale zaplanowane w tym celu w połowie grudnia 2018 r. posiedzenie połączonych Komisji odwołano. Mimo, że z projektu wynika, że ustawa ta miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., to wciąż oczekuje on na pierwsze czytanie w komisjach sejmowych, co zmniejsza szanse na jej uchwalenie do końca obecnej kadencji Sejmu, z uwagi zaś na zasadę dyskontynuacji pojawia się ryzyko, że petycję trzeba będzie kierować jeszcze raz, do Sejmu kolejnej kadencji. W imieniu inspektorów pracy, którym ustawodawca co roku zwiększa zakres zadań do realizacji, co czyni wykonywanie tego zawodu coraz bardziej obciążającym system psychofizyczny organizmu – wyraziliśmy oczekiwanie rychłego zakończenia prac legislacyjnych i przyznania im prawa do dodatkowego urlopu, analogicznie jak w innych instytucjach kontrolnych. Wyraziliśmy też przekonanie, że sprawę uda się doprowadzić do szczęśliwego finału.

 

Sygnatariuszami apelu są:

Przewodniczący  Komisji  Krajowej  Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy Przemysław Róziewicz,  Przewodniczący MOZ Nr 15 NSZZ Solidarność – 80 w Państwowej Inspekcji Pracy  Zbigniew Sagański oraz Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Rymarowicz.

 

 Do pobrania – Apel o podjęcie prac w komisjach nad komisyjnym projektem zm. ustawy o PIP druk sejmowy 3025

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.